torna

Detall de la notícia

Imatge 4023836

Relació d'annexos i models oficials que acompanyen el text de convocatòria de subvenció per al foment de les indústries culturals i creatives, mitjançant ajudes per a l'adquisició d'equips i maquinària nous

Aquest dissabte 14 de desembre el BOIB publica una nova resolució que té per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajudes destinades al foment de les indústries culturals mitjançant ajudes per a l'adquisició d'equips i maquinària nous que suposin la millora i la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, i la promoció i implantació de la transformació digital a la indústria cultural.

Les ajudes consisteixen en dues línies de subvenció destinades a l'adquisició d'actius fixos i a l'adquisició d'inversions immaterials associades a les indústries culturals; per una banda, la primera comprèn el període subvencionable de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019 i, una segona línia que comprèn el període subvencionable de l'1 de gener de 2020 al 30 de novembre de 2020.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents dels centres productius situats a les Illes Balears.

Tenen la consideració d'inversions o despeses subvencionables l'adquisició i instal·lació de maquinària a instal·lar en un centre de treball relacionat directament amb l'activitat de l'empresa destinada a les indústries culturals; l'adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC; l'adquisició d'enllumenat d'emergència i generadors, l'adquisició d'equipament tècnic i audiovisual (com ara focus, taules i equipament de so, taules de llums, caixes d'injecció, projectors, càmeres de vídeo, ciclorames i micròfons); l'adquisició de grades, tarimes i seients; l'adquisició de vehicles de transport exterior amb una tara mínima de 1.500 kg; l'adquisició d'elements d'emmagatzematge d'utensilis físics; l'adquisició d'ordinadors, impressores, fotocopiadores i de llicències d'ús de programari.

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 600.000 € amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, dels quals 300.000 € seran imputables al pressupost del 2019 i 300.000 € al pressupost del 2020.