vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3979093

Es renova la col·laboració amb els consells per a l'aplicació de mesures no privatives de llibertat a joves infractors

El Consell de Govern ha autoritzat la formalització de convenis de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i els consells insulars per a l’execució de les mesures judicials no privatives de llibertat imposades a menors o joves infractors de les diferents illes. En el cas de Menorca i Eivissa suposa la renovació de convenis anteriors, mentre que amb el Consell Insular de Formentera serà la primera vegada que se signa.

El Govern destinarà un total de 8.500 € (4.000 € per al Consell Insular de Menorca, 3.500 € per al Consell Insular d’Eivissa i 1.000 € per al Consell Insular de Formentera) a finançar programes i tallers educatius adreçats a joves o menors als quals s’ha imposat una mesura judicial alternativa a l’internament, com les prestacions en benefici de la comunitat, tasques socioeducatives, el tractament terapèutic de deshabituació del consum de substàncies i la reparació extrajudicial del dany. Altres mesures judicials no privatives de llibertat imposades als joves o menors infractors poden ser l’assistència a un centre de dia, la permanència de cap de setmana, la llibertat vigilada o la convivència amb una altra persona, família o grup educatiu.

Amb la formalització d’aquests convenis es facilita l’accés dels joves o menors infractors a programes i tallers específics en matèria de resolució de conflictes, prevenció del consum de drogues, orientació laboral o educació afectiva i sexual. En aquest sentit, està previst dur a terme fins a quatre tallers educatius, amb cinc sessions per taller, en cadascuna d’aquestes àrees.

L’experiència demostra que determinats programes, tallers educatius i serveis i recursos socials que són objecte d’aquesta col·laboració solen tenir efectes molt positius com a generadors d’un procés de reflexió crítica dels menors o joves davant la seva conducta i perquè assumeixin el compromís de respecte dels béns jurídics aliens.

En el cas de Mallorca, els programes, tallers i recursos socials per garantir el compliment de mesures judicials no privatives de llibertat els gestionen els serveis de menors de la Direcció General de'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria de'Afers Socials i Esports.