torna

Detall de la notícia

Imatge 4337144

Projecte de decret de modificació del Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

Fase actual: Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració dels informes preceptius

Modificació del Decret 9/2017 en relació a permetre la incorporació de noves associacions al Ple del Consell d’LGTBI

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 11 de setembre de2020. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració d’informes preceptius

La tramitació del Projecte de decret es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius.