torna

Detall de la notícia

Relació d'annexos i models oficials que acompanyen el text de Convocatòria de subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020

 

FASE DE SOL·LICITUD

 • ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD
 • ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • Model 201901 Pressupost
 • Model 201902 Pla de Finançament
 • Model 201903 Fitxa tecnicoartística i de foment de la igualtat de gènere
 • Model 201904 Autobaremació

 

FASE DE RESOLUCIÓ

 • ANNEX 3. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. Només en cas de resultar-ne beneficiari definitiu.
 • ANNEX 4. RENÚNCIA A UNA SUBVENCIÓ. Només en cas de renunciar a la subvenció
 • ANNEX 5. JUSTIFICACIÓ SEGON PAGAMENT. Només en cas de resultar-ne beneficiari definitiu.
 • ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ TERCER PAGAMENT. Només en cas de resultar-ne beneficiari definitiu.
 • Model 201905 Justificació (relació de factures)