Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT Notícies d'actualitat 2020-01-29T17:37:26Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:37:26Z ca La 'Simfonia núm. 7' de Mahler, protagonista del vuitè concert de temporada de la Orquestra Simfònica 4057099 2020-01-29T13:11:18Z 2020-01-29T13:11:18Z 2020-01-29T13:11:18Z Descubrimientos PHE 2020 4053298 2020-01-21T09:34:23Z 2020-01-21T09:34:23Z 2020-01-21T09:34:23Z Formació per a fotògrafs 4053286 2020-01-21T09:28:09Z 2020-01-21T09:28:09Z 2020-01-21T09:28:09Z Cursos i tallers de conversa de llengua catalana. Hivern 2020 4048648 2020-01-13T08:54:35Z 2020-01-13T08:54:35Z 2020-01-13T08:54:35Z Mapa de recursos LGTBI+ 3355607 2020-01-13T08:27:47Z 2020-01-13T08:27:47Z 2020-01-13T08:27:47Z Informe d'impacte social Llei 8/2016 LGTBI 3429355 2020-01-09T10:39:05Z 2020-01-09T10:39:05Z 2020-01-09T10:39:05Z Balanç dels dos anys d'ençà de l'aprovació de la LLei 8/2016 LGTBI 3353495 2020-01-09T10:37:47Z 2020-01-09T10:37:47Z <p>M&#233;s de mil professionals de l'Administraci&#243; a Balears ja han rebut formaci&#243; espec&#237;fica en diversitat sexual i de g&#232;nere per millorar l'atenci&#243; al col&#183;lectiu LGTBI.</p> 2020-01-09T10:37:47Z "La identitat no s'imposa" campanya de sensibilització per erradicar la transfòbia 3310138 2020-01-09T10:36:18Z 2020-01-09T10:36:18Z <p>V&#237;deo de sensibilitzaci&#243; per erradicar la transf&#242;bia i donar visibilitat a les persones trans*.</p> 2020-01-09T10:36:18Z LLei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia 3313289 2020-01-09T10:33:12Z 2020-01-09T10:33:12Z 2020-01-09T10:33:12Z Primer Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) 2940018 2020-01-09T10:12:50Z 2020-01-09T10:12:50Z <p>S&#8217;ha presentat el Pla Estrat&#232;gic de coordinaci&#243; i atenci&#243; a la diversitat sexual i de g&#232;nere 2017-2019</p> 2020-01-09T10:12:50Z Més de 1.000 professionals de l'Administració a Balears ja han rebut formació específica en matèria d'atenció a les persones del col·lectiu LGTBI 3353574 2020-01-09T10:11:33Z 2020-01-09T10:11:33Z 2020-01-09T10:11:33Z El Govern destinarà 79.900 euros a ajuts per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere del col·lectiu LGTBI 3530041 2020-01-09T10:08:31Z 2020-01-09T10:08:31Z <p>&#160;</p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em><strong>Se'n beneficiaran nou projectes culturals, de sensibilitzaci&#243;, pedag&#242;gics i formatius de vuit entitats de les Illes Balears</strong></em></div> </div> 2020-01-09T10:08:31Z El Govern informa al Consell LGTBI sobre l'estat del futur protocol d'atenció sanitària a les persones trans+ 3582178 2020-01-09T10:07:28Z 2020-01-09T10:07:28Z 2020-01-09T10:07:28Z Armengol destaca que amb el protocol d'atenció sanitària a les persones trans* s'avança cap a "una societat més igualitària i més justa" 3705515 2020-01-09T10:05:22Z 2020-01-09T10:05:22Z <p><em>El Consell LGTBI ha estat informat del nou protocol sanitari i de la publicaci&#243; de la Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en l&#8217;entorn laboral.</em></p> <p>&#160;</p> <p><em>Es tracta d&#8217;una guia despatologitzadora i respectuosa amb l&#8217;autodeterminaci&#243; de g&#232;nere</em></p> 2020-01-09T10:05:22Z Nota informativa 6a sessió plenària Consell d'LGTBI de les Illes Balears 4039380 2020-01-08T10:43:45Z 2020-01-08T10:43:45Z 2020-01-08T10:43:45Z El Govern augmenta fins a 50.000 € les subvencions per a campanyes per prevenir l'LGTBI-fòbia 3363639 2020-01-08T10:39:24Z 2020-01-08T10:39:24Z <p style="text-align: justify;">El Govern, a trav&#233;s de la Conselleria de Presid&#232;ncia, dotar&#224; enguany amb 50.000 euros la convocat&#242;ria de subvencions per a campanyes divulgatives de sensibilitzaci&#243; de la ciutadania amb relaci&#243; a la diversitat sexual i de g&#232;nere i la prevenci&#243; de l&#8217;LGTBI-f&#242;bia a les Illes Balears, aix&#237; com de difusi&#243; dels drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.