Notícies: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE Notícies d'actualitat 2020-09-29T02:58:55Z Govern de les Illes Balears 2020-09-29T02:58:55Z ca Concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar propostes arquitectòniques per construir cinc edificis dividits en tres lots d'habitatges de protecció pública 4175318 2020-09-24T12:01:23Z 2020-09-24T12:01:23Z <p><a href="https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDLCoJQEIafxQeQGY96tKX3C5b mrTwbETI5kLqJiJ4-lbZqsxv4vn-YHxhUokRlSdd0ohC4AhuaF--aJx-H5gEVMKbVRumcjeAgY2ymNpI wOeaJRyREBcq-efOef9ob5FCZcwCjteLEluX6BPVMnoTILgrqz-t8oZoAXBkDN31P_fmrAPnPV2VLKcM yoVngIQa-a0eFpE463fMvwBZkK2EBtl7cPkLg5I99u1c-nRu3oGdcZGl6zwLR6wxB-AI26XuY/" target="_blank">1. Enlla&#231; a la plataformaci&#243; de contractaci&#243;</a></p> <p><a href="https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a01b3b7d-af62-4d67-859e-b030be206aa5/DOC_CD2020-910174.pdf?MOD=AJPERES" target="_blank">2. Enlla&#231; als plecs del concurs</a></p> <p><a href="../../sites/habitatges/ca/palma_fornaris_lot_1/" target="_blank">3. Enlla&#231; a Imatges de Palma Fornaris Lot 1</a></p> <p><a href="../../sites/habitatges/ca/palma_togores_lot_2/" target="_blank">4. Enlla&#231; a Imatges de Palma Togores Lot 2</a></p> <p><a href="../../sites/habitatges/ca/marratxi_lot_3/" target="_blank">5. Enlla&#231; a Imatges de Marratx&#237; Lot 3</a></p> <p><a href="http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4369011" target="_blank">6. LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS D'IDEES 108 HABITATGES</a></p> 2020-09-24T12:01:23Z CONVOCATÒRIA AJUDES AL LLOGUER 2020 4244872 2020-09-24T11:22:44Z 2020-09-24T11:22:44Z 2020-09-24T11:22:44Z El Govern comença la construcció d'una nova promoció de 54 HPO a Inca 4308231 2020-09-24T11:18:58Z 2020-09-24T11:18:58Z 2020-09-24T11:18:58Z El Govern posa la primera pedra d'una promoció de 42 habitatges de protecció oficial a Son Servera 4372447 2020-09-24T07:43:43Z 2020-09-24T07:43:43Z 2020-09-24T07:43:43Z El Govern posa la primera pedra d'una promoció de 42 habitatges de protecció oficial a Son Servera 4372439 2020-09-24T07:40:52Z 2020-09-24T07:40:52Z <p><em>Aquesta ser&#224; la primera promoci&#243; d&#8217;habitatges de protecci&#243; oficial al municipi</em></p> <p><em>Tres dels habitatges seran adaptats i tots es destinaran a lloguer social</em></p> <p><em>El cost de la construcci&#243; &#233;s de 5.956.383 &#8364;</em></p> 2020-09-24T07:40:52Z El Govern y el Ayuntamiento de Calvià empiezan la construcción de 48 VPO en la avenida de s'Olivera de Magaluf 4371082 2020-09-22T09:29:20Z 2020-09-22T09:29:20Z 2020-09-22T09:29:20Z El Govern i l'Ajuntament de Calvià comencen la construcció de 48 HPO a l'avinguda de s'Olivera de Magaluf 4370973 2020-09-22T07:24:52Z 2020-09-22T07:24:52Z <p><em>Sota un &#250;nic projecte es construiran dues promocions de 24 HPO cada una</em></p> <p><em>El cost total de la promoci&#243; &#233;s de 7 milions d&#8217;euros</em></p> <p><em>La previsi&#243; &#233;s que en el s&#242;l on s&#8217;aixecaran aquests HPO hi pugui haver fins a 88 habitatges de protecci&#243;</em></p> 2020-09-22T07:24:52Z L'IBAVI cedeix 15 HPO a Afers Socials destinats a persones amb una situació d'especial vulnerabilitat 4368777 2020-09-18T08:11:02Z 2020-09-18T08:11:02Z <p>Avui s&#8217;ha signat l&#8217;acord per a la cessi&#243; de 5 HPO i en els pr&#242;xims 2 anys es cediran