Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS Notícies d'actualitat 2020-01-29T17:59:37Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:59:37Z ca Emissió de deute públic sots sobirà de l'any 4056546 2020-01-28T13:25:21Z 2020-01-28T13:25:21Z <p><span>L'emissi&#243; de deute p&#250;blic de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de 400 milions d'euros de febrer 2019, ha estat escollida l&#8217;emissi&#243; de deute sots sobir&#224; de l&#8217;any per part de la revista Global Capital (</span><a href="https://www.globalcapital.com/special-reports?issueId=b1jcxzyn7y0r97&amp;utm_source=website&amp;utm_medium=popup&amp;utm_campaign=Review%202019%20Outlook%202020" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span>www.GlobalCapital.com,</span></span></a><span>&#160;</span><span><span><a title="Review 2019" href="https://www.globalcapital.com/special-reports?issueid=b1jcxzyn7y0r97&amp;article=b1jcyjqsn381gp">Review 2019 Outlook 2020</a></span></span><span>)</span><span>&#160;que cada any reconeix les col.locacions de l&#8217;any al sector p&#250;blic.</span></p> 2020-01-28T13:25:21Z Primera trobada conjunta dels responsables de fons europeus de les Balears, Còrsega, Sardenya i Gozo amb la Comissió Europea per millorar les inversions cofinançades per la Unió Europea 4054855 2020-01-23T14:02:31Z 2020-01-23T14:02:31Z 2020-01-23T14:02:31Z El Govern organitza el cicle de conferències El Brèxit i la seva repercussió a les Balears juntament amb les cambres de comerç de les illes 4054707 2020-01-23T11:59:54Z 2020-01-23T11:59:54Z 2020-01-23T11:59:54Z Pressuposts Generals 2020 32147 2020-01-16T08:33:13Z 2020-01-16T08:33:13Z <p>Pressuposts generals de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2020-01-16T08:33:13Z Les subvencions a pimes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les Balears cofinançades amb fons europeus han contribuït a reduir l'emissió de gasos efecte d'hivernacle en 1.960 tones l'any 4040703 2020-01-03T09:42:28Z 2020-01-03T09:42:28Z 2020-01-03T09:42:28Z Aprovats definitivament els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020 4026967 2019-12-19T15:39:17Z 2019-12-19T15:39:17Z 2019-12-19T15:39:17Z Calvià i Manacor acullen dues jornades organitzades pel Centre Balears Europa amb l'adaptació teatral de 'La idea d'Europa' i posterior debat sobre la Unió Europea i el canvi climàtic 4024595 2019-12-19T15:39:05Z 2019-12-19T15:39:05Z 2019-12-19T15:39:05Z El Govern renova el conveni de col·laboració i suport a ISBA, la societat de garantia recíproca amb la qual es facilita el finançament a empreses 4014507 2019-12-19T15:36:07Z 2019-12-19T15:36:07Z 2019-12-19T15:36:07Z EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER A L'ANY 2020, DE 5.893,1 MILIONS D'EUROS 3961357 2019-12-19T15:34:49Z 2019-12-19T15:34:49Z 2019-12-19T15:34:49Z El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2020 entra a tràmit al Parlament 3976107 2019-12-19T15:34:02Z 2019-12-19T15:34:02Z 2019-12-19T15:34:02Z Els pressuposts 2020 destinen 17,53 milions d'euros a Formentera, dels quals la meitat corresponen a l'aportació del Govern al Consell insular 4020478 2019-12-11T12:35:25Z 2019-12-11T12:35:25Z 2019-12-11T12:35:25Z Sis alumnes de primària de les Balears guanyen el concurs de dibuix 'Què és Europa per mi?' organitzat per la Comissió Europea i promogut pel Centre Balears Europa 4020459 2019-12-11T12:33:01Z 2019-12-11T12:33:01Z 2019-12-11T12:33:01Z Els pressuposts 2020 destinen 99,26 milions de despesa territorialitzada a Menorca, dels quals la meitat corresponen a l'aportació al Consell insular 4018442 2019-12-09T13:17:05Z 2019-12-09T13:17:05Z 2019-12-09T13:17:05Z El director general de Relacions Exteriors participa al Grup Interregional de regions insulars per defensar la insularitat mediterrània davant la Unió Europea 4018093 2019-12-09T09:50:05Z 2019-12-09T09:50:05Z 2019-12-09T09:50:05Z El ple del Comitè Europeu de les Regions aprova les 7 esmenes presentades per les Balears en defensa dels interessos de les Illes 4018066 2019-12-09T09:35:52Z 2019-12-09T09:35:52Z 2019-12-09T09:35:52Z Els pressuposts 2020 destinen 125 milions a Eivissa i inclouen per primera vegada les inversions en concepte de capitalitat de la ciutat d'Eivissa 4014684 2019-12-04T13:09:14Z 2019-12-04T13:09:14Z 2019-12-04T13:09:14Z El director general de Relacions Exteriors participa a Brussel·les a la conferència 'Go Local' sobre la integració dels immigrants a les comunitats rurals 4013493 2019-12-03T20:30:36Z 2019-12-03T20:30:36Z 2019-12-03T20:30:36Z El Govern treballa per reforçar la presència de les Illes davant la Unió Europea i es reuneix amb representants de diferents xarxes europees a Brussel·les 4013479 2019-12-03T20:20:04Z 2019-12-03T20:20:04Z 2019-12-03T20:20:04Z Junta Consultiva de Contractació Administrativa 31756 2019-12-02T13:23:26Z 2019-12-02T13:23:26Z <p>La Junta Consultiva de Contractaci&#243; Administrativa &#233;s l'&#242;rgan consultiu espec&#237;fic de l'Administraci&#243; de la comunitat aut&#242;noma en mat&#232;ria de contractaci&#243;.<br /><br /><br />Clicau sobre el nom per accedir a la nostra p&#224;gina web</p> 2019-12-02T13:23:26Z Les Balears treballen amb Còrsega, Sardenya i Gozo per defensar la insularitat mediterrània davant la Unió Europea 3996393 2019-11-20T15:33:23Z 2019-11-20T15:33:23Z 2019-11-20T15:33:23Z El director general de Relacions Exteriors participa al debat 'Problemes i competències per a una competència lleial a la era de la globalització' 3996383 2019-11-20T15:32:39Z 2019-11-20T15:32:39Z 2019-11-20T15:32:39Z Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles 2848569 2019-11-19T11:00:53Z 2019-11-19T11:00:53Z 2019-11-19T11:00:53Z Les Balears defensen a Brussel·les avançar cap a un ús sostenible dels recursos naturals de les Illes 3987696 2019-11-13T16:22:52Z 2019-11-13T16:22:52Z <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm;"><strong><span style="font-family: Noto Sans, serif;"><span style="font-size: small;">El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, ha defensat la insularitat mediterr&#224;nia a la 26ena Comissi&#243; de Recursos Naturals del Comit&#232; Europeu de les Regions</span></span></strong></p> 2019-11-13T16:22:52Z Les Illes Balears mantenen la línia de control i estabilització del deute públic i consoliden el nivell de despesa social als pressuposts per a 2020 3987588 2019-11-13T12:37:23Z 2019-11-13T12:37:23Z 2019-11-13T12:37:23Z La presidenta Armengol obre la conferència anual sobre la Mediterrània, centrada en el turisme blau 3961333 2019-10-31T13:02:33Z 2019-10-31T13:02:33Z 2019-10-31T13:02:33Z Balears exposa els programes de desestacionalització turística en el marc del projecte europeu Brandtour a Florència 3959807 2019-10-29T19:09:00Z 2019-10-29T19:09:00Z 2019-10-29T19:09:00Z Balears participa al fòrum d'Insuleur a Malta sobre la transformació digital de les illes europees 3951316 2019-10-25T17:46:14Z 2019-10-25T17:46:14Z 2019-10-25T17:46:14Z Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma 1749747 2019-10-23T09:52:33Z 2019-10-23T09:52:33Z <p>Per consultar l&#8217;estat de les obligacions reconegudes pendents de pagament a c&#224;rrec de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, podeu contactar amb el Servei de Gesti&#243; Financera de la Direcci&#243; General del Tresor i Pol&#237;tica Financera.</p> 2019-10-23T09:52:33Z Contactes bilaterals del director general de Relacions Exteriors amb altres regions per estudiar vies de col·laboració en el marc de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d'Europa 3947530 2019-10-18T16:27:52Z 2019-10-18T16:27:52Z 2019-10-18T16:27:52Z Balears defensa la insularitat mediterrània i la mobilitat sostenible davant la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d'Europa 3946531 2019-10-17T15:49:40Z 2019-10-17T15:49:40Z 2019-10-17T15:49:40Z Projecció de la pel·lícula "La dona de la muntanya", guardonada pel Parlament Europeu, i col·loqui organitzat pel Centre Balears Europa 3943405 2019-10-14T14:41:22Z 2019-10-14T14:41:22Z 2019-10-14T14:41:22Z Francina Armengol visita l'exposició "Universo a Miró" a l'Ambaixada d'Espanya a Bèlgica 3937055 2019-10-09T08:52:25Z 2019-10-09T08:52:25Z 2019-10-09T08:52:25Z El ple del Parlament ratifica el sostre de despesa no financera de la Comunitat Autònoma per a 2020 3936364 2019-10-09T08:51:37Z 2019-10-09T08:51:37Z <p class="western" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Noto Sans, serif;">La consellera Rosario S&#225;nchez defensa la &#8220;responsabilitat social i financera&#8221; del Govern en l&#8217;elaboraci&#243; d&#8217;uns pressuposts &#8220;prudents i d&#8217;estabilitat&#8221; per a 2020&#160;</span></p> 2019-10-09T08:51:37Z Armengol reclama més mesures compensatòries per a les regions insulars en representació de totes les illes que formen part de la Unió Europea 3938630 2019-10-09T08:51:07Z 2019-10-09T08:51:07Z 2019-10-09T08:51:07Z Les