torna

Detall de la notícia

Publicació resolució per la qual s'aprova la llista definitiva (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de ICIB

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 3 de juny de 2020 per la qual s’aprova la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoració dels mèrits pels participants en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l’àrea audiovisual i digital de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 13 de gener de 2020.

A la mateixa resolució a l'annex 2 es publica el llistat amb els participants i la previsió del dia, lloc i hora per fer les entrevistes personals.