els 10 HPO restants</p> 2020-09-18T08:11:02Z El Consell d'Administració de Ports IB adjudica a Marina Seca l'explotació de l'escar del port de Ciutadella amb un cànon de 101.000 euros anuals 4368758 2020-09-18T08:07:09Z 2020-09-18T08:07:09Z 2020-09-18T08:07:09Z Avancen les obres de la cotxera-taller dels busos de la nova xarxa TIB a Felanitx 4367215 2020-09-17T06:37:53Z 2020-09-17T06:37:53Z <p><em>El conseller Marc Pons ha visitat la instal&#183;laci&#243;, que ser&#224; una de les dues que acolliran la futura flota del servei de les zones de Llevant i Migjorn</em></p> 2020-09-17T06:37:53Z El Govern exonera del lloguer a 154 famílies que viuen als pisos de l'IBAVI 4364271 2020-09-14T09:10:34Z 2020-09-14T09:10:34Z 2020-09-14T09:10:34Z El concurs d'idees d'arquitectura de l'IBAVI rep més de 300 propostes 4364260 2020-09-14T08:59:27Z 2020-09-14T08:59:27Z 2020-09-14T08:59:27Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Palma, que enguany sumarà un total de 132 HPO en construcció 4364252 2020-09-14T08:56:29Z 2020-09-14T08:56:29Z 2020-09-14T08:56:29Z El Govern lliurarà els premis del concurs d'idees de l'IBAVI i inaugurarà l'exposició dels projectes premiats 4363898 2020-09-14T07:44:18Z 2020-09-14T07:44:18Z 2020-09-14T07:44:18Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Manacor 4360062 2020-09-10T07:55:03Z 2020-09-10T07:55:03Z 2020-09-10T07:55:03Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Manacor 4360075 2020-09-10T07:47:32Z 2020-09-10T07:47:32Z <p><em>Armengol destaca que les promocions d&#8217;HPO permeten donar qualitat de vida i un habitatge digne a moltes persones que ho necessiten</em></p> <p><em><em>Aquests onze nous habitatges que es comen&#231;aran a construir s&#8217;inclouen en els 729 HPO que entre el 2020 i el 2021 hi haur&#224; acabats o amb les obres iniciades</em></em></p> 2020-09-10T07:47:32Z El Govern construirà una promoció de 6HPO a sòl cedit per l'Ajuntament de Puigpunyent 4360050 2020-09-10T07:35:59Z 2020-09-10T07:35:59Z 2020-09-10T07:35:59Z El Govern construirà una promoció de 6HPO a sòl cedit per l'Ajuntament de Puigpunyent 4358009 2020-09-08T07:20:45Z 2020-09-08T07:20:45Z 2020-09-08T07:20:45Z El conseller Pons inaugura les noves instal·lacions de Ports de les Illes Balears a Sant Antoni, que han suposat una inversió de 855.000 euros 4357989 2020-09-08T07:16:39Z 2020-09-08T07:16:39Z <p><em>El nou edifici ofereix serveis per als usuaris del port, com banys i vestidors, i millora les condicions de feina dels treballadors</em></p> 2020-09-08T07:16:39Z El Govern posa en marxa una línia d'ajudes de 318.000 euros per rehabilitar habitatges del nucli antic de Manacor 4357968 2020-09-08T07:11:37Z 2020-09-08T07:11:37Z <p><strong> </strong>Els habitatges han d&#8217;estar inclosos dins l&#8217;&#224;rea de regeneraci&#243; i renovaci&#243; urbana (ARRU)&#160; de Manacor</p> <p><strong> </strong>S&#8217;invertiran fins a 735.000 euros p&#250;blics, entre les ajudes i la inversi&#243; de l&#8217;Ajuntament de Manacor a la pla&#231;a de l'Antigor i el carrer dels Gerrers</p> 2020-09-08T07:11:37Z SFM invertirà 1,9 milions en la substitució del pas a nivell de sa Farinera per un pas sota les vies per a vianants i un pont per al trànsit de vehicles 4338813 2020-08-28T07:36:57Z 2020-08-28T07:36:57Z <p><em>L&#8217;Ajuntament de Marratx&#237; i SFM acorden que el pont sobre el torrent de Coanegra incorporar&#224; un carril