torna

Detall de la notícia

Proposta provisional de contractació favor de la senyora Maria Hevia Blanch en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual de ICIB

Proposta provisional de contractació de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Maria Hevia Blanch en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l’Àrea Audiovisual de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 13 de gener de 2020.

S'atorga un termini de tres dies hàbils per presentar al·legacions per part dels interessats des de l'endemà de la publicació de la proposta provisional a la web de la Conselleria , és a dir, des del 18 de juny de 2020 fins el 22 de juny (ambdós inclosos).