</p> <p style="text-align: justify;">Aquesta dotaci&#243; pressupost&#224;ria representa un augment de 30.000 euros respecte de l&#8217;any passat, quan per primera vegada la Direcci&#243; General de Coordinaci&#243; habilit&#224; aquesta convocat&#242;ria de subvencions en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l&#8217;LGTBI-f&#242;bia, que compleix dos anys d&#8217;en&#231;&#224; de la seva aprovaci&#243;. Podran accedir a aquestes ajudes associacions, fundacions i qualsevol altra persona jur&#237;dica privada sense &#224;nim de lucre que duguin a terme aquest tipus de campanyes de sensibilitzaci&#243; i difusi&#243; del respecte a la diversitat sexual i de g&#232;nere a les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres el pagament anticipat del 100 % de les subvencions, sense justificaci&#243; pr&#232;via, que s&#8217;atorguin en el marc d&#8217;aquesta convocat&#242;ria, cosa que s&#8217;explica pel fet que les entitats sense &#224;nim de lucre que les sol&#183;liciten no disposen, generalment, de prou mitjans l&#237;quids o de tresoreria per atendre els pagaments de les despeses que genera la realitzaci&#243; o el desenvolupament de les activitats subvencionables.</p> <p style="text-align: justify;">La primera convocat&#242;ria d&#8217;aquestes subvencions per a l&#8217;any 2017, que es va fer per un import de 20.000 euros, va permetre subvencionar els seg&#252;ents projectes:</p> <p style="text-align: justify;">-Transformant la societat, de l&#8217;entitat Chrissallys, amb activitats que es desenvoluparen en col&#183;legis i instituts i inclogueren des de contacontes coeducatius fins al teatre dels oprimits o oprimides amb estudiants de batxillerat.</p> <p style="text-align: justify;">-Diversitat per dret, de Ben Amics, amb el disseny i la divulgaci&#243; dels drets que es recullen en la Llei 8/2016 mitjan&#231;ant l&#8217;elaboraci&#243; de la guia Diversitat per dret, aix&#237; com xerrades en diferents punts de les Illes.</p> <p style="text-align: justify;">-P&#237;ndoles contra l&#8217;LGTBI-f&#242;bia, de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears (secci&#243; de Joventut), amb una campanya de sensibilitzaci&#243; en l&#237;nia i p&#237;ndoles formatives dirigides a diferents col&#183;lectius.</p> 2020-01-08T10:39:24Z Relació d'annexos i models oficials que acompanyen el text de convocatòria de subvenció per al foment de les indústries culturals i creatives, mitjançant ajudes per a l'adquisició d'equips i maquinària nous 4023835 2019-12-18T09:56:03Z 2019-12-18T09:56:03Z <p>El cr&#232;dit assignat a aquesta convocat&#242;ria &#233;s de 600.000 &#8364;, dels quals 300.000 &#8364; seran imputables al pressupost del 2019 i 300.000 &#8364; al pressupost del 2020</p> 2019-12-18T09:56:03Z L'Orquestra Simfònica tanca l'any amb 'La Creació' de Haydn 4025643 2019-12-18T07:49:02Z 2019-12-18T07:49:02Z <p><span>Ofereix dos concerts a Palma i Manacor</span></p> 2019-12-18T07:49:02Z El Consell Rector de l'IBDONA aprova els pressuposts de 2020 4025633 2019-12-18T07:42:52Z 2019-12-18T07:42:52Z <p><span>S&#8217;han repassat els projectes d&#8217;igualtat que duu a terme la instituci&#243;</span></p> 2019-12-18T07:42:52Z Jornada escolar COP25 Illes Balears 4024341 2019-12-16T16:40:08Z 2019-12-16T16:40:08Z 2019-12-16T16:40:08Z Inauguració de la primera jornada "Com desplastificar l'alimentació" 4024334 2019-12-16T16:35:00Z 2019-12-16T16:35:00Z <p>La jornada "Com desplastificar l'alimentaci&#243;" marca el punt de partida per a la col&#183;la boraci&#243; de tots els sectors en la reducci&#243; dels envasos.</p> 2019-12-16T16:35:00Z Unitat de Reprografia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 1828582 2019-12-13T08:24:21Z 2019-12-13T08:24:21Z <p style="text-align: justify;">Com a conseq&#252;&#232;ncia de l&#8217;entrada en vigor del BOIB electr&#242;nic i la conseg&#252;ent eliminaci&#243; de l&#8217;edici&#243; impressa, la Unitat de Reprografia de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, adscrita a la &#160;Conselleria de Presid&#232;ncia, ha quedat en disposici&#243; de dur a terme tasques relacionades amb l&#8217;edici&#243; de publicacions i documents de tot tipus.</p> 2019-12-13T08:24:21Z El Centre Balears Europa organitza dues jornades d'interpretació de l'adaptació teatral de 'La idea d'Europa' i un col·loqui sobre la UE i la visió del canvi climàtic en el marc de l'Agenda Balear 2030 i la COP25 4021713 2019-12-12T12:25:48Z 2019-12-12T12:25:48Z <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; transition: all 0.2s ease 0s; font-size: 18px; color: #525252; line-height: 27px; font-family: Noto-regular; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">El centre Balears Europa ha organitzat dues jornades que s&#8217;inclouen en el conjunt d&#8217;activitats que organitza el Govern en el marc de l&#8217;Agenda Balear 2030 i la celebraci&#243; de la XXV Cimera Mundial del Clima de les Nacions Unides (COP25) que t&#233; lloc aquests dies a Madrid.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; font-size: 18px; color: #525252; line-height: 27px; font-family: Noto-regular; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Totes dues jornades, que se celebraran dijous 12 a Calvi&#224; i divendres 13 a Manacor, s&#8217;inicien amb la interpretaci&#243; d&#8217;&#210;scar Intente i Ferran Mart&#237;nez de l&#8217;adaptaci&#243; teatral de<span>&#160;</span><em style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px;">La idea d&#8217;Europa</em><span>&#160;</span>de George Steiner.<span>&#160;</span><em style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px;">La idea d&#8217;Europa</em><span>&#160;</span>&#233;s el t&#237;tol d&#8217;una confer&#232;ncia de l&#8217;humanista franc&#232;s George Steiner que parla de l&#8217;ess&#232;ncia d&#8217;Europa, dels homes, dones i nens europeus contemporanis, de la hist&#242;ria, i de les virtuts i febleses del continent davant la globalitzaci&#243; del m&#243;n.</p> 2019-12-12T12:25:48Z La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat ha inaugurat avui Ca n'Oleo com a seu de l'Agenda Balear 2030 i de la Cultura enmarcat en les activitats complementàries de la COP25 4020738 2019-12-11T13:57:44Z 2019-12-11T13:57:44Z <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; font-size: 18px; color: #525252; line-height: 27px; font-family: Noto-regular; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;">La consellera de Presid&#232;ncia, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha inaugurat avui Ca n'</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;">Oleo</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;">&#160;(carrer de l'Almudaina, 4 de Palma) com a seu de l'Agenda Balear 2030 i de la Cultura amb un programa d'activitats culturals emmarcades dins la<span>&#160;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px;">XXV Cimera Mundial del Clima de les Nacions Unides (</strong></span><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;">COP25</span></strong><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px;">)</strong><span>&#160;</span>que t&#233; lloc aquests dies a Madrid.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; transition: all 0.2s ease 0s; font-size: 18px; color: #525252; line-height: 27px; font-family: Noto-regular; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease 0s; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;">Costa ha recordat la funci&#243; de coordinaci&#243; de la conselleria de Presid&#232;ncia i &#171;el comprom&#237;s de les Balears amb els acords que s'han d'assolir&#187; en aquesta cimera. La consellera ha defensat tamb&#233; &#171;la capacitat transformadora de la Cultura&#187; i com la inclusi&#243; d'aquesta &#224;rea a Presid&#232;ncia permet donar-li &#171;una visi&#243; m&#233;s transversal i coordinada tant dins el Govern com amb la resta d'institucions&#187;.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; transition: all 0.2s ease 0s; font-size: 18px; color: #525252; line-height: 27px; font-family: Noto-regular; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease 0s; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #666666;"><br /></span></p> 2019-12-11T13:57:44Z Conferencia sobre la valoració econòmica dels serveis mediambientals dins el marc d'activitats de la COP25 4020716 2019-12-11T12:48:38Z 2019-12-11T12:48:38Z <p><span style="color: #525252; font-family: Noto-regular; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">L&#8217;economista Antoni Riera ha impartit avui a l&#8217;espai de Can Campaner, a Palma, una confer&#232;ncia sobre la valoraci&#243; econ&#242;mica dels serveis mediambientals, que ha organitzat la direcci&#243; general de Promoci&#243; econ&#242;mica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i que ha presentat la directora general, Vanessa Rossell&#243;. Aquest acte s&#8217;emmarca en el conjunt d&#8217;activitats que organitza el Govern en el marc de l&#8217;Agenda Balear 2030 i la celebraci&#243; de la cimera COP25.</span></p> 2019-12-11T12:48:38Z Música, dansa i art a Ca n'Oleo dins les activitats complementàries de la COP25 4020247 2019-12-11T11:16:36Z 2019-12-11T11:16:36Z <p><span>L'edifici, on s'ha implantat la finestreta &#250;nica, &#233;s la seu de la Cultura del Govern i de l'Agenda 2030</span></p> 2019-12-11T11:16:36Z El Govern organitza una setmana d'activitats complementàries a la COP25 4020191 2019-12-11T10:53:34Z 2019-12-11T10:53:34Z <p><span style="color: #525252; font-family: Noto-regular; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">M&#233;s enll&#224; de la seva adhesi&#243; a la COP25 durant els pr&#242;xims dies, el Govern de les Illes Balears treballa di&#224;riament per fer front a la crisi mediambiental que pateix el planeta a trav&#233;s de les pol&#237;tiques de sostenibilitat que recull l&#8217;Agenda Balear per al Desenvolupament Sostenible 2030, tant a l&#8217;&#224;rea mediambiental, amb normatives capdavanteres com la Llei de residus, la Llei de canvi clim&#224;tic, el canvi de model energ&#232;tic (amb tancament de centres de producci&#243; contaminants), la protecci&#243; de la posid&#242;nia i les estrat&#232;gies per potenciar el producte local, entre d&#8217;altres; com a l&#8217;&#224;rea social, amb fites com l&#8217;establiment de la<span>&#160;</span></span><em style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #525252; font-family: Noto-regular; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">r</em><em style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #525252; font-family: Noto-regular; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">enda<span>&#160;</span></em><em style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #525252; font-family: Noto-regular; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">s</em><em style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #525252; font-family: Noto-regular; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">ocial</em><span style="color: #525252; font-family: Noto-regular; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">, la persecuci&#243; a la precarietat laboral i la lluita contra les viol&#232;ncies masclistes, amb pol&#237;tiques capdavanteres com la garantia de feina per a v&#237;ctimes, i tamb&#233; a l&#8217;&#224;rea econ&#242;mica, amb el desenvolupament de pols de competitivitat, com ara el sector n&#224;utic, els parcs industrials d&#8217;innovaci&#243; i l&#8217;ampliaci&#243; dels recursos per a la comunitat cient&#237;fica.</span></p> 2019-12-11T10:53:34Z Govern, consells, municipis, els principals agents econòmics i socials i la UIB constitueixen la Mesa per a l'Agenda Balear 2030 4019393 2019-12-11T08:24:00Z 2019-12-11T08:24:00Z <p><span style="color: #525252; font-family: Noto-regular; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">El Govern de les Illes Balears ha constitu&#239;t aquest dijous, juntament amb els principals agents econ&#242;mics i socials, els consells insulars, els municipis i la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Mesa per a l&#8217;Agenda Balear 2030. S&#8217;amplien, d&#8217;aquesta manera, els espais de di&#224;leg social i acci&#243; conjunta que definiran les pol&#237;tiques de la legislatura en tres eixos fonamentals: la sostenibilitat ambiental, social i econ&#242;mica. Totes les mesures que es consensu&#239;n aniran alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (ONU).</span></p> 2019-12-11T08:24:00Z El Govern ampliarà el diàleg social a través de l'Agenda Balear 2030, per pactar les polítiques claus en sostenibilitat ambiental, social i econòmica 4019378 2019-12-10T13:45:10Z 2019-12-10T13:45:10Z <p><span style="color: #525252; font-family: Noto-regular; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">El Govern de les Illes Balears ha presentat aquest dijous l&#8217;Agenda Balear 2030 per tal d&#8217;ampliar els espais de di&#224;leg social,&#160; i concertar i&#160; pactar amb el conjunt de la societat les pol&#237;tiques clau per a la sostenibilitat ambiental, social i econ&#242;mica de Balears. Aquesta estrat&#232;gia s&#8217;emmarca dins del compliment dels Acords de Governabilitat per a les Illes Balears i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides per a l&#8217;any 2030</span></p> 2019-12-10T13:45:10Z Convocatòria pública i bases per a la selecció del director gerent de l'Institut d' Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) 4019298 2019-12-10T13:06:19Z 2019-12-10T13:06:19Z <p><a href="http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/130/1043188">Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears per la qual s&#8217;aproven la convocat&#242;ria p&#250;blica i les bases per a la selecci&#243; del director gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears (ICIB)</a> (BOIB n&#250;m. 13024 de setembre de 2019)</p> <p>&#160;</p> <p><a href="http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/132/1043682">Modificaci&#243; de la Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balearsper la qual s&#8217;aproven la convocat&#242;ria p&#250;blica i les bases per a la selecci&#243; del director gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears (ICIB)</a>&#160;(BOIB n&#250;m. 132,&#160;28 de setembre de 2019)</p> 2019-12-10T13:06:19Z Quatre il·lustradors de les Balears participen a la FIL Guadalajara, la cita editorial més important d'Amèrica Llatina 4012989 2019-12-03T12:32:07Z 2019-12-03T12:32:07Z <p><span>La fira es duu a terme entre el 30 de novembre i el 8 de desembre i participen autors de tots els continents i de diferents lleng&#252;es</span></p> 2019-12-03T12:32:07Z Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans* a les Illes Balears 3705742 2019-11-28T09:50:16Z 2019-11-28T09:50:16Z 2019-11-28T09:50:16Z Institut d'Estudis Autonòmics 724804 2019-11-21T11:30:21Z 2019-11-21T11:30:21Z 2019-11-21T11:30:21Z El pianista Gerhard Oppitz torna a Mallorca per al tercer concert de temporada de l'Orquestra Simfònica Illes Balears 3988215 2019-11-14T13:11:38Z 2019-11-14T13:11:38Z 2019-11-14T13:11:38Z La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat gestionarà 56,3 milions d'euros l'any 2020, dels quals un 60% es destinarà a cultura 3988171 2019-11-14T12:55:07Z 2019-11-14T12:55:07Z 2019-11-14T12:55:07Z El Govern duplica la deducción por mecenazgo cultural, científico y tecnológico 3974201 2019-11-05T08:12:16Z 2019-11-05T08:12:16Z <p><span>La cuant&#237;a m&#225;xima pasa de 600 a 1.200 euros y el porcentaje de deducci&#243;n del 15% al 25%</span></p> 2019-11-05T08:12:16Z La campanya de foment de vacunació contra la grip se centra enguany en els riscos de la malaltia 3961371 2019-11-04T07:32:56Z 2019-11-04T07:32:56Z 2019-11-04T07:32:56Z Sis fotògrafs de les Balears participen al Fotofest Meeting Point de París 3965180 2019-11-01T09:03:30Z 2019-11-01T09:03:30Z 2019-11-01T09:03:30Z Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears 2017-2019 3313326 2019-10-29T11:26:20Z 2019-10-29T11:26:20Z <p>Cap a la igualtat de tracte i no-discriminaci&#243; de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2017-2019</p> 2019-10-29T11:26:20Z La Conferència Sectorial d'Igualtat reforça la coordinació institucional per a la lluita contra la violència de gènere 3946799 2019-10-18T07:28:49Z 2019-10-18T07:28:49Z <p><span>Les Illes Balears participaran en els grups de treball sobre tracta amb finalitats d'explotaci&#243; sexual i per a l'elaboraci&#243; de pautes d'actuaci&#243; en els punts de trobada familiar en casos de viol&#232;ncia de g&#232;nere</span></p> 2019-10-18T07:28:49Z L'Institut d'Estudis Baleàrics participa en la tercera edició de 'Arcipelago. Collective Signatures' a Formentera 3945364 2019-10-17T08:04:16Z 2019-10-17T08:04:16Z <p> <div class="ficha-texto-titular"> <div>El projecte de resid&#232;ncies art&#237;stiques ofereix una marat&#243; de 48 hores d'art formatiu i m&#233;s de 6 hores de videoart</div> </div> </p> 2019-10-17T08:04:16Z L'Institut d'Estudis Baleàrics dóna suport a editorials i autors de les Balears a la Fira del Llibre de Frankfurt 3945346 2019-10-17T08:00:58Z 2019-10-17T08:00:58Z <p><span>Est&#224; previst que s'estableixin trobades amb editorials de pa&#239;sos com Anglaterra, EUA, Fran&#231;a, It&#224;lia, S&#232;rbia, Cro&#224;cia, Austr&#224;lia, R&#250;ssia, Xina, Jap&#243;, Col&#242;mbia, Brasil, Argentina, Alemanya, Egipte i Su&#239;ssa, entre d'altres</span></p> 2019-10-17T08:00:58Z L'IEB col·labora amb Albert Pinya en un projecte d'intervenció mural a la fira de dibuix contemporani Drawing Room Lisboa 3938763 2019-10-09T09:49:16Z 2019-10-09T09:49:16Z 2019-10-09T09:49:16Z El Govern de les Illes Balears homenatja el Llevant mallorquí en l'aniversari de la tragèdia 3936890 2019-10-09T06:53:23Z 2019-10-09T06:53:23Z 2019-10-09T06:53:23Z Les jornades professionals de Fira B! 2019 reuneixen més de 500 professionals a Palma 3932145 2019-10-04T11:59:46Z 2019-10-04T11:59:46Z 2019-10-04T11:59:46Z Sus a la cinquena edició de Fira B!, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears 3930364 2019-10-03T08:50:52Z 2019-10-03T08:50:52Z 2019-10-03T08:50:52Z Presentació de candidatures a la Medalla d'Or de la CAIB 2020 2461178 2019-10-02T11:17:55Z 2019-10-02T11:17:55Z <p>Resoluci&#243; de la&#160; consellera de Presid&#232;ncia de convocat&#242;ria p&#250;blica de presentaci&#243; de candidatures a la Medalla d&#8217;Or de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per a l&#8217;any 2020</p> 2019-10-02T11:17:55Z Presentació de candidatures als Premis Ramon Llull 2020 3920603 2019-10-01T13:07:05Z 2019-10-01T13:07:05Z <p>.</p> 2019-10-01T13:07:05Z El Govern presenta les actuacions contra les violències masclistes amb una campanya de prevenció adreçada a l'adolescència 3925217 2019-10-01T08:13:14Z 2019-10-01T08:13:14Z 2019-10-01T08:13:14Z Campanya de prevenció de les violències masclistes adreçada a l'adolescència 3924780 2019-10-01T06:53:01Z 2019-10-01T06:53:01Z 2019-10-01T06:53:01Z