bici i el pas inferior per a vianants una pla&#231;a </em></p> 2020-08-28T07:36:57Z SFM ha hagut de desemborsar 50.000€ per netejar grafitis als seus trens en només 7 mesos 4337817 2020-08-26T07:18:56Z 2020-08-26T07:18:56Z <p>L&#8217;empresa p&#250;blica Serveis Ferroviaris de Mallorca, cada any t&#233; una despesa molt elevada per restaurar els perjudicis derivats dels grafittis ferroviaris</p> 2020-08-26T07:18:56Z PortsIB ha aprovat una instrucció per realitzar controls sanitaris a les persones que arribin de fora de l'Estat per via marítima 4337802 2020-08-26T07:15:33Z 2020-08-26T07:15:33Z <p>La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a trav&#233;s de PortsIB, ha aprovat avui una instrucci&#243; per establir controls sanitaris a tots els ports i instal&#183;lacions n&#224;utic-esportives</p> 2020-08-26T07:15:33Z El Govern exonera del lloguer a 154 famílies que viuen als pisos de l'IBAVI 4337792 2020-08-26T07:09:12Z 2020-08-26T07:09:12Z <p><em>La mesura ha afectat als mesos d'abril, maig, juny i juliol</em></p> 2020-08-26T07:09:12Z Les cotxeres i gasineres de la nova xarxa TIB suposen una inversió de 6,3 milions d'euros 4337778 2020-08-26T06:58:45Z 2020-08-26T06:58:45Z <p><strong>/Les infraestructures ubicades a Inca, Alc&#250;dia i Felanitx ja estan en construcci&#243; i la de Calvi&#224; s&#8217;inicia aquest mes d&#8217;agost mentre que la d&#8217;Art&#224; est&#224; en licitaci&#243; d&#8217;obres</strong></p> <p><strong>/La gasinera de Calvi&#224; estar&#224; oberta al p&#250;blic</strong></p> 2020-08-26T06:58:45Z El concurs d'idees d'arquitectura de l'IBAVI rep més de 300 propostes 4337763 2020-08-26T06:51:58Z 2020-08-26T06:51:58Z <p><em>Es varen seleccionar els 3 equips redactors de 108 nous habitatges de protecci&#243; p&#250;blica en r&#232;gim de lloguer sobre els s&#242;ls cedits pels Ajuntaments de Palma i Marratx&#237;</em></p> 2020-08-26T06:51:58Z L'Ibavi adjudica per 5,6 milions les obres de construcció de 48 HPO a l'avinguda de s'Olivera de Magaluf 4329066 2020-08-25T07:51:21Z 2020-08-25T07:51:21Z 2020-08-25T07:51:21Z La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha rebut 7.500 sol·licituds en la convocatòria d'ajudes per al lloguer de 2020 4330177 2020-08-13T08:26:23Z 2020-08-13T08:26:23Z <p>La dotaci&#243;, de 8,8 milions, &#233;s la major que mai ha posat a disposici&#243; de la ciutadania el Govern</p> 2020-08-13T08:26:23Z Els busos elèctrics de la nova xarxa TIB cobriran línies de la badia d'Alcúdia i entre Pòrtol i l'estació de Marratxí 4329091 2020-08-12T06:12:10Z 2020-08-12T06:12:10Z <div class="ficha-texto-titular"> <div><em>S</em><em>&#8217;est&#224; ultimant el proc&#233;s de fabricaci&#243; dels vehicles, dotats amb les darreres tecnologies, accessibles i amb capacitat per a 77 persones</em></div> </div> <div class="descripcion"> <p>&#160;</p> </div> 2020-08-12T06:12:10Z Ports IB col·laborarà amb Save The Med en activitats i projectes de recuperació dels ecosistemes marins de les Illes Balears 4329076 2020-08-12T06:06:24Z 2020-08-12T06:06:24Z <p><strong><em>/ El vaixell de la fundaci&#243; tindr&#224; acc&#233;s a tots els ports i s&#8217;establiran serveis de recollida d&#8217;artefactes de pesca fantasma i escombraries</em></strong></p> <p>/&#160;&#160;<strong style="font-size: 0.8em;"><em>Les Illes Balears seran pioneres en un projecte conjunt entre la fundaci&#243;, les autoritats portu&#224;ries