Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Sun, 12 Jul 2020 19:00:43 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-12T19:00:43Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Mapa de recursos LGTBI+ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355607&lang=ca&coduo=3 Thu, 09 Jul 2020 10:40:53 GMT 3355607 2020-07-09T10:40:53Z La Simfònica i el 'Nou Món' al Castell de Bellver http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283852&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 09:07:16 GMT 4283852 2020-07-03T09:07:16Z Fira B! es reformula i intensifica la projecció artística balear a l'exterior amb nous convenis i col·laboracions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283833&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 09:04:05 GMT 4283833 2020-07-03T09:04:05Z Reactivació econòmica: Cultura llença una línia d'ajuts de 310.000 euros per cobrir activitats ajornades o cancel·lades a fires, festivals i jornades culturals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283820&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 09:01:00 GMT 4283820 2020-07-03T09:01:00Z Reactivació econòmica: L'impuls de la cultura i el foment de la igualtat destaquen com a pilars transversals en el Pacte de Reactivació de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283809&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 08:58:20 GMT 4283809 2020-07-03T08:58:20Z Reactivació econòmica: El Govern signa el Pacte de Reactivació de les Illes amb els principals agents econòmics, socials i polítics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283797&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 08:54:18 GMT 4283797 2020-07-03T08:54:18Z Planetes i diversitat amb Viu la Cultura Online http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283770&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 08:47:18 GMT 4283770 2020-07-03T08:47:18Z Publicació de la borsa de treball temporal integrada pels quinze participants en la convocatòria amb més punts que no hagin guanyat el concurs de mèrits per la plaça de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4271347&lang=ca&coduo=3 Mon, 29 Jun 2020 08:23:56 GMT 4271347 2020-06-29T08:23:56Z L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix 10 beques a professionals balears d'arts escèniques per a l'Obrador d'Estiu de la Sala Beckett http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270269&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 11:20:40 GMT 4270269 2020-06-26T11:20:40Z Comencen els concerts de l'Orquestra Simfònica al Castell de Bellver http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270256&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 11:18:03 GMT 4270256 2020-06-26T11:18:03Z COVID-19: Ópera y juguetes en Viu la Cultura Online http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270246&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 11:16:03 GMT 4270246 2020-06-26T11:16:03Z Publicació de la borsa de treball temporal integrada pels quinze participants en la convocatòria amb més punts que no hagin guanyat el concurs de mèrits per la plaça d'auxiliar administratiu de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270177&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 10:20:25 GMT 4270177 2020-06-26T10:20:25Z Publicació resolució de la directora gerent de l'ICIB per la qual es contracta, en règim de personal laboral interí, la senyora Maria Hevia Blach com a coordinadora de l'Àrea Audiovisual i Digital de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269953&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 06:04:23 GMT 4269953 2020-06-26T06:04:23Z Publicació resolució de la directora gerent de l'ICIB per la qual es contracta, en règim de personal laboral interí, la senyora Margalida Crespí Bestard com a auxiliar administrativa de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4267007&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la directora gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 18 de juny de 2020 per la qual es contracta, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la senyora Margalida Cresp&#237; Bestard com a auxiliar administrativa de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11211/635600/resolucio-de-la-directora-gerent-de-l-institut-d-i">Enlla&#231; a BOIB</a></p> Fri, 26 Jun 2020 06:03:45 GMT 4267007 2020-06-26T06:03:45Z Proposta de contractació definitiva a favor de la senyora Maria Hevia Blach en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269024&lang=ca&coduo=3 Tue, 23 Jun 2020 11:00:07 GMT 4269024 2020-06-23T11:00:07Z COVID-19: Indicacions sobre la premsa escrita i la restauració col·lectiva http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4266400&lang=ca&coduo=3 Fri, 19 Jun 2020 10:12:50 GMT 4266400 2020-06-19T10:12:50Z L'Institut Balear de la Dona destina 200.000 euros a ajudes per a entitats que duguin a terme projectes de foment de la igualtat i lluita contra les violències masclistes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4265108&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 Jun 2020 12:24:00 GMT 4265108 2020-06-17T12:24:00Z Proposta de contractació definitiva a favor de la senyora Margalida Crespí Bestard en el procés selectiu per cobrir la plaça d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4264976&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Proposta de contractaci&#243; definitiva de la Comissi&#243; T&#232;cnica de Valoraci&#243; a favor de la senyora Margalida Cresp&#237; Bestard en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a d'auxiliar administratiu de l&#8217;Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> Wed, 17 Jun 2020 11:24:17 GMT 4264976 2020-06-17T11:24:17Z Proposta provisional de contractació favor de la senyora Maria Hevia Blanch en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4264676&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Proposta provisional de contractaci&#243; de la Comissi&#243; T&#232;cnica de Valoraci&#243; a favor de la senyora Maria Hevia Blanch en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a de Coordinador de l&#8217;&#192;rea Audiovisual de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;">S'atorga un termini de <strong>tres dies h&#224;bils</strong> per presentar al&#183;legacions per part dels interessats des de l'endem&#224; de la publicaci&#243; de la proposta provisional a la web de la Conselleria , &#233;s a dir, des del <strong>18 de juny de 2020 fins el 22 de juny </strong>(ambd&#243;s inclosos).</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: &quot;Default Sans Serif&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">&#160;</span></p> Wed, 17 Jun 2020 09:04:41 GMT 4264676 2020-06-17T09:04:41Z Publicació relació candidats amb puntuacions obtingudes a fase d'entrevistes personals pels participants en el procés selectiu per cobrir, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual i Digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4264645&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Publicaci&#243; de la relaci&#243; dels candidats amb les puntuacions obtingudes a la fase d'entrevistes personals, aix&#237; com de la suma total obtinguda pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a de Coordinador de l'&#192;rea Audiovisual i Digital de l'Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears.</p> Wed, 17 Jun 2020 08:51:21 GMT 4264645 2020-06-17T08:51:21Z Proposta provisional de contractació de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Maria Navarrete Cano en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254775&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Proposta provisional de contractaci&#243; de la Comissi&#243; T&#232;cnica de Valoraci&#243; a favor de la senyora Maria Navarrete Cano en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;">El termini per a presentar al&#183;legacions &#233;s de tres dies h&#224;bils des de l'endem&#224; de la seva publicaci&#243;. (De l'11 al 15 de juny ambdos inclosos).</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&#160;</span></span></p> Wed, 10 Jun 2020 12:50:57 GMT 4254775 2020-06-10T12:50:57Z L'Arxiu del Regne de Mallorca celebra el Dia Internacional dels Arxius amb el Llibre dels Reis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254691&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:26:29 GMT 4254691 2020-06-10T11:26:29Z COVID-19: Aprenentatge musical i matemàtiques a Viu la Cultura Online http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254673&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:24:27 GMT 4254673 2020-06-10T11:24:27Z Reactivació econòmica: La Conselleria de Cultura presenta un Fons Extraordinari per a la Sostenibilitat de les Indústries Culturals per valor d'1,4 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254660&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:21:05 GMT 4254660 2020-06-10T11:21:05Z L'IBDONA ha elaborat 505 informes d'impacte de gènere des de l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254649&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:18:53 GMT 4254649 2020-06-10T11:18:53Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista definitiva (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4253833&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 9 de juny de 2020 per la qual s'aprova la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> Tue, 09 Jun 2020 10:08:51 GMT 4253833 2020-06-09T10:08:51Z Disseny dels principis i criteris mínims d'actuació per a la implementació del Servei d'Atenció Integral (SAI) pels consells insulars al seu territori http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4247925&lang=ca&coduo=3 Thu, 04 Jun 2020 09:37:23 GMT 4247925 2020-06-04T09:37:23Z L'avaluació del Pla Estratègic sobre diversitat sexual i de gènere demostra l'aplicació transversal de la perspectiva LGTBI en les polítiques del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4242963&lang=ca&coduo=3 Thu, 04 Jun 2020 09:07:08 GMT 4242963 2020-06-04T09:07:08Z Nota informativa 6a sessió plenària Consell d'LGTBI de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4039380&lang=ca&coduo=3 Thu, 04 Jun 2020 08:34:27 GMT 4039380 2020-06-04T08:34:27Z Informació sobre l'atenció al públic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115692&lang=ca&coduo=3 <p>L&#8217;horari d&#8217;atenci&#243; al p&#250;blic &#233;s de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h. Donam prioritat a l'atenci&#243; per via telef&#242;nica. En el cas que l'atenci&#243; hagi de ser necess&#224;riament presencial, heu de concertar una cita pr&#232;via telefonant al 971 17 71 45.&#160; Tamb&#233; podeu fer les vostres consultes mitjan&#231;ant l&#8217;adre&#231;a electr&#242;nica&#160;<a href="mailto:entitatsjuridiques@caib.es"><em>entitatsjuridiques@caib.es</em></a>.</p> <p>En cas de concertar una cita pr&#232;via, us recordam que nom&#233;s hi pot haver un usuari dins l&#8217;edifici (llevat que es tracti d'un adult que acompanya una persona amb discapacitat, un menor d'edat o una persona gran) i que &#233;s obligatori l&#8217;&#250;s de mascareta. Tamb&#233; us heu d'higienitzar les mans amb el gel hidroalcoh&#242;lic.</p> <p>Us recordam que si presentau qualsevol s&#237;mptoma compatible amb COVID-19 heu de cancel&#183;lar la cita que teniu concertada o no acudir-hi.</p> <p>M&#233;s informaci&#243;:&#160;<a href="http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-21357/">http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/es/pagina_dinici-21357/</a></p> Thu, 04 Jun 2020 07:19:36 GMT 4115692 2020-06-04T07:19:36Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista definitiva (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4247377&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 3 de juny de 2020 per la qual s&#8217;aprova la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l&#8217;&#224;rea audiovisual i digital de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>A la mateixa resoluci&#243; a l'annex 2 es publica el llistat amb els participants i la previsi&#243; del dia, lloc i hora per fer les entrevistes personals.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&#160;</span></span></span></span></span></span></p> Thu, 04 Jun 2020 06:11:16 GMT 4247377 2020-06-04T06:11:16Z COVID-19: El Museu Monogràfic de Puig des Molins (MAEF) reobre el dimarts 2 de juny http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4242995&lang=ca&coduo=3 Tue, 02 Jun 2020 12:38:33 GMT 4242995 2020-06-02T12:38:33Z El servei d'atenció 24 hores de l'IBDONA s'amplia amb 3 professionals més durant la temporada d'estiu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4242979&lang=ca&coduo=3 Tue, 02 Jun 2020 12:35:41 GMT 4242979 2020-06-02T12:35:41Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4227702&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 28 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: &quot;Default Sans Serif&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Els tres dies h&#224;bils per fer esmenes son a partir del dia seg&#252;ent de la publicaci&#243;, es a dir&#160;des del divendres 29 de maig fins el dimarts 2 de juny, ambdos inclosos.</span></p> Thu, 28 May 2020 12:05:58 GMT 4227702 2020-05-28T12:05:58Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219274&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 25 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l'&#224;rea audiovisual i digital de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <div style="box-sizing: inherit; text-align: justify;"><strong>Els tres dies h&#224;bils per fer esmenes son a partir del dia seg&#252;ent de la publicaci&#243;, es a dir&#160;del 26 al 28 de maig ambdos inclosos.</strong></div> Mon, 25 May 2020 11:54:54 GMT 4219274 2020-05-25T11:54:54Z COVID-19: El Govern edita una guia per informar els ciutadans i els sectors econòmics de les mesures que s'han de seguir i les activitats permeses en la fase 1 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210125&lang=ca&coduo=3 Wed, 13 May 2020 10:25:34 GMT 4210125 2020-05-13T10:25:34Z COVID-19: Can Sales ofereix un servei de préstec a domicili per a majors de seixanta anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210112&lang=ca&coduo=3 Wed, 13 May 2020 10:23:22 GMT 4210112 2020-05-13T10:23:22Z COVID-19: La conselleria de Cultura recull les propostes dels consells i els ajuntaments per al foment de les indústries culturals i creatives http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207513&lang=ca&coduo=3 Mon, 11 May 2020 12:49:15 GMT 4207513 2020-05-11T12:49:15Z COVID-19: L'atenció del servei 24 hores per a dones víctimes de violència masclista ha augmentat un 15 % durant el confinament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4205409&lang=ca&coduo=3 Fri, 08 May 2020 07:47:00 GMT 4205409 2020-05-08T07:47:00Z Decret de traspàs als consells insulars en matèria de polítiques LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3663236&lang=ca&coduo=3 