LOGO CAIB
Contingut
10 juliol 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Govern, Consell i ajuntaments acorden mantenir l'execució de projectes amb fons de l'ITS per valor de 123,5 milions a Mallorca

/Es prioritzen els projectes ja en marxa o els de promoció de l' habitatge públic, infraestructutes hidràuliques i del cicle de l aigua, de preservaciò mediambiental, energies renovables i educació

/Destaquen, entre d'altres, la construcció de 287  HPO a Palma, Calvià, Inca, Son Servera i Manacor

 

El conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Marc Pons; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el batle de Palma, José Hila, i el president de Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, han explicat avui els projectes finançats amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) que s’executaran en 2020 i 2021 per part del Govern, Consell i els Ajuntaments.

Les conseqüències de caire social i econòmic provocades per la crisi de la COVID  obliguen a  marcar una estratègia inversora i pressupostària per atendre les noves necessitats, no deixar a ningú enrere i al mateix temps reactivar l’economia

A aquest replantejament de les prioritats estratègiques respon l’acord consensuat sobre quins projectes amb fons de l’impost de  turisme Sostenible previstos per a la Illa de Mallorca es duran a terme i quins hauran de quedar posposats.

Govern, Consell i ajuntaments han acordat prioritzar i recalendaritzar projectes. “Tots els projectes que teníem previst finançar amb els fons de l’ITS són importants per a les nostres Illes però la excepcionalitat del context actual ens obliga a esglaonar la seva execució en el temps perquè necessitem ara recursos per a atendre les necessitats”, ha destacat el conseller.

Projectes ITS a Mallorca

 En conjunt, entre els projectes del Govern, els del Consell de Mallorca, aquells presentats per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i els de l’ Ajuntament de Palma, es mantenen projectes d’ITS que ja estan en marxa o començaran en 2021 per un import total de 121 milions d’euros (123,5 M€).

De la mateixa manera hauran d’esperar altres projectes, però amb la intenció de poder-los tornar a reprendre quan la situació econòmica i social s’hagi estabilitzat, que sumen inversions per valor de 30,5 milions d’euros.

Els criteris que s’han seguit per declarar els projectes d’execució estratègica són els de prioritzar aquells que estan ja en marxa o suposen actuacions clau a totes les illes com la construcció de nou habitatge públic, la millora d’infraestructures hidràuliques i de gestió del cicle de l’aigua, actuacions de millora de la gestió mediambiental i de preservació del medi ambient i el foment de les energies renovables i altres en matèria de transició energètica, entre d’altres.

Després d’haver radiografiat tots els projectes ITS circumscrits exclusivament a l’illa de Mallorca, s’ha replantejat de nou quins eren els projectes prioritaris bé pel seu estat d’execució, bé per la seva transcendència en el territori mallorquí; i quins eren aquells projectes que, a davant una crisi econòmica com l’actual, on s’ha repensat tot, és considerava oportú posposar-los per més endavant.

 

Projectes ITS del Govern que s’executaran a Mallorca:

1-El Govern de les Illes mantén projectes ITS que sumen 110,5 milions d’euros a executar a Mallorca.

Es poden classificar amb 5 grans eixos: habitatge, aigua, cultura, educació, medi ambient i altres

Habitatge

El Govern de les Illes Balears invertirà 43,5 milions d’euros  en habitatge a l’illa de Mallorca (43.481.136,43€)

Es tracta de dotze promocions d’HPO ubicades a Palma, Inca, Calvià, Son Servera, Vilafranca i Manacor, que suposen la construcció de 287 nous habitatges de protecció pública a Mallorca.

Aigua

El Govern de les Illes Balears invertirà a l’illa de Mallorca 43,1 milions d’euros en projectes relacionats amb el temes d’aigua (43.146.656,20€).

Entre els 15 projectes destaquen: el Projecte de conducció de Maria de la Salut a Petra, i l’ampliació i millora del tractament de la nova EDAR a Inca.

Cultura

El Govern de les Illes invertirà 7,4 milions d’euros en projectes ITS destinats a la cultura a l’illa de Mallorca (7.438.721,44€). Exemples:

El Centre d’investigació i documentació del patrimoni arqueològic de Son Fornés, i el Projecte de restauració del patrimoni històric i cultural es Castell de Cabrera.

Educació

El Govern de les Illes Balears destinarà a Mallorca 9,6 milions d’euros en projectes relacionats amb l’educació.

La creació del Centre de Formació Professional per a l’ocupació nàutica i la primera fase del Centre de Formació Professional d’Hoteleria en són dos  exemples.

Medi Ambient i altres

El Govern de les Illes Balears destinarà a Mallorca 6,9 milions d’euros en projectes relacionats amb medi ambient i altres.

La Mobilitat Sostenible a espais naturals i platges de l’illa de Mallorca i el projecte de reforma de l’Alberg de la Victòria en són dos exemples.

 

2-Projectes d’altres institucions: Consell, FELIB i Ajuntament de Palma:

La suma total dels projectes ITS a Mallorca que són declarats d’execució estratègica i per tant segueixen endavant (ITS CIMa +ITS Ajuntament Palma + FELIB) és de 12,9 M€

D’aquests 8’5 milions:

 • 3’9 milions provenen de fons ITS de l’ajuntament Palma (3.907.095,83€)
 • 3’3 milions provenen de fons ITS de la FELIB (3.306.963,45€)
 • 5,7 milions provenen de fons ITS del Consell Insular de Mallorca

 

Projectes ITS – Consell Insular de Mallorca

 

La inversió suma 5,7 milions €

 • Projecte per al desenvolupament d’una xarxa d’interpretació de la Tramuntana – Patrimoni Mundial amb el centre d’interpretació de Raixa com a centre de referència
 • Projecte d’obres de reforma de l’edifici “Ses porqueres de Galatzó” a Calvià per al seu ús com a refugi d’excursionistes
 • Senyalització del Pla de Vies Ciclistes de l’illa de Mallorca
 • Integració paisatgística d’elements patrimonials a la xarxa viària
 • Promoció de l’artesania i del producte local a Mallorca
 • Recuperació del sistema hidràulic de la finca pública Es Galatzó
 • Camí de El Toro a Santa Ponça

 

Projectes ITS – Ajuntament de Palma

La  inversió suma 3.907.095,83€

 • Projecte de rehabilitació i museïtzació de les Torres del Temple
 • Projecte de recuperació i condicionament dels camins del bosc de Bellver
 • Electrificació de la flota del cicle de l’aigua dels municipis membres de la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca/ (específic Palma)
 • Reordenació del parc del velòdrom

 

Projectes ITS – FELIB

La inversió suma 3.306.963,45€

 • Projecte a la Serra de Tramuntana, vers un entorn forestal ben gestionat i energèticament eficient
 • Projecte de consolidació de part del recinte amuradat de la ciutat d’Alcúdia
 • Creació del Museu del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca
 • 5 projectes de l’ITS del 2018 sobre l’Electrificació de la flota del cicle de l’aigua dels municipis membres de la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca