vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3979086

Aprovada una subvenció a la UIB per impartir el títol d'especialista universitari en intervenció socioeducativa en l'àmbit de la justícia juvenil

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, la concessió d’una subvenció de 19.787 euros a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per impartir el títol de postgrau Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Es tracta d’una nova especialitat formativa de títol propi (30 crèdits ECTS) de la UIB, amb l’objectiu d’oferir una formació i una capacitació especialitzades i integrals als diversos professionals que treballen en l’àmbit de la justícia juvenil.

La intervenció socioeducativa en contexts de justícia juvenil és una intervenció d’alta complexitat que requereix una especialització elevada de tots els agents socials i educatius que treballen amb els menors que compleixen alguna mesura reeducativa; per això, s’ha considerat adequat crear aquesta nova oferta formativa especialitzada.

Els objectius d’aquest postgrau són aportar una visió general i multidisciplinària de la complexa problemàtica en l’àmbit dels menors infractors; conèixer l’àmbit d’actuació en justícia juvenil a les Illes Balears; adquirir coneixements específics en aquesta matèria, i adquirir habilitats pràctiques per a la intervenció directa amb els menors infractors, especialment amb els que romanen als centres socioeducatius per complir mesures privatives de llibertat.

El títol de postgrau tindrà una durada de 250 hores i està previst que s’iniciï el curs 2019-2020.