torna

Detall de la notícia

Proposta de contractació definitiva a favor de la senyora Margalida Crespí Bestard en el procés selectiu per cobrir la plaça d'auxiliar administratiu de ICIB

Proposta de contractació definitiva de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Margalida Crespí Bestard en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça d'auxiliar administratiu de l’Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 10 de gener de 2020.