Illes Balears, Còrsega, Sardenya i Gozzo s'alien perquè la Unió Europea compensi els efectes de la insularitat mediterrània 3936482 2019-10-08T15:35:51Z 2019-10-08T15:35:51Z 2019-10-08T15:35:51Z A partir de dia 1 d'octubre s'inicia el període voluntari de pagament de tributs locals de 45 ajuntaments de Mallorca recaptats per l'Agència Tributària de les Illes Balears 3920843 2019-09-30T16:42:34Z 2019-09-30T16:42:34Z 2019-09-30T16:42:34Z El Consell de Govern aprova el límit màxim de despesa no financera per a 2020, fixat en 4.383,8 M€ 3920756 2019-09-30T16:29:32Z 2019-09-30T16:29:32Z 2019-09-30T16:29:32Z Balears es manté com la segona comunitat que més aporta al sistema de finançament i la novena en recursos rebuts segons la liquidació de 2017 3920832 2019-09-30T16:28:53Z 2019-09-30T16:28:53Z 2019-09-30T16:28:53Z Les Illes Balears, exemple per ser la comunitat autònoma que dedica major percentatge de fons europeus FEDER, un 42,2%, a projectes de creixement sostenible 3920740 2019-09-30T16:23:29Z 2019-09-30T16:23:29Z 2019-09-30T16:23:29Z Armengol reivindica la cooperació entre territoris per construir "una Europa més unida, més forta i més solidària" 3920730 2019-09-30T16:23:05Z 2019-09-30T16:23:05Z 2019-09-30T16:23:05Z Recepció de la presidenta Armengol al vicepresident del Comitè de les Regions amb motiu de la IX reunió de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial a Palma 3920714 2019-09-30T16:22:40Z 2019-09-30T16:22:40Z 2019-09-30T16:22:40Z Palma acull la novena trobada anual de la plataforma d'agrupacions europees de cooperació territorial sota l'empara del Comitè de les Regions 3920688 2019-09-30T16:20:40Z 2019-09-30T16:20:40Z 2019-09-30T16:20:40Z S'inicia dia 16 de setembre el període voluntari de pagament de tributs locals dels ajuntaments de Palma, Manacor i Marratxí recaptats per l'Agència Tributària de les Illes Balears 3920661 2019-09-30T11:26:35Z 2019-09-30T11:26:35Z 2019-09-30T11:26:35Z Els fons europeus FEDER generen una riquesa en l'economia balear de 45 milions d'euros i prop de 900 llocs de feina 3920638 2019-09-30T11:22:17Z 2019-09-30T11:22:17Z <h2 class="visibilidadTitular"><strong>Els fons europeus FEDER generen una riquesa en l'economia balear de 45 milions d'euros i prop de 900 llocs de feina</strong></h2> 2019-09-30T11:22:17Z Reunió preparatòria a Madrid de la propera Conferència d'Assumptes Relacionats amb la UE per a tractar el procés del Brèxit 3913297 2019-09-19T16:51:19Z 2019-09-19T16:51:19Z 2019-09-19T16:51:19Z El director general de Relacions Exteriors participa a Brussel·les a la reunió de la Comissió NAT del Comitè Europeu de les Regions 3913271 2019-09-19T16:49:19Z 2019-09-19T16:49:19Z <p>El director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Antoni Vicens i Vicens, ha participat a la reuni&#243; de la Comissi&#243; NAT del Comit&#232; Europeu de les Regions. A la reuni&#243; es destaca el debat sobre <em>Turisme: noves tend&#232;ncies, desafiaments i solucions</em>.</p> 2019-09-19T16:49:19Z SUBHASTES 1300362 2019-09-17T11:21:59Z 2019-09-17T11:21:59Z <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu trobar la normativa d'aplicaci&#243;, les convocat&#242;ries, els immobles adjudicats, aix&#237; com les subhastes que han quedat desertes.</p> 2019-09-17T11:21:59Z Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial 151703 2019-09-12T09:15:38Z 2019-09-12T09:15:38Z <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> 2019-09-12T09:15:38Z Servei de Política Financera i Assegurances 32203 2019-08-27T10:38:43Z 2019-08-27T10:38:43Z <p>El Servei de Pol&#237;tica Financera i Assegurances &#233;s un &#242;rgan administratiu integrat en la Direcci&#243; General del Tresor i Pol&#237;tica Financera de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, que s'encarrega de fer les funcions de tutela relativa a les compet&#232;ncies assumides en mat&#232;ria de caixes d&#8217;estalvis, cooperatives de cr&#232;dit, assegurances i qualssevol altres compet&#232;ncies que assumeixi la Direcci&#243; General sobre aquestes mat&#232;ries.</p> 2019-08-27T10:38:43Z L'ATIB ha ajudat a fer la declaració a través del servei Renda Àgil a més de 10.100 persones, prop d'un 8% més que l'any passat 3843063 2019-07-17T15:01:12Z 2019-07-17T15:01:12Z <p><span>El nombre de declaracions realitzades a trav&#233;s del servei tamb&#233; segueix creixent i arriba a 9.900, un augment del 10% respecte de l&#8217;anterior campanya.</span></p> 2019-07-17T15:01:12Z