Notícies: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS Notícies d'actualitat 2020-09-29T03:45:30Z Govern de les Illes Balears 2020-09-29T03:45:30Z ca Vicepresidència demana a l'Estat que sigui més ambiciós en la implantació d'autoconsum energètic a les Illes Balears 4374749 2020-09-28T11:33:38Z 2020-09-28T11:33:38Z <p>L&#8217;IBE reclama una estrat&#232;gia nacional d&#8217;autoconsum de m&#224;xims</p> 2020-09-28T11:33:38Z Idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears 2020-2021 3695739 2020-09-28T09:04:55Z 2020-09-28T09:04:55Z <p style="text-align: justify;">Convocat&#242;ria per als anys 2020-2021 destinada a ajudar la ind&#250;stria balear en el proc&#233;s de transformaci&#243; digital.</p> 2020-09-28T09:04:55Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes presenta els ajuts Idigital per impulsar la digitalització del sector industrial 4373648 2020-09-25T12:23:34Z 2020-09-25T12:23:34Z <p>La Direcci&#243; General de Pol&#237;tica Industrial amplia en 500.000 euros la l&#237;nia de subvencions destinada a la millora de la digitalitzaci&#243; de la ind&#250;stria</p> 2020-09-25T12:23:34Z Reactivació econòmica: Formentera i Eivissa se sumen a la creació d'espais comercials a Cel Obert 4372939 2020-09-24T12:20:48Z 2020-09-24T12:20:48Z <p>El vicepresident Yllanes ha signat amb els ajuntaments de les Piti&#252;ses convenis de col&#183;laboraci&#243; per promoure el comer&#231; local als centres urbans</p> 2020-09-24T12:20:48Z El vicepresident Yllanes visita les obres de reparació de les línies afectades pel cap de fibló 4372155 2020-09-23T13:08:42Z 2020-09-23T13:08:42Z <p>Amb l&#8217;ajut d&#8217;un helic&#242;pter s&#8217;han traslladat i instal&#183;lat les noves torres de la xarxa de distribuci&#243; i l&#8217;estesa del cable, per tal de deixar les instal&#183;lacions en les mateixes condicions d&#8217;abans que es produ&#237;s el cap de fibl&#243;</p> 2020-09-23T13:08:42Z Vicepresidència dona suport a la connexió dels registres d'autoprohibits estatal i autonòmics per a persones amb addicció al joc 4372136 2020-09-23T12:56:42Z 2020-09-23T12:56:42Z <p>El Govern de l'Estat i les comunitats acorden connectar els registres per fer front als problemes i les patologies associades al joc presencial i en l&#237;nia</p> 2020-09-23T12:56:42Z Reactivació econòmica: Comença l'organització de la propera edició del Palma International Boat Show, del 30 d'abril al 3 de maig de 2021 4372033 2020-09-23T11:34:47Z 2020-09-23T11:34:47Z <p>L&#8217;IDI i BYBA inicien la comercialitzaci&#243; de la fira n&#225;utica que se celebrar&#224; al Moll Vell de Palma</p> 2020-09-23T11:34:47Z Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2014-2020) 3628364 2020-09-23T07:58:17Z 2020-09-23T07:58:17Z <p>Convocat&#242;ria de subvencions per a instal&#183;lacions fotovoltaiques i microe&#242;liques adre&#231;ada a particulars, entitats sense &#224;nim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB 174 de 28/12/2019)</p> <p>NOTA IMPORTANT: D'acord amb l'establert en l'apartat sis&#232; de la concovat&#242;ria, les sol&#183;licituds es poden presentar, a partir del cinqu&#232; dia de la publicaci&#243; en el BOIB de la convocat&#242;ria (es poden presentar a partir del 7 de gener de 2020).</p> 2020-09-23T07:58:17Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents 4332746 2020-09-23T07:57:16Z 2020-09-23T07:57:16Z <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica de subvencions per al foment de les instal&#183;lacions fotovoltaiques i minie&#242;liques, adre&#231;ada a administracions locals i entitats p&#250;bliques dependents (PO FEDER 2014-2020) (BOIB 13/08/2020)</p> 2020-09-23T07:57:16Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears 3610401 2020-09-23T07:34:01Z 2020-09-23T07:34:01Z <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica d&#8217;ajudes per fomentar la instal&#183;laci&#243; de nous punts de rec&#224;rrega p&#250;blics per a vehicle el&#232;ctric.Tamb&#233; &#233;s objecte d&#8217;aquesta convocat&#242;ria subvencionar addicionalment la instal&#183;laci&#243; de p&#232;rgoles fotovoltaiques i sistemes d&#8217;acumulaci&#243; d&#8217;i&#243; liti que s&#8217;incorporin als nous punts de rec&#224;rrega per al seu subministrament.</p> 2020-09-23T07:34:01Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears 3610427 2020-09-23T07:33:03Z 2020-09-23T07:33:03Z <p>L&#8217;objecte d&#8217;aquesta Resoluci&#243; &#233;s aprovar i regular, la convocat&#242;ria p&#250;blica d&#8217;ajudes per fomentar la instal&#183;laci&#243; de punts de rec&#224;rrega r&#224;pida i semir&#224;pida d&#8217;&#250;s p&#250;blic per a vehicle el&#232;ctric.</p> 2020-09-23T07:33:03Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals (Programa Operatiu FEDER 2014-2020) 4295176 2020-09-23T07:23:17Z 2020-09-23T07:23:17Z <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica de subvencions per al foment de la biomassa, adre&#231;ada a administracions locals (Programa Operatiu FEDER 2014-2020) (BOIB de 11/07/2020)</p> 2020-09-23T07:23:17Z Finestreta tramitació autoconsum (v.21/09/2020) 2693698 2020-09-21T09:45:37Z 2020-09-21T09:45:37Z 2020-09-21T09:45:37Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) 3731616 2020-09-21T09:34:19Z 2020-09-21T09:34:19Z <p>Convocat&#242;ria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)</p> 2020-09-21T09:34:19Z Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs 4253559 2020-09-21T09:33:12Z 2020-09-21T09:33:12Z <p>Convocat&#242;ria de subvencions per l'adquisici&#243; de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin el&#232;ctrics purs (BOIB n&#250;m 103 de 6/6/2020)</p> <p>NOTA IMPORTANT: D'acord amb l'establert en l'apartat sis&#232; de la concovat&#242;ria, les sol&#183;licituds es poden presentar, a partir del cinqu&#232; dia de la publicaci&#243; en el BOIB de la convocat&#242;ria (es poden presentar a partir del <strong>12 de juny de 2020).</strong></p> 2020-09-21T09:33:12Z Reactivació econòmica: Transició Energètica presenta el projecte «iBUY», d'impuls a la demanda d'innovació a través de compra pública, davant més de 60 interessats 4367389 2020-09-17T08:19:52Z 2020-09-17T08:19:52Z <p>En la trobada en l&#237;nia, s&#8217;han exposat el Pla d&#8217;Actuaci&#243; de la Compra P&#250;blica Innovadora a les Illes Balears, les possibilitats de formaci&#243; en aquesta mat&#232;ria a trav&#233;s de la Fundaci&#243; Bit, i tamb&#233; casos d&#8217;estudi en el territori</p> 2020-09-17T08:19:52Z Sol·licitud de pressupost - Eina informàtica del Registre balear de petjada de carboni 4298738 2020-09-15T13:15:28Z 2020-09-15T13:15:28Z 2020-09-15T13:15:28Z Vicepresidència reclama a l'Estat que s'apliquin criteris específics per fixar la retribució a les empreses gasistes que operen a les Illes 4365809 2020-09-15T12:12:00Z 2020-09-15T12:12:00Z <p>La Conselleria recorda que la insularitat suposa un sobrecost en la distribuci&#243; i el transport del gas</p> 2020-09-15T12:12:00Z CONSELL DE GOVERN: LES BALEARS DESTINARAN 2,4 MILIONS AL SUPORT A LA MOBILITAT EFICIENT I SOSTENIBLE, UN 36% MÉS QUE L'ANY ANTERIOR 4364859 2020-09-14T11:41:00Z 2020-09-14T11:41:00Z <p>&#160;Aquesta subvenci&#243;, inclosa dins el pla estatal MOVES II, permetr&#224; a la ciutadania beneficiar-se de fins a 5.500 &#8364;&#160; d&#8217;ajut per a la compra d'un vehicle sense emissions</p> <p>L&#8217;ajut permetr&#224; tamb&#233; la implantaci&#243; de punts de rec&#224;rrega de vehicles, de sistemes de pr&#233;stec de bicicletes i de mesures de mobilitat sostenible al treball</p> 2020-09-14T11:41:00Z Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) 489384 2020-09-08T07:09:53Z 2020-09-08T07:09:53Z <p>L'Institut d'Innovaci&#243; Empresarial de les Illes Balears &#233;s un organisme p&#250;blic adscrit a la&#160;Conselleria d'Economia i Competitivitat.