torna

Detall de la notícia

Proposta provisional de contractació de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Maria Navarrete Cano en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de l'ICIB

Proposta provisional de contractació de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Maria Navarrete Cano en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 10 de gener de 2020.

El termini per a presentar al·legacions és de tres dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació. (De l'11 al 15 de juny ambdos inclosos).