torna

Detall de la notícia

Publicació relació candidats amb puntuacions obtingudes a fase d'entrevistes personals pels participants en el procés selectiu per cobrir, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual i Digital de ICIB

Publicació de la relació dels candidats amb les puntuacions obtingudes a la fase d'entrevistes personals, així com de la suma total obtinguda pels participants en el procés selectiu per cobrir en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual i Digital de l'Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.