torna

Detall de la notícia

Imatge 3242426

Educació i sindicats signen l'acord de mesures d'estabilitat per als funcionaris interins

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March,  la presidenta del sindicat Alternativa Docent, Norma Alicia Tolosa, el secretari general del sindicat FE-CCOO, Antoni Baos i la responsable d’ensenyament de FeSP-UGT Illes Balears, Maria A. Alarcón, han signat aquest matí l’acord de mesures d’estabilitat que va aprovar la setmana passada la Mesa Sectorial d’Educació per majoria sindical.

 

Aquesta proposta arriba després d’un procés de negociació que ha inclòs reunions bilaterals, meses tècniques i meses sectorials. En la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació celebrada el dia 31 de gener de 2018 les organitzacions sindicals Alternativa, UOB, CCOO i UGT, que conformen una majoria de la part social, varen donar suport, una vegada realitzades les aportacions corresponents, a la proposta d’acord de Mesures d’Estabilitat per als Funcionaris Interins Docents.

 

“Aquest acord no es pot entendre sense les oposicions. És la mesura d’estabiliitat que tenim en aquests moments i això ho complementa. Obrim el camí a donar resposta a la inestabilitat del sistema escolar que arriba al 35%”. March ha afegit “l’objectiu és en una sèrie d’anys arribar al 8%” i ha remarcat que “el fet que hi hagi molts d’interins és el que va possibilitar que la passada legislatura s’acomiadassin mil professors i fer opció per les oposicions és bo també impedeix la temptació de fer retallades quan es tracta de prioritzar despeses”. 

 

Educació aposta per a la convocatòria d’oposicions com a principal mesura d’estabilització però que, tot i així, aquest acord és molt important per donar estabilitat als interins que duguin més anys a les llistes.

 

L’acord acull les següents mesures d’estabilitat:

1. Compromís de dur a terme les convocatòries d’oposicions als cossos docents que tindran caràcter anual.

 

2..Tindran preferència sobre la resta d’aspirants en l’adjudicació de places en els processos d’adjudicació de substitucions els aspirants admesos a les borses que no hagin obtingut una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, sempre que acompleixin alguns dels requisits següents

 

a)Tenir 55 anys complerts amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en el moment en què s’ofereixi la plaça objecte de substitució.

 

b)Tenir menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent  a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en el moment en què s’ofereixi la plaça objecte de substitució.

 

L’ordre de preferència en l’adjudicació de places vindrà donat, en primer lloc pels aspirants de l’apartat 2a i a continuació pels aspirants de l’apartat 2b, i en cada apartat per l’ordre amb el qual figurin en les borses d’interins.

 

No s’aplicarà aquesta preferència si l’aspirant a funcionari interí ha estat sancionat alguna vegada, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d’una falta disciplinària greu o molt greu.

 

3.. Aquestes mesures d’estabilitat seran d’aplicació durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

 

4. Es farà un seguiment anual del desplegament i execució de l’acord a la Mesa Sectorial d’Educació.