Notícies: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Wed, 20 Nov 2019 21:48:28 GMT Govern de les Illes Balears 2019-11-20T21:48:28Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Obert un període de negociació entre Quesería Menorquina i els treballadors per a la possible incorporació de nou empresariat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3974526&lang=ca&coduo=2390298 <h2 class="visibilidadTitular"><strong>Obert un per&#237;ode de negociaci&#243; entre Queser&#237;a Menorquina i els treballadors per a la possible incorporaci&#243; de nou empresariat</strong></h2> Tue, 05 Nov 2019 09:46:43 GMT 3974526 2019-11-05T09:46:43Z El Govern col·laborarà en l'organització del torneig de tenis ATP Mallorca Championships http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3974517&lang=ca&coduo=2390298 <h2 class="visibilidadTitular"><strong>El Govern col&#183;laborar&#224; en l&#8217;organitzaci&#243; del torneig de tenis ATP Mallorca Championships</strong></h2> Tue, 05 Nov 2019 09:41:05 GMT 3974517 2019-11-05T09:41:05Z Restauració i entreteniment - Procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1119317&lang=ca&coduo=2390298 <p>Llistat de procediments relatius a restauraci&#243; i entreteniment.</p> Mon, 28 Oct 2019 09:44:45 GMT 1119317 2019-10-28T09:44:45Z Indicadors Parcials de Conjuntura Econòmica Balear i per Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2752083&lang=ca&coduo=2390298 <p>&#160; Conjunt d'indexs i dades actuals i anteriors (s&#232;ries temporals) que permeten evaluar el comportament de l'economia de les Illes Balears globalment i a nivell de sectors.</p> <p>&#160;Actualment la DGOE prepara una web anomenada "Observatori del comer&#231;" que contidr&#224; indicadors i altres dades mitjan&#231;ant les quals ser&#224; possible analitzat l'evoluci&#243; del sector a les Illes Balears.</p> Mon, 28 Oct 2019 08:09:18 GMT 2752083 2019-10-28T08:09:18Z El nou empedrat de carrers de Felanitx millora l'entorn del centre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3950970&lang=ca&coduo=2390298 <p>Les obres executades per l'Ajuntament de Felanitx han consistit en la substituci&#243; de tot l'asfalt dels carrers Badaluc, Castellet, Pare Catany, Piz&#224; i del carrer&#243; d'en Reus, i l'elaboraci&#243; d'una nova solera empedrada, a m&#233;s de la substituci&#243; de les xarxes de serveis i la millora de l'evacuaci&#243; d'aig&#252;es pluvials.</p> <p>El resultat del projecte &#233;s l'embelliment de l'entorn del centre hist&#242;ric de Felanitx i una notable millora d'aquests espais p&#250;blics, que possibilitar&#224; la revitalitzaci&#243; de la localitat i donar&#224; un impuls als diferents establiments i locals comercials o de restauraci&#243;.</p> <p>Les obres s'han realitzat amb la col&#183;laboraci&#243; del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, amb el finan&#231;ament del 80% del pressupost del projecte.</p> Fri, 25 Oct 2019 09:00:29 GMT 3950970 2019-10-25T09:00:29Z Allotjaments turístics - Procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1119943&lang=ca&coduo=2390298 <p>Procediments en mat&#232;ria d'allotjaments tur&#237;stics.</p> Thu, 24 Oct 2019 10:24:32 GMT 1119943 2019-10-24T10:24:32Z Les noves rutes cicloturístiques d'Ariany permetran diversificar i desestacionalitzar l'oferta turística http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3950203&lang=ca&coduo=2390298 <p>Previst com un dels projectes a finan&#231;ar pel Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, les noves rutes ciclotur&#237;stiques que s'han planificat executar al municipi d'Ariany suposaran un important avan&#231; en la competitivitat del sector tur&#237;stic, una diversificaci&#243; de l'oferta i un increment en la qualitat de les infraestructures tur&#237;stiques.</p> <p>Els camins actuals que s&#243;n objecte d'intervenci&#243; es troben en bastant mal estat, i els treballs de reparaci&#243; han estat del tot insuficients. &#201;s per aquest motiu que l'Ajuntament d'Ariany dur&#224; a terme amb la col&#183;laboraci&#243; del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i el vistiplau de la Federaci&#243; Balear de Ciclisme, un projecte de millora del ferm i de la senyalitzaci&#243; d'aquests vials per tal de restablir les condicions de seguretat i de comoditat dels seus usuaris, tant per a residents com per als visitants, que gaudeixen de la pr&#224;ctica de l'esport del ciclisme.</p> <p>El projecte t&#233; un pressupost de 504.486,22 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aportar&#224; 399.479,82 &#8364;.</p> Thu, 24 Oct 2019 08:39:48 GMT 3950203 2019-10-24T08:39:48Z Finalitzen les obres d'embelliment del carrer Bellamar de Ca'n Pastilla http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3948800&lang=ca&coduo=2390298 <p>El projecte que va posar en marxa el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics a la localitat tur&#237;stica de Ca'n Pastilla han suposat la reforma d'un tram del carrer de Bellamar en la intersecci&#243; amb l'avinguda de Bartomeu Riutort, ben a prop de la Platja de Palma.</p> <p>Els treballs han consistit en la substituci&#243; de tota la pavimentaci&#243; del carrer, eliminant l'asfalt i les voreres, i creant una &#250;nica solera empedrada amb nova zona enjardinada. Un nou espai p&#250;blic on els vianants podran gaudir dels diferents locals de restauraci&#243; i comer&#231; a un dels indrets amb major pres&#232;ncia tur&#237;stica i una important activitat empresarial que d&#243;na servei al sector.</p> <p>Les obres s'han executat amb una inversi&#243; de 221.503,96 &#8364;, amb la col&#183;laboraci&#243; de l'Ajuntament de Palma i l'Ag&#232;ncia d'Estrat&#232;gia Tur&#237;stica de les Illes Balears.</p> Tue, 22 Oct 2019 08:05:11 GMT 3948800 2019-10-22T08:05:11Z Focus Econòmic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2934934&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Focus Econ&#242;mic &#233;s una publicaci&#243; de la Direcci&#243; General d&#8217;Ocupaci&#243; i Economia.<br /><br /></p> Wed, 16 Oct 2019 11:25:49 GMT 2934934 2019-10-16T11:25:49Z Anàlisi de la inserció laboral dels titulats en formació professional de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3943348&lang=ca&coduo=2390298 <p>Publicaci&#243; inserci&#243; laboral</p> Mon, 14 Oct 2019 12:30:29 GMT 3943348 2019-10-14T12:30:29Z Tres de cada quatre estudiants d'FP troben feina en els tres anys posteriors a titular-se http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3940721&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 14 Oct 2019 11:05:16 GMT 3940721 2019-10-14T11:05:16Z Indicadors Salarials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2934985&lang=ca&coduo=2390298 <p>&#205;ndex de costs laborals de les Illes Balears corregit d'efectes estacionals i de calendari.</p> <p>&#160;</p> <p>Actualment la DGOE prepara una operaci&#243; estad&#237;stica consistent en la Mostra Continua de Vida Laboral (MCVL), ser&#224; publicada tan aviat com sigui possible.</p> Fri, 11 Oct 2019 12:43:37 GMT 2934985 2019-10-11T12:43:37Z El Govern col·laborarà en l'organització del torneig de tenis ATP Mallorca Championships http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3940739&lang=ca&coduo=2390298 Fri, 11 Oct 2019 08:59:48 GMT 3940739 2019-10-11T08:59:48Z Les obres del nou edifici multifuncional de la localitat de Cala d'Or s'iniciaran aviat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3939819&lang=ca&coduo=2390298 <p>El projecte de l'Ajuntament de Santany&#237; suposar&#224; aviat la creaci&#243; d'un nou edifici multifuncional que permetr&#224; donar diversos serveis, tant als ve&#239;nats de la localitat de Cala d'Or com als visitants. Es situar&#224; a una parcel&#183;la&#160;de titularitat p&#250;blica a l'Avinguda Calonge, n&#250;mero 39, i ser&#224; el segon volum dels tres previstos. Entre els usos i serveis que s'hi preveuen, hi haur&#224; oficines municipals, un nou quarter de la Gu&#224;rdia Civil i SAT, locals per a joves i una biblioteca.</p> <p>L'edifici tindr&#224; soterrani, planta baixa i una altura. La configuraci&#243; espacial gira entorn a un nucli central en el que es situa un pati, les escales, l'ascensor, els serveis i diversos magatzems. Hi haur&#224; tres accessos a la planta baixa per tal de permetre l'entrada des de l'exterior directament a cadascun dels serveis p&#250;blics que s'hi ofereixen.</p> <p>El projecte guanyador del concurs d'idees ha estat redactat i supervisat per mrm_arquitectos.&#160;Amb un pessupost total d'1.504.683,04 &#8364;, el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics s'ha comprom&#232;s a&#160;finan&#231;ar-ho amb una aportaci&#243; de 500.000 &#8364;.&#160;</p> Fri, 11 Oct 2019 06:31:42 GMT 3939819 2019-10-11T06:31:42Z El conseller Negueruela i el batle de Calvià intensifiquen la col·laboració per traçar un Pla d'Ocupació al municipi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935618&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 11:37:07 GMT 3935618 2019-10-08T11:37:07Z EL GOVERN APROVA UN DECRET LLEI PER ACCELERAR LES AJUDES ALS TREBALLADORS DE THOMAS COOK http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936251&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 11:33:25 GMT 3936251 2019-10-08T11:33:25Z El conseller Negueruela es reuneix amb la plantilla de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935662&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 11:28:03 GMT 3935662 2019-10-08T11:28:03Z El Govern planteja una bateria de mesures autonòmiques per fer front a la fallida de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936218&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 11:25:15 GMT 3936218 2019-10-08T11:25:15Z L'afiliació a la Seguretat Social al setembre registra un màxim històric en aquest mes, amb 574.789 persones treballant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936161&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 11:20:50 GMT 3936161 2019-10-08T11:20:50Z El Govern consensua amb consells insulars i agents econòmics i socials un conjunt de mesures per fer front a la fallida de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936146&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:53:37 GMT 3936146 2019-10-08T10:53:37Z Les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook podran ajornar pagaments a la Seguretat Social http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936083&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:34:06 GMT 3936083 2019-10-08T10:34:06Z El conseller Negueruela es reuneix amb la presidenta del Consell de Menorca i els agents econòmics i socials de l'illa per a explicar i valorar la situació després del cessament d'operacions de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936072&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:32:17 GMT 3936072 2019-10-08T10:32:17Z La directora general de Turisme es reuneix amb el president del Consell d'Eivissa, la FEHIF i diversos ajuntaments per a explicar i valorar la situació després del cessament d'operacions de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936052&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:27:13 GMT 3936052 2019-10-08T10:27:13Z El Govern es reuneix amb els treballadors de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936040&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:24:15 GMT 3936040 2019-10-08T10:24:15Z Els consellers Negueruela i Pons es reuneixen amb el teixit productiu de les Illes per a explicar i valorar la situació després del cessament d'operacions de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936021&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:19:51 GMT 3936021 2019-10-08T10:19:51Z El Govern assisteix a una reunió amb la ministra Reyes Maroto per a coordinar un pla de contingència després del cessament d'operacions de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3936007&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:13:50 GMT 3936007 2019-10-08T10:13:50Z Normalitat en el retorn de turistes britànics afectats pel cessament d'operacions de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935996&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:10:38 GMT 3935996 2019-10-08T10:10:38Z La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball es coordina amb tots els agents afectats pel cessament d'operacions de Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935982&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:08:30 GMT 3935982 2019-10-08T10:08:30Z Negueruela anuncia que treballarà per tenir un esborrany que reguli el turisme d'excessos abans de finals d'any http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935960&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:03:49 GMT 3935960 2019-10-08T10:03:49Z El Consell de Ministres dona el vistiplau a la qualificació del centre de la Mar de Maó com a Centre de Referència Nacional de l'àrea nàutica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935945&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 10:00:39 GMT 3935945 2019-10-08T10:00:39Z El Govern, Cort i les navilieres obren vies de negociació per a limitar les arribades de creuers http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935923&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:57:20 GMT 3935923 2019-10-08T09:57:20Z Les previsions de creixement del Govern per a 2020 se situen en el 2,1%, marcat per les incerteses internacionals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935908&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:51:30 GMT 3935908 2019-10-08T09:51:30Z El conseller Negueruela acudeix a la Fira Internacional de Creuers d'Hamburg per a traslladar a les navilieres les intencions del Govern d'escalonar les arribades http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935900&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:43:48 GMT 3935900 2019-10-08T09:43:48Z Els controladors de passaports de l'Aeroport de Palma arriben a un acord amb Acciona i desconvoquen la vaga http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935880&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:41:13 GMT 3935880 2019-10-08T09:41:13Z L'afiliació a la Seguretat Social a l'agost registra un màxim històric en aquest mes per quarta vegada consecutiva, amb 589.020 persones treballant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935858&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:36:44 GMT 3935858 2019-10-08T09:36:44Z La Conselleria de Treball convoca les parts a una reunió pel conflicte laboral dels controladors de passaports de Son Sant Joan http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935851&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:30:23 GMT 3935851 2019-10-08T09:30:23Z Més de la meitat dels beneficiaris de SOIB Visibles troben feina durant l'any posterior a la seva participació en el servei http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935843&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:27:51 GMT 3935843 2019-10-08T09:27:51Z 122 candidats entrevistats en el primer procés de selecció del SOIB per a treballar a Ferrovial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935825&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:25:22 GMT 3935825 2019-10-08T09:25:22Z Turisme posa a disposició dels ajuntaments subvencions per valor de 22 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935807&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:23:07 GMT 3935807 2019-10-08T09:23:07Z Gairebé 2.000 persones ja han accedit a la formació dual que ofereix el SOIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935792&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:19:28 GMT 3935792 2019-10-08T09:19:28Z Les aerolínies programen més places per al pròxim hivern des del Regne Unit cap a Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935781&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:17:17 GMT 3935781 2019-10-08T09:17:17Z El programa SOIB Dona per a víctimes de violència masclista ja ha permès la contractació de 250 dones http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935766&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:15:17 GMT 3935766 2019-10-08T09:15:17Z El SOIB gestionarà 51,3 milions d'euros dels Fons de la Conferència Sectorial per a polítiques actives d'ocupació a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935759&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:12:48 GMT 3935759 2019-10-08T09:12:48Z La Inspecció de Treball examina 48 locals en un operatiu especial contra la precarietat laboral en zones turístiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935732&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 08 Oct 2019 09:10:12 GMT 3935732 2019-10-08T09:10:12Z Anunci de licitació del contracte d'obres del projecte de drenatge de pluvials de l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3935386&lang=ca&coduo=2390298 <html /> Tue, 08 Oct 2019 06:26:58 GMT 3935386 2019-10-08T06:26:58Z Informe Anual del Mercat de Treball a les Illes Balears 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3244975&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 26 Sep 2019 11:40:20 GMT 3244975 2019-09-26T11:40:20Z IBE http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=440903&lang=ca&coduo=2390298 <p>Institut Balear d'Economia</p> Thu, 26 Sep 2019 07:15:55 GMT 440903 2019-09-26T07:15:55Z Escola d'Hoteleria http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=31610&lang=ca&coduo=2390298 <p>Escola d'Hoteleria de les Illes Balears</p> Wed, 25 Sep 2019 11:58:54 GMT 31610 2019-09-25T11:58:54Z Agències de viatges, centrals de reserves, mediadors turístics, guies turístics, turisme actiu, centres turístics i piragüisme - Procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1119271&lang=ca&coduo=2390298 <p>Llistat de procediments relatius a ag&#232;ncies de viatges, centrals de reserves, mediadors tur&#237;stics, guies tur&#237;stics,&#160; turisme actiu, centres tur&#237;stics i pirag&#252;isme</p> Fri, 20 Sep 2019 11:12:51 GMT 1119271 2019-09-20T11:12:51Z Aprovat el projecte de reforma dels carrers Artà i Hosteleria del Port d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3905220&lang=ca&coduo=2390298 <p>El projecte presentat per l'Ajuntament d'Alc&#250;dia consisteix en la reforma de la primera l&#237;nia del Port d'Alc&#250;dia, modificant l'espai p&#250;blic als carrers Art&#224; i Hosteleria. Es preveu renovar tot el paviment de la zona, instal&#183;lar-hi nou mobiliari urb&#224; i canviar l'enllumenat p&#250;blic, incrementant aix&#237; l'espai per a vianants i l'accessibilitat de les persones, i contribu&#239;nt a millorar notablement la imatge d'una de les principals destinacions tur&#237;stiques de les Illes Balears. El pressupost del projecte d'obres &#233;s de 615.800,39 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; amb 492.593,42 &#8364;.&#160;</p> <p>El municipi d'Alc&#250;dia &#233;s un dels indrets tur&#237;stics amb m&#233;s aflu&#232;ncia de visitants, amb un nombre important de places d'allotjament tur&#237;stic i on es genera una gran activitat econ&#242;mica en el sector hoteler, de restauraci&#243;, d'oci i comercial. Les millores que s'efectuen en les infraestructures p&#250;bliques amb les inversions realitzades suposen un impuls important en la competitivitat del producte que s'ofereix i un suport al sector privat en la seva iniciativa i aposta per incrementar la qualitat de l'oferta tur&#237;stica.</p> Thu, 12 Sep 2019 08:06:45 GMT 3905220 2019-09-12T08:06:45Z