<br /><br />La missi&#243; de l&#8217;IDI &#233;s impulsar el desenvolupament empresarial de les Illes Balears amb criteris de sostenibilitat i de reequilibri territorial i sectorial, informant les empreses, especialment les petites i mitjanes, dels mitjans adequats per millorar la seva gesti&#243; i augmentar la seva competitivitat, com tamb&#233; posant al seu abast aquests mitjans, potenciant la innovaci&#243;, el disseny, la comercialitzaci&#243; i la qualitat amb la m&#224;xima transpar&#232;ncia, equanimitat i efici&#232;ncia.</p> 2020-09-08T07:09:53Z Vicepresidència projecta espais expositius a les empreses industrials per donar valor al producte local 4349923 2020-09-02T09:42:40Z 2020-09-02T09:42:40Z <p>El programa ExposabyIDI permet a la ind&#250;stria agroaliment&#224;ria de Sa Teulera fer una reforma integral de l&#8217;&#224;rea de venda de productes</p> 2020-09-02T09:42:40Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes demana a l'Estat que els productors fotovoltaics de les Illes Balears tenguin els mateixos drets que els de la resta del país 4349901 2020-09-02T09:36:27Z 2020-09-02T09:36:27Z <p>Envia una carta a la ministra de Transici&#243; Ecol&#242;gica en qu&#232; li transmet la greu situaci&#243; que pateixen m&#233;s de 600 fam&#237;lies a causa dels retards en els pagaments de les retribucions d&#8217;energies renovables</p> 2020-09-02T09:36:27Z Reactivació econòmica: Els més de tres-cents forns de "Pa d'Aquí" ja es poden geolocalitzar amb l'aplicació per a mòbils de la marca 4349878 2020-09-02T09:31:58Z 2020-09-02T09:31:58Z <p><span>L&#8217;IDI i l&#8217;Associaci&#243; de Forners i Pastissers han creat aquest distintiu per fomentar el consum del pa tradicional i saludable</span></p> 2020-09-02T09:31:58Z Reactivació econòmica: Les sol·licituds d'ajudes per a la modernització del petit comerç augmenten prop d'un 50% respecte al 2019 4349826 2020-09-02T09:23:28Z 2020-09-02T09:23:28Z <p>Vicepresid&#232;ncia ha rebut un total de 337 sol&#183;licituds per aquesta nova convocat&#242;ria a la qual s'hi ha destinat un mili&#243; d'euros</p> 2020-09-02T09:23:28Z Reactivació econòmica: El Govern dona d'alta a una cinquantena de persones autònomes a través del punt PAE d'iemprèn 4349810 2020-09-02T09:17:31Z 2020-09-02T09:17:31Z <p><span>Aquest servei, gestionat per l&#8217;IDI, permet constituir una empresa en un &#250;nic tr&#224;mit r&#224;pid</span></p> 2020-09-02T09:17:31Z Reactivació econòmica: Vicepresidència dobla el nombre d'ajuts per a innovació a les pimes 4349438 2020-09-02T07:14:53Z 2020-09-02T07:14:53Z <p>Aquest any 2020 ha aprovat un 50 % m&#233;s de sol&#183;licituds gr&#224;cies a l&#8217;ampliaci&#243; pressupost&#224;ria de la convocat&#242;ria pluriennal d&#8217;enguany, que ha passat de 400.000 a 800.000 euros</p> 2020-09-02T07:14:53Z Reactivació econòmica: La línia de finançament industrial IDI-ISBA amplia el període de presentació de sol·licituds fins el 2021 4349429 2020-09-02T07:12:33Z 2020-09-02T07:12:33Z <p>Les dues convocat&#242;ries anteriors han beneficiat a 187 empreses i han generat una inversi&#243; de 17,9 milions d&#8217;euros</p> 2020-09-02T07:12:33Z Reactivació econòmica: Vicepresidència impulsa un pla de mesures per reactivar el sector comercial als municipis de Balears 4349418 2020-09-02T07:09:12Z 2020-09-02T07:09:12Z <p>Alguns municipis ja s&#8217;han comprom&#232;s a signar convenis per crear centres comercials a cel obert</p> 2020-09-02T07:09:12Z Reactivació econòmica: Balears disposarà de 7,1 milions per millorar l'eficiència energètica dels edificis 4349400 2020-09-02T07:01:46Z 2020-09-02T07:01:46Z <h2>Les comunitats aut&#242;nomes seran, per primera vegada, les encarregades de gestionar aquests ajuts aprovats pel Govern central</h2> 2020-09-02T07:01:46Z Reactivació econòmica: Vicepresidència ofereix al teixit comercial formació en línia per professionalitzar el sector davant de les noves necessitats de consum 4322253 2020-08-05T11:06:09Z 2020-08-05T11:06:09Z <p><span>L&#8217;IDI publicar&#224; a la web p&#237;ndoles formatives per promoure la innovaci&#243; del sector.