Tràmits: SERVEI JURÍDIC http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1510172&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 26 Oct 2020 21:25:51 GMT Govern de les Illes Balears 2020-10-26T21:25:51Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment d'elaboració normativa Conselleria d'Afers Socials i Esports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297837&lang=ca&coduo=1510172 Aquest procediment té per objecte el tràmit d'audiència adreçat a les entitats que agrupin o representin a les persones que es puguin considerar afectades o interessades en un procediment d'elaboració normativa Tue, 28 Jul 2020 11:14:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297837&lang=ca&coduo=1510172 2020-07-28T11:14:50Z Protectorat de fundacions d'Afers Socials i Esports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=1510172 D'acord amb la normativa actual, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de dur a terme les funcions de protectorat de totes aquelles fundacions d'àmbit autonòmic que tenguin per objecte social o tenguin finalitats socials relacionades amb les competències pròpies d'aquesta Conselleria, tal com són l'atenció a persones en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera edat o en risc; d'ordenació de la protecció de menors; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament; protecció de la família; polítiques de joventut; foment de l'activitat esportiva; etc. Fri, 31 Jan 2020 13:53:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=1510172 2020-01-31T13:53:25Z