Wed, 29 Apr 2020 09:01:19 GMT 3663236 2020-04-29T09:01:19Z Memòria de procés i resultats Pla Estratègic LGTBI 2017-2019 (Eix 2) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4175033&lang=ca&coduo=3 Wed, 29 Apr 2020 09:00:10 GMT 4175033 2020-04-29T09:00:10Z Guies de recursos per al col·lectiu LGTBIQ+ davant la crisi de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4174932&lang=ca&coduo=3 <p>El Ministeri d'Igualtat, mitjan&#231;ant la Direcci&#243; General de Diversitat Sexual i Drets LGTBI, ha publicat una Guia adre&#231;ada a la poblaci&#243; LGTBIQ+ amb l'objectiu de posar al seu abast tota la informaci&#243; i els recursos que s&#243;n necessaris per fer front a les situacions que puguin haver-se vist agreujades arran de la crisi de la COVID-19.</p> <p><strong>Abriendo puertas. Gu&#237;a de recursos para hacer frente a la exlcusi&#243;n y a discriminaciones por orientaci&#243;n sexual e identidad de g&#233;nero durante la crisis por COVID-19.</strong></p> <p>Aquesta Guia se suma a les dues guies elaborades per l'advocada experta Charo Alises:</p> <p><strong>Gu&#237;a r&#225;pida para v&#237;ctimas de violencia intrag&#233;nero durante la vigencia del estado de alarma y Gu&#237;a r&#225;pida para v&#237;ctimas de delitos de odio por LGTBI-fobia.</strong></p> <p>Les tres guies es poden descarregar en aquest <a href="http://www.igualdad.gob.es/DGralDiversidad_Sexual_y_Derechos_LGTBI.html">enlla&#231;</a>.</p> Tue, 28 Apr 2020 13:30:30 GMT 4174932 2020-04-28T13:30:30Z Consell de Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4167262&lang=ca&coduo=3 Fri, 24 Apr 2020 12:06:48 GMT 4167262 2020-04-24T12:06:48Z COVID-19: L'atenció del servei 24 hores de l'IBDONA s'ha incrementat en un 16 per cent durant l'estat d'alarma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4167253&lang=ca&coduo=3 Fri, 24 Apr 2020 12:03:13 GMT 4167253 2020-04-24T12:03:13Z Servei d'atenció telefònica i d'acompanyament en situacions d'LGTBI-fòbia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3305890&lang=ca&coduo=3 <p>Des del Servei de Coordinaci&#243; i Atenci&#243; a la Diversitat Sexual i de G&#232;nere no hem aturat malgrat l'estat d'Alarma i continuam fent feina telem&#224;ticament per atendre les persones LGTBIQ+ que estiguin vivint situacions d'LGTBI-f&#242;bia i que poden haver-se agreujat degut a les circumst&#224;ncies actuals de confinament.</p> <p>Per aix&#242;, seguim atenent a lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals que pateixen o estiguin en risc de patir LGTBI-f&#242;bia, aix&#237; com a persones del seu entorn i a professionals que necessitin suport i assessorament.</p> <p>Disposau de v&#224;ries opcions per contactar amb nosaltres:</p> <p><strong>Hi podeu contactar de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h al tel&#232;fon 971 177 157.<br /></strong></p> <p><strong></strong>Podeu enviar un WhatsApp al tel&#232;fon 699 850 904 o un correu electr&#242;nic a la b&#250;stia &lt;<a href="mailto:serveilgtbi@dgcg.caib.es">serveilgtbi@dgcg.caib.es</a>&gt;</p> <p>Per a emerg&#232;ncies, contactau amb l'112.</p> <p>Tamb&#233; podeu deixar un missatge en el contestador autom&#224;tic del 971 177 157 i contactarem amb vosaltres tot d'una que ens sigui possible.</p> <p>Teniu disponible el cartell i la targeta per descarregar i imprimir i ajudar-nos a fer-ne difusi&#243;.</p> Tue, 21 Apr 2020 09:11:14 GMT 3305890 2020-04-21T09:11:14Z COVID-19: 'El document del mes' del Arxiu del Regne de Mallorca continúa ahora online con la historia de dos nodrizas asalariadas del siglo XIII http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4158625&lang=ca&coduo=3 Mon, 20 Apr 2020 07:52:12 GMT 4158625 2020-04-20T07:52:12Z COVID-19: L'Institut d'Estudis Baleàrics convoca ajuts de caràcter urgent i retroactiu per al sector cultural de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4156700&lang=ca&coduo=3 <p><span>S&#243;n un total de 565.000 &#8364; i es podran subvencionar despeses vinculades a activitats cancel&#183;lades o ajornades a causa de la COVID-19</span></p> Fri, 17 Apr 2020 13:07:29 GMT 4156700 2020-04-17T13:07:29Z COVID-19: Els instruments de vent de l'Orquestra Simfònica 'Sonen per tu' amb Mozart http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4156727&lang=ca&coduo=3 <p><span>L'OSIB publica un v&#237;deo interpretant la 'Serenata n&#250;m. 10 Gran Partita'</span></p> Thu, 16 Apr 2020 13:51:46 GMT 4156727 2020-04-16T13:51:46Z COVID-19: La presidenta Armengol comparteix amb els consells insulars les mesures per a millorar la prevenció de les violències masclistes durant l'estat d'alarma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4154735&lang=ca&coduo=3 Sun, 12 Apr 2020 08:20:32 GMT 4154735 2020-04-12T08:20:32Z COVID-19: Armengol valora la situació de la Covid-19 a Balears amb els partits polítics i els convida a fer propostes per al desconfinament i la reactivació econòmica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4154726&lang=ca&coduo=3 Sun, 12 Apr 2020 08:16:45 GMT 4154726 2020-04-12T08:16:45Z