torna

Detall de la notícia

Publicació resolució de la directora gerent de l'ICIB per la qual es contracta, en règim de personal laboral interí, la senyora Margalida Crespí Bestard com a auxiliar administrativa de l'ICIB

Resolució de la directora gerent de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 18 de juny de 2020 per la qual es contracta, en règim de personal laboral interí, la senyora Margalida Crespí Bestard com a auxiliar administrativa de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.

Enllaç a BOIB