torna

Detall de la notícia

Publicació resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per cobrir el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de lCIB

Publicació de la resolució de la presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 4 de març de 2020  per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 13 de gener de 2020.