torna

Detall de la notícia

Resolució del director de l'Institut d'Indústries Culturals. Ajuts per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals per a l'any 2019

El termini per presentar la justificació és d'un mes a partir de la publicació al BOIB, és a dir, fins dia 10 de febrer de 2020. 

La documentació justificativa, que s'ha de presentar en paper per registre o enviar per correu postal administratiu, és la següent:
- Annex 5 emplenat i signat.
- Breu memòria valorativa de l'activitat.
- Factures justificatives del 100% del projecte presentat (IVA inclòs) i comprovants de pagament de totes les despeses superiors a 500 €.

Per emplenar l'Annex 5, trobareu el vostre número d'expedient a la resolució.

La informació per incloure al tercer bloc de l'Annex 5 és la següent:
Data de concessió: 02/01/2020
Data límit de justificació: 10/02/2020