torna

Detall de la notícia

Imatge 3988695

Aprovat el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2020-2021 amb una partida de 23 milions d'euros

\ Afers Socials i Esports destina 11,5 M€ anuals a finançar els serveis socials municipals, que per primera vegada seran homogenis a tots els ciutadans
\ Per primera vegada s’exigirà als ajuntaments que demostrin que compleixen les ràtios mínimes de treballadors i educadors socials contractats


El Consell de Govern, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de les Illes Balears, que permetrà articular els programes i les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics, així com establir els criteris de finançament per a 2020-2021. El Govern destinarà 23 milions d’euros repartits entre el 2020 i el 2021 per als serveis socials a cada illa.

Durant aquests dos anys, per illes, el Consell Insular de Mallorca rebrà 17.889.288 €; el Consell Insular d’Eivissa, 2.565.856 €; el Consell Insular de Menorca, 2.361.592 € i el Consell Insular de Formentera, 278.388 €.

Aquests 23 milions que aporta la Conselleria d’Afers Socials i Esports es complementen amb les aportacions econòmiques corresponents que duen a terme els consells insulars i els ajuntaments. D’aquesta manera, el Govern aporta un 50 % del cost, el Consell Insular un 25 %, i cadascun dels ajuntaments, el 25 % restant.  

Novetats del nou Pla
Una de les principals novetats d’aquesta convocatòria és que a partir d’ara tots els municipis disposaran de la mateixa subvenció per habitant i, per tant, es garantirà que tots els ciutadans de les Illes Balears tenguin el mateix accés a la cartera de serveis socials. És a dir, independentment del municipi en el qual es visqui, tothom haurà de tenir una mateixa oferta assistencial.  

Acompliment de ràtios
Una altra de les novetats que inclou el Pla és que per primera vegada s’exigirà als ajuntaments de les Illes Balears que demostrin que compleixen les ràtios mínimes de treballadors, que ara mateix són les següents: un treballador social per cada 7.500 habitants; un educador social per cada 7.500 habitants i un auxiliar per cada 10.000 habitants.
Com a tercera novetat, cal dir que per primera vegada aquest Pla tindrà una vigència pluriennal: de dia 1 de gener de 2020 a dia 31 de desembre de 2021. L’objectiu d’aquesta ampliació és millorar l’estabilitat tant dels ajuntaments com dels treballadors contractats per dur a terme aquesta tasca social.