i els pescadors, convertint-se &#160;en un laboratori de prova per a la Iniciativa Global de Pesca Fantasma (GGGI), l'alian&#231;a internacional multisectorial per a la lluita contra la pesca fantasma</em></strong></p> <p>&#160;</p> 2020-08-12T06:06:24Z Ports IB inverteix un milió d'euros en dotar els ports de sistemes fotovoltaics d'autoconsum i punts de recàrrega 4327051 2020-08-10T08:17:52Z 2020-08-10T08:17:52Z <p><em>Avui s&#8217;ha presentat la instal&#183;laci&#243; del port de Son Blanc de Ciutadella, la que t&#233; major pot&#232;ncia (184 kW) i que abastir&#224; el 36,8% de l&#8217;energia que necessita el port</em></p> 2020-08-10T08:17:52Z La Conselleria de Mobilitat i Habitatge amplia el termini i la quantia de les ajudes de lloguer per a afectats per la crisi de la COVID-19 4308717 2020-07-31T07:04:33Z 2020-07-31T07:04:33Z <p>Es poden presentar fins al 31 d'agost i el pressupost global que s'hi destina &#233;s de 4 milions d'euros</p> <p>Per ara s'han rebut unes 1.000 sol&#183;licituds de fam&#237;lies afectades per la crisi</p> 2020-07-31T07:04:33Z El Govern cedeix a l'Ajuntament un dels edificis recuperats de Portocolom per a destinar-lo a biblioteca i usos culturals 4307649 2020-07-29T07:37:53Z 2020-07-29T07:37:53Z 2020-07-29T07:37:53Z Manteniment habitatges 1288894 2020-07-20T11:35:04Z 2020-07-20T11:35:04Z <p>Comunicaci&#243; de defici&#232;ncies</p> 2020-07-20T11:35:04Z Arriben els primers busos del nou sistema TIB i cobriran una línia com a prova pilot a finals de mes 4301578 2020-07-20T08:21:28Z 2020-07-20T08:21:28Z <p><em><strong>La nova flota comptar&#224; amb 223 vehicles nous, la majoria de gas natural i tamb&#233; el&#232;ctrics, sistemes de seguretat i anti-bact&#232;ries</strong></em></p> 2020-07-20T08:21:28Z L'IBAVI cedeix a l'Ajuntament d'Eivissa tres habitatges per atendre situacions d'emergència social 4299252 2020-07-17T07:31:09Z 2020-07-17T07:31:09Z <p><strong><em>El conseller Marc Pons i l&#8217;alcalde Rafa Ruiz han signat avui el conveni i han visitat, acompanyats de consellera Pilar Costa, les obres de les 86 HPO que s&#8217;estan construint a Eivissa</em></strong></p> 2020-07-17T07:31:09Z SFM inicia el trasllat dels trens dièsel venuts a Kenya Railways 4299210 2020-07-17T07:20:55Z 2020-07-17T07:20:55Z <p>Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)&#160;va iniciar ahir el proc&#233;s de trasllat de les 11 unitats de tren di&#232;sel (deu dobles i una triple), venudes per SFM a la companyia ferrovi&#224;ria de Kenya Railways per un total de 9,6 milions d&#8217;euros</p> 2020-07-17T07:20:55Z L'IBAVI cedeix a l'Ajuntament d'Eivissa tres habitatges per atendre situacions d'emergència social 4298970 2020-07-17T06:30:32Z 2020-07-17T06:30:32Z 2020-07-17T06:30:32Z Convocatoria d'adjudicacions 4h Sant Lluís Menorca 4294458 2020-07-17T06:26:03Z 2020-07-17T06:26:03Z 2020-07-17T06:26:03Z Nova promoció d'habitatge públic a Palma, que enguany sumarà un total de 132 HPO en construcció 4290476 2020-07-08T11:40:07Z 2020-07-08T11:40:07Z 2020-07-08T11:40:07Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Palma, que enguany sumarà un total de 132 HPO en construcció 4288890 2020-07-07T06:32:36Z 2020-07-07T06:32:36Z <p><em>En el conjunt de les Illes Balears l&#8217;objectiu &#233;s tenir 568 habitatges de protecci&#243; acabats o en construcci&#243; al final de 2020</em></p> <p><em>La promoci&#243; iniciada avui