LOGO CAIB
Contingut
30 juliol 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Presentat el Pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social al Consell Social d’FP

\ 65 nous professors d’FP el proper curs i una aposta per l’oferta de graus superiors

\  Es facilitarà l’acreditació d’experiència professional per incrementar la titulació

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, ha presentat al Consell Social de Formació Professional aquest dimecres, 29 de juliol, el Programa de Cooperació Territorial Extraordinari impulsat des del Ministeri d’Educació i Formació Professional que permetrà invertir a Balears un total de 10.722.935 euros. Aquesta iniciativa s’ha integrat dins el Pla Integral de Formació Professional que impulsa el Govern de les Illes Balears.

El Consell està integrat per representants de les conselleries d’Educació, Universitat i Recerca i Model Econòmic, Turisme i Treball, els sindicats CCOO, UGT i les organitzacions empresarials PIMEM (Mallorca, Pitiüses i Menorca) i CAEB

Baos ha explicat que el Programa s’ha negociat amb les comunitats autònomes i suposarà un increment de recursos per a crear noves places d’FP i acreditar competències professionals. Però a més, també inclou altres actuacions com, la formació del professorat, l’emