LOGO CAIB
Contingut
25 setembre 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Foto noticia

L’ATIB avança en la implantació de tràmits per via telemàtica per facilitar la percepció de subvencions

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) avança en la implantació de tràmits per via telemàtica amb l’emissió del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual fins ara s’havia d’obtenir de manera presencial, i d’aquesta manera facilitar, per exemple, aquesta tramitació prèvia que és habitual per a la percepció de subvencions i ajudes públiques de les diverses administracions.

En ocasions per fer determinats tràmits administratius, la normativa reguladora exigeix tenir un certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració. En aquest sentit, per exemple, un dels requisits per poder contractar amb l'Administració o sol·licitar una subvenció d’una altra administració (com ajuntaments, consells insulars, Estat) és estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per facilitar l’obtenció d’aquest certificat, i evitar esperes o desplaçaments a les oficines de l'ATIB, s’ha implementat a la seu electrònica del portal web de l'agència (www.atib.es) la sol·licitud telemàtica del certificat, que permet a la persona o entitat interessada obtenir-lo de forma immediata. Per poder fer aquest tràmit la persona o entitat interessada ha de accedir amb el seu certificat digital, DNI electrònic, o amb Cl@ve.

S’ha de tenir en compte que el certificat s’emet exclusivament respecte a la situació de la persona o entitat interessada pel que fa a les seves obligacions tributàries amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, s’exclou la seva situació respecte a altres organismes o entitats públiques (com poden ser els ajuntaments o altres entitats locals).

Aquest certificat emès per l’ATIB pot ser positiu o negatiu. És positiu quan la persona sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i és negatiu en cas contrari.