</span></p> 2020-08-05T11:06:09Z Reactivació econòmica: La Direcció General de Comerç acorda amb les patronals posar en marxa el projecte de centres comercials a cel obert als municipis de les Illes 4322241 2020-08-05T11:05:53Z 2020-08-05T11:05:53Z <p>El centre de Palma ser&#224; un dels primers on s'aplicar&#224; aquest projecte de dinamitzaci&#243; comercial</p> 2020-08-05T11:05:53Z Reactivació econòmica: El Govern obre una consulta de mercat per trobar solucions innovadores vinculades a Turisme, Salut i Tecnologia per fer front a la COVID-19 4320565 2020-08-04T07:06:33Z 2020-08-04T07:06:33Z <p><span>Aquest estudi servir&#224; per impulsar la Compra P&#250;blica Innovadora</span></p> 2020-08-04T07:06:33Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes es reuneix amb cooperatives del sector agroalimentari per impulsar la diversificació econòmica a les Balears 4319541 2020-08-03T11:32:07Z 2020-08-03T11:32:07Z 2020-08-03T11:32:07Z Convocatòria REINDUS 2020 4309030 2020-07-31T13:29:27Z 2020-07-31T13:29:27Z 2020-07-31T13:29:27Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2020) 2994453 2020-07-31T10:47:27Z 2020-07-31T10:47:27Z <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a empreses del sector industrial balear i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.&#160; &#160;</p> 2020-07-31T10:47:27Z Reactivació econòmica: La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius millora el reeixit mapa del comerç electrònic amb la creació del portal web Botigues Virtuals 4308725 2020-07-31T07:43:09Z 2020-07-31T07:43:09Z <p>El nou web aporta una s&#232;rie de millores i noves funcionalitats al primer mapa llan&#231;at al mar&#231; per fer front a l&#8217;emerg&#232;ncia de la COVID-19</p> <p>El lloc facilita la interacci&#243; entre la ciutadania i les 614 botigues locals adherides, de les quals 396 s&#243;n a Mallorca, 174 a Menorca, 68 a Eivissa i 3 a Formentera</p> 2020-07-31T07:43:09Z Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes participa en el Consell Nacional del Clima per valorar el nou pla climàtic per a la pròxima dècada 4308742 2020-07-31T07:40:01Z 2020-07-31T07:40:01Z <p>Des del Govern es defensa que es contempli la insularitat i agilitzar accions concretes per a les Balears</p> 2020-07-31T07:40:01Z Yllanes visita el parc fotovoltaic de sa Caseta a Llucmajor 4307991 2020-07-29T14:34:25Z 2020-07-29T14:34:25Z <p>Aquesta instal&#183;laci&#243; ocupa actualment 120 persones i en estar acabada produir&#224; l&#8217;energia equivalent a la produ&#239;da per m&#233;s de 9.000 fam&#237;lies</p> 2020-07-29T14:34:25Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears per a l'any 2020 3105120 2020-07-27T13:31:16Z 2020-07-27T13:31:16Z <p>La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a cl&#250;sters industrials i centres tecnol&#242;gics empresarials dins l'&#224;mbit territorial de les Illes Balears i t&#233; com a objectiu incentivar la consolidaci&#243; d'aquestes entitats i dels projectes col&#183;laboratius que desenvolupen.