torna

Detall de la notícia

Proposta de resolució de la instructora amb relació a la convocatòria d'ajudes destinades al foment de les indústries culturals i creatives, mitjançant ajudes per a l'adquisició d'equips i maquinària nous