torna

Detall de la notícia

Imatge 1119744

Serveis i programes del servei de Families

El servei de families de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies gestiona diferents serveis orientats a donar suport a les famíles en diferents moments del cicle vital a partir d'aquest programes i serveis. 

1. Servei d'informació.

2. Servei de Mediació familiar.

3. Servei de suport psicològic postemergència.

4. Programa de Violencia filioparental.

5. Programa d’assetjament escolar.

6. Punt de trobada familiar.

7. Programa de competències parentals.

8. Unitat de tractament d'abús sexual infanto-juvenil.

9. Organs de participació.

10. Xarxa d'emancipació.

11. Registre de Parelles Estables. 

12. Servei de seguiment dels programes de desplaçament temporal de menors estrangers.

13. Ajuts per a menors víctimes de violència masclista.