torna

Detall de la notícia

Imatge 4000416

Afers Socials i l'Ajuntament de Calvià subscriuen el conveni per construir el primer centre de dia de Calvià

El projecte està valorat en 750.000 €, i el finançaran en un 50 % la Conselleria, en un 25 % l’Ajuntament i en un altre 25 % l’IMAS

Tindrà 30 places i les obres s’hauran de licitar en el termini de nou mesos

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el batle de l’Ajuntament de Calvià, Alfonso Rodríguez, han signat el Conveni entre el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears i l’Ajuntament de Calvià pel qual el consistori aporta l’ús d’un solar al Consorci per construir un centre dia que formi part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Aquest equipament s’ubicarà a Palmanova, tindrà 30 places i serà el primer centre de dia del municipi, exceptuant les places públiques que hi ha a la Llar de Calvià.

La construcció de l’immoble està valorada en 750.000 €, que es finançaran en un 25 % per l’Ajuntament de Calvià (amb una aportació prevista de 187.500 €) i en un 75 % pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears (amb una aportació prevista de 562.500 €). Cal tenir en compte que el cost que assumeix el Consorci es reparteix de la manera següent: 375.000 € els aporta la Conselleria d’Afers Socials i Esports, i 187.500 €, el Consell Insular de Mallorca.

A partir de la signatura d’avui, el Consorci té un termini de nou mesos per licitar i iniciar les obres.

Cal destacar que el Conveni que s’ha signat també implica que el nou centre de dia passi a formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència té com a objectiu principal vetlar per les persones que, pel fet de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir més autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania. Amb aquesta finalitat i en aplicació de l’article 16 de la Llei esmentada, les institucions de les Illes Balears impulsen una xarxa pública d’atenció a la dependència que pugui donar resposta als drets dels ciutadans.

A la signatura del Conveni també hi ha assistit el director general de Planificació, Equipaments i Formació, Juan Manuel Rosa, i el gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris, Juan Manuel Martínez; el president de l’IMAS, Javier de Juan; la tinenta de batle de Cohesió Social, Nati Francés, i la regidora de Desenvolupament Social, M. Carmen Rojano.