torna

Detall de la notícia

Imatge 4307588

Projecte de decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais públics de les Illes Balears

Fase actual: Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració dels informes preceptius

Projecte de decret de desplegament de la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, en relació a la regulació reglamentària de l’accessibilitat en els espais públics de les Illes Balears.

Procediment normatiu de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, en col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 5 de setembre de2020. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració d’informes preceptius

La tramitació del Projecte de decret es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius.