torna

Detall de la notícia

Proposta de contractació definitiva a favor de la senyora Maria Hevia Blach en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual de l'ICIB

Proposta de contractació definitiva de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Maria Hevia Blach en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l’Àrea Audiovisual de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 13 de gener de 2020