torna

Detall de la notícia

Imatge 3976965

Més d'un centenar de centres de Balears organitzen accions de sensibilització contra la violència masclista

Els actes formen part de la celebració del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones

El Govern ha convocat per primera vegada un programa d’ajuts per contribuir a l’organització d’aquestes activitats

Un centenar de centres educatius públics de les Illes Balears ha participat al programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2019», que ha convocat el Govern a través de l’Institut Balear de la Dona i de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Convivèxit.

La finalitat del programa és cercar el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn d’una data tan significativa com el 25 de Novembre. Es tracta de la primera vegada que es convoca un programa d’aquestes característiques i es fa amb l’objectiu d’incentivar la coeducació als centres educatius de les Illes Balears, en el marc del conjunt de mesures impulsades des d’Educació per donar resposta a les lleis d’igualtat entre dones i homes i de garantia dels drets LGTBI que ha aprovat el Govern la passada legislatura.

Aquest programa, obert a la participació de tots els centres públics de les Illes Balears, té un pressupost màxim de 380.000 euros i es finança per mitjà del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, a través de l’Institut Balear de la Dona. En total s’hi han presentat 104 sol·licituds: 77 de Mallorca, 13 de Menorca, 13 d’Eivissa i 1 de Formentera, per un import de 260.990 euros.

Quant al tipus de centre, 41 projectes són de CEIP, 54 d’IES, 2 d’escoletes, 4 de centres d’adults, 2 d’escoles d’art i 1 del CIFP Son Llebre. Percentualment, la participació més alta ha estat la dels centres de secundària, ja que el 75 % del total ha participat a la convocatòria.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

 • Prevenir les violències masclistes en totes les etapes educatives.
 • Sensibilitzar els infants i joves per generar canvis i modificacions en les seves actituds que permetin avançar cap a l’erradicació de les violències masclistes.
 • Dotar d’eines i instruments per fer una detecció dels primers indicis d’una relació afectivosexual no igualitària.
 • Fomentar l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes en els centres escolars, així com la introducció d’una perspectiva de gènere que erradiqui tot tipus de violència envers les dones.
 • Visibilitzar la violència cap a les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals.

Després d’analitzar les propostes presentades es pot comprovar que la gran majoria de centres celebraran el 25 de Novembre penjant llaços, pancartes o exposicions fotogràfiques al centre i l’alumnat lluirà samarretes, llaços liles i/o xapes amb lemes dissenyats i escollits per ells mateixos. Però, a més d’aquestes iniciatives compartides per tots els centres, la diversitat de projectes presentats és molt àmplia. Així, hi podem trobar des de concursos d’Instagram a lectures d’obres que ofereixen models trencadors d’estereotips, xerrades sobre violència de gènere, obres de teatre sobre micromasclismes, tallers de diversitat afectiva, publicacions i concerts, entre moltes d’altres propostes.

A més, està prevista una exposició fotogràfica organitzada per Feminisme a l’Escola titulada «Visibilitzem les violències masclistes». La mostra, de caràcter itinerant entre centres, reuneix obres gràfiques i fotografies relacionades amb els diferents tipus de violències masclistes,en què hi participen alumnat, professorat i famílies de qualsevol etapa educativa dels centres de les Illes. La inauguració oficial tindrà lloc dia 22 a Palma.

Degut al fet que els centres concertats no podien accedir a aquests ajuts s’ha previst tot un seguit d’activitats enfocades amb preferència als centres d’aquesta titularitat. Es tracta d’obres de teatre adaptades a les diferents etapes educatives. Els centres concertats tindran preferència per assistir a les representacions i si queden places buides podran ser ocupades per centres públics. La Resolució amb aquestes activitats es publicarà aquesta setmana.

Un curs per a la coeducació

El curs 2019-20 té com a un dels objectius més destacats la posada en marxa del Pla de Coeducació de les Illes Balears, elaborat per a una àmplia representació de col·lectius i de presentació imminent.

Aquest Pla és la culminació de tot un seguit d’iniciatives impulsades des del Govern als centres educatius encaminades a millorar el tractament de la igualtat i la prevenció de la violència cap a les dones.

Des del curs 2017-2018 s’ha inclòs en les instruccions dels centres una hora de coordinació per a l’agent de coeducació i s’han incorporat elements referents a la violència masclista en el protocol d’assetjament entre iguals, a més d’implementar el programa de formació i transferència als centres educatius «Coeducació als centres educatius». Actualment, 183 centres tenen agent de coeducació.

Per altra banda, les memòries dels centres recullen que en el curs 2018-19 més del 95 % dels centres valoren com a bona o molt bona tant la convivència global com les relacions entre professors i alumnes, les relacions entre l’alumnat, les relacions entre els docents i les relacions amb les famílies. Per tant, la percepció del clima de convivència en la immensa majoria dels centres educatius de Balears és bona o molt bona.

Els programes preventius per millorar la convivència augmenten cada any; el curs 2018-2019 n’hi ha sobre: foment de la cohesió dels grups (240), educació social i emocional (190), programes de mediació (108) i formació de cibermentors (30).

Els centres també disposen de programes específics, especialment per al foment de la igualtat de gènere (233), el respecte a la diversitat sexual i la prevenció de l’homofòbia (128) i la prevenció de l’abús sexual (97).

Quant a la coeducació, els centres educatius han mostrat un notable dinamisme. Així:

 • 241 centres han visualitzat les dones com a referents als diferents àmbits de la vida i el coneixement.
 • 42 centres han implicat al claustre complet de professors per impartir les assignatures amb perspectiva de gènere
 • 199 han organitzat actes commemoratius (191 el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones; 134 el 25 de Novembre, Dia contra la Violència Masclista, i 6 el 23 de Setembre, Dia contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nens i Nenes).
 • 184 centres han sensibilitzat amb campanyes l’alumnat i 41 les famílies.
 • 183 centres han inclòs la coeducació en els objectius curriculars.
 • 168 centres disposen de material didàctic amb perspectiva d’igualtat i 105 han detectat i eliminat materials didàctics que no respectaven la igualtat.
 • 164 centres han organitzat l’espai del centre des d’una perspectiva igualitària.
 • 57 centres han visualitzat els col·lectius LGTBI+ com a referents als diferents àmbits de la vida i del coneixement.

Des del curs 2017-18 el CIFP Son Llebre imparteix el cicle formatiu de grau superior de Promoció de la Igualtat de Gènere, que permet programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.