torna

Detall de la notícia

Imatge 3961395

NOVETAT 15/01/2020. PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2020

Publicació de les llistes definitives d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de gener de 2020.

Consultau el lloc, el centre, el dia i l’hora en què estau convocat a la llista d’assignació d’aules de cada nivell.

Trobareu l’adreça del centre al document «Lloc i hora de les proves de gener 2020». 

IMPORTANT: revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l'ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-ho a l’adreça electrònica certificacio@dgpoling.caib.es.

 

Informació sobre les proves

Llocs de les proves:

Palma, Inca, Manacor, Ciutadella, Eivissa i Formentera.

Dates de les proves escrites:

  • Nivell B2: 22 de gener
  • Nivell A2 i C1: 25 de gener
  • Nivell B1: 27 de gener

Data de les proves orals: del 7 al 12 de març de 2020