</p> 2020-07-27T13:31:16Z Reactivació econòmica: El Govern obre el primer pla d'internacionalització 2020-2024 amb l'objectiu d'ampliar la base d'empreses exportadores de les Illes Balears 4306897 2020-07-27T12:35:30Z 2020-07-27T12:35:30Z <p>La Direcci&#243; General de Projecci&#243; Econ&#242;mica presenta els ajuts a la internacionalitzaci&#243;, que ja s&#8217;inclouen en el Pla plurianual</p> 2020-07-27T12:35:30Z Reactivació econòmica: Vicepresidència reclama a l'Estat una regulació específica per adequar i afavorir les instal·lacions de renovables a les illes 4305690 2020-07-24T11:32:49Z 2020-07-24T11:32:49Z <p><span>L&#8217;Institut Balear de l&#8217;Energia (IBE) defensa establir un sistema de subhastes propi i impulsar les instal&#183;lacions a cobertes i aparcaments a causa de la insularitat</span></p> 2020-07-24T11:32:49Z Reactivació econòmica:Vicepresidència destina 200.000 euros per fomentar la cooperació empresarial i la productivitat a través dels clústers industrials 4304676 2020-07-24T07:00:15Z 2020-07-24T07:00:15Z <p>Aquesta convocat&#242;ria d'ajudes permetr&#224; a les entitats finan&#231;ar activitats i despeses per valor de 40.000 euros</p> 2020-07-24T07:00:15Z Reactivació econòmica:El Govern defensa que Balears sigui pionera en transició energètica a Espanya i accelerar la descarbonització el 2040 4304666 2020-07-24T06:43:25Z 2020-07-24T06:43:25Z <p>Avui s'ha presentat l'informe elaborat per Deloitte i Endesa que planteja que descarbonitzar les Illes el 2040 podria generar fins a 30.000 llocs de feina</p> 2020-07-24T06:43:25Z Un "professional" virtual dissenyat per millorar la vida de les persones diabètiques guanya com a millor projecte en els premis Innovació del Cercle d'Economia 4304657 2020-07-24T06:34:35Z 2020-07-24T06:34:35Z <p>El premi est&#224; dotat amb 6.000 euros i compta amb una aportaci&#243; de 3.000 euros de la Conselleria de Transici&#243; Energ&#232;tica i Sectors Productius</p> 2020-07-24T06:34:35Z Reactivació econòmica: Vicepresidència destina 200.000 € a subvencions per a associacions i sindicats que han donat assessorament a empreses i treballadors durant la crisi de la COVID-19 4303155 2020-07-22T07:09:42Z 2020-07-22T07:09:42Z <p><strong>El termini per presentar les sol&#183;licituds finalitzar&#224; el 24 d'agost</strong></p> 2020-07-22T07:09:42Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2020) 3732413 2020-07-20T12:58:32Z 2020-07-20T12:58:32Z <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a <span>empreses del sector industrial balear</span> i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.&#160; &#160; &#160;</p> 2020-07-20T12:58:32Z La qualitat de l'aire a les Balears va ser entre excel·lent i bona durant l'any 2019 4301564 2020-07-20T08:18:45Z 2020-07-20T08:18:45Z <p>Segons l&#8217;informe anual elaborat per Vicepresid&#232;ncia milloren els valors respecte a l&#8217;any anterior per&#242; es mantenen els nivells de di&#242;xid de nitrogen a Palma</p> 2020-07-20T08:18:45Z LlibresTIC aconsegueix la participació de cent microrelats en fil en el seu concurs i aporta un seguit d'activitats per a la divulgació de la cultura digital a les Illes Balears 4301549 2020-07-20T08:08:52Z 2020-07-20T08:08:52Z <p>Aquesta iniciativa cerca contribuir a la divulgaci&#243; tecnol&#242;gica i despertar vocacions perqu&#232; les persones que es plantegin reinventar-se apostin per formacions d&#8217;&#224;mbit cient&#237;fic, tecnol&#242;gic, matem&#224;tic i arts aplicades en aquests &#224;mbits</p> 2020-07-20T08:08:52Z Reactivació econòmica: S'obre la convocatòria d'ajuts estatals per a empreses que hagin fabricat productes i material sanitari derivat de la COVID-19 4301542 2020-07-20T08:02:48Z 2020-07-20T08:02:48Z <p>&#160;Aquests ajuts se sumen als que ja ofereix l&#8217;executiu balear, amb un pressupost de 5,1 milions d&#8217;euros</p> 2020-07-20T08:02:48Z Publicació de la proposta de la Guía d'aplicació del Reial decrect 552/2019 per que s'aprova el Reglament de seguretat per instal·lacions frigorifiques i les instruccions tècniques complementàries. 4299425 2020-07-17T08:46:22Z 2020-07-17T08:46:22Z 2020-07-17T08:46:22Z