tindr&#224; 19 HPO i est&#224; ubicada a la barriada de l&#8217;Amanecer, al mateix carrer on ja s&#8217;inicia la construcci&#243; d&#8217;una altra promoci&#243; de 8 HPO</em></p> 2020-07-07T06:32:36Z La construcció de punts d'avançament en la via de tren permetrà tenir freqüències entre Palma i Manacor cada 40 minuts 4283737 2020-07-03T08:26:09Z 2020-07-03T08:26:09Z <p>El conseller Marc Pons ha presentat a Sineu el projecte de Punts d&#8217; Avan&#231;ament i estacionament de Tren (PAET), el primer dels quals s&#8217;ubicar&#224; entre Sineu i Petra.</p> <p>El projecte dels PAET inclou tres punts d&#8217;avan&#231;ament i suma un pressupost de 8,1 milions, un total de 2,6 per al primer que s&#8217;executar&#224;</p> 2020-07-03T08:26:09Z El Govern incrementarà el parc d'habitatge púbilc amb 25 noves promocions i la reconversió d'hotels obsolets en HPO 4280726 2020-07-02T06:51:27Z 2020-07-02T06:51:27Z <p>El Pla per a la Reactivaci&#243; Econ&#242;mica&#160; destina 130 milions a inversions en nous HPO, obres als ports i mobilitat sostenible en transport p&#250;blic.</p> <p>Inclou l&#8217;exempci&#243; de taxes per afavorir l&#8217;activitat nauticoportu&#224;ria, i ajudes directes per al sector del transport discrecional</p> 2020-07-02T06:51:27Z El conseller Marc Pons posa la primera pedra de la futura cotxera de busos TIB a Inca 4280703 2020-07-02T06:42:34Z 2020-07-02T06:42:34Z <p><strong>La nova cotxera-taller acollir&#224; part de la nova flota dels busos interurbans a partir de novembre</strong></p> 2020-07-02T06:42:34Z El conseller Marc Pons presenta una nova convocatoria d'ajudes al lloguer destinades a les persones afectades per la crisi de la COVID19 4276519 2020-07-01T07:51:47Z 2020-07-01T07:51:47Z <p><span>Es podran comen&#231;ar a sol&#183;licitar a partir de dia 6 de juliol i nom&#233;s per via telem&#224;tica</span></p> 2020-07-01T07:51:47Z Ports IB finalitza les obres de la primera fase de la reforma integral del port de Fornells 4270615 2020-06-29T06:18:43Z 2020-06-29T06:18:43Z 2020-06-29T06:18:43Z Menorca tindrà inversions que sumen 58 milions amb fons ITS i altres aportats per les administracions en 2020 4268859 2020-06-23T07:15:46Z 2020-06-23T07:15:46Z <p><strong><em>La crisi de la Covid-19 obliga a replantejar pressuposts i a prioritzar projectes de caire sanitari, assistencial, social, d&#8217;habitatge i relacionats amb el cicle de l&#8217;aigua</em></strong></p> 2020-06-23T07:15:46Z El Pla General de Ports s'adaptarà a la capacitat de càrrega del litoral i inclourà mesures per abordar el canvi climàtic 4265859 2020-06-18T11:43:29Z 2020-06-18T11:43:29Z <p>/El Pla General, que descarta nous ports o la seva ampliaci&#243;, inicia dem&#224; la fase de consulta p&#250;blica</p> <p>/El Pla plantejar&#224; noves f&#243;rmules d'acc&#233;s a la mar, com rampes de varada o amarraments compartits en multipropietat</p> 2020-06-18T11:43:29Z Signen un protocol per poder construir una nova promoció d'HPO a es Migjorn Gran 4265557 2020-06-18T09:49:29Z 2020-06-18T09:49:29Z 2020-06-18T09:49:29Z El conseller de Mobilitat i Habitatge posa la primera pedra de la futura cotxera de busos TIB a la zona d' Alcúdia 4264541 2020-06-17T06:52:09Z 2020-06-17T06:52:09Z <p><em><span>&#201;s una de les sis cotxeres del nou sistema de transport p&#250;blic per carretera i t&#233; un pressupost d&#8217;un mili&#243; d&#8217;euros</span></em></p> 2020-06-17T06:52:09Z