torna

Detall de la notícia

Imatge 3987877

Afers Socials i Esports manté el pressupost de tots els serveis públics i augmenta les partides destinades als col·lectius més vulnerables

La Conselleria gestionarà 215.794.595 euros i reforçarà els programes concertats amb les entitats del tercer sector

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha comparegut avui al Parlament de les Illes Balears per explicar les línies generals del seu departament en els pressuposts generals de la Comunitat per a l’any 2020. En total, la Conselleria gestionarà 215.794.595 euros, un pressupost que permet mantenir tots els serveis per a les persones i créixer en els essencials per als més necessitats. Per a Santiago «és la constatació de l’aposta d’aquest Govern per les polítiques socials».

Davant la Comissió Parlamentària, la consellera ha explicat que s’han reforçat tots els serveis que es gestionen des d’Afers Socials, amb un augment de més de dos milions d’euros en les partides socials, tot i que el sostre de despesa ha baixat en 50 milions d’euros respecte als comptes de 2019.

Santiago ha especificat que es mantenen tots els serveis públics de gestió pròpia actuals; es reforcen les entitats que col·laboren amb la xarxa de serveis públics amb els programes de concertació d’atenció a la dependència, d’atenció a les persones amb diagnòstic de salut mental, d’atenció primerenca i de tutela judicial, i també es mantenen les línies de subvenció a les entitats de cooperació, esports i serveis socials.

LLUITA CONTRA LA VULNERABILITAT

Garantir el suport institucional als més necessitats i als dependents tornarà a ser la senya d’identitat d’aquesta Conselleria. La Direcció General de Serveis Socials augmenta la partida destinada a la renda social garantida (RESOGA). En total, hi haurà 19.320.500 euros per ajudar totes les famílies que viuen en situació de vulnerabilitat. Hem de recordar que actualment més de 12.500 persones es beneficien d’aquesta ajuda.

En aquest apartat, es mantenen tots els serveis públics i concertats, com per exemple les subvencions per a entitats destinades a programes de lluita contra la pobresa, a serveis socials als jutjats o al banc d’aliments.

POLÍTIQUES DE SUPORT A L’ESPORT

En política esportiva, la Conselleria reforça el suport al sector amb un augment del 12 % dels ajuts i subvencions als clubs, esportistes i federacions. Concretament, aquesta partida serà de 3.575.000 euros; el passat exercici va ser de 3.182.230 euros.

La xifra global per a la Direcció General d’Esports per a l’any 2020 és de 20.276.034 euros. La raó de la disminució respecte al pressupost anterior de 23.069.423 euros és que enguany s’ha liquidat el pagament amb l’UTE del Velòdrom Illes Balears, s’ha reduït el cost del desplaçament interilles per l’augment fins al 75 % del descompte de resident i desapareix la partida extraordinària i temporal per a equipaments municipals.

67 NOVES PLACES DE RESIDÈNCIA I CENTRES DE DIA

L’aposta pel servei a la dependència ha estat crucial els darrers quatre anys i, per això, es manté el ritme de creixement en aquesta partida. Es destinen 107.895.000 euros al sector de la dependència i la discapacitat.

La Direcció General d’Atenció a la Dependència mantindrà tots els serveis públics i concertats i creixerà en partides com ara atenció primerenca o habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental.

Aquests comptes preveuen, per primera vegada, la incorporació del Projecte Home dins la xarxa d’atenció pública, amb un pressupost de 3.300.000 euros.

Les arques autonòmiques inclouen el creixement de 67 places per conveni en residències i centres de dia durant l’any 2020. Concretament, 5 places a Campos i 13 a Ferreries en residències, i 20 a Marratxí, 10 a Felanitx, 15 a Muro i 4 a Ciutadella en centres de dia.

APOSTA PER LA SOLIDARITAT INTERNACIONAL

Les Illes Balears continuen amb la seva aposta per la solidaritat internacional i, per això, es manté el pressupost de sis milions destinats a cooperació. Les partides que augmenten més són, en 350.000 euros, la destinada a entitats que fan projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament i la destinada a la col·laboració bilateral entre països. D’aquesta manera, amb el mateix pressupost es reforça l’acció directa en cooperació.

COMPROMÍS AMB EL FUTUR

Des de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies es consoliden tots els serveis públics i concertats que s’impulsaren la passada legislatura; tota la xarxa d’atenció a l’emancipació per a joves extutelats, la partida de la qual s’augmenta, i la renda d’emancipació, que creix quasi 100.000 euros.

Es mantenen els programes de violència filio-parental, mediació familiar, assetjament escolar, de punt de trobada o postemergències.

En aquest capítol, es preveu la partida de quasi 1.700.000 euros provinents de l’ITS per finançar les obres de remodelació de l’alberg de la Victòria d’Alcúdia. També es manté el compromís amb el Programa Art Jove i la resta de programes destinats als més joves.

Aquests pressuposts treuen per primera vegada una partida per desplegar la Llei de la infància i l’adolescència.

EQUIPAMENTS PER DONAR MÉS COBERTURA SOCIAL

Els comptes per a l’any que ve mantenen els més d’11.000.000 d’euros per donar suport als municipis perquè puguin desenvolupar els serveis d’atenció comunitaris bàsics.

En els pressuposts es reserven les partides que es planificaren per continuar la construcció de les residències de Marratxí, Palma, Maó, es Castell i Formentera, i els centres de dia de Porreres i Calvià, així com per continuar les obres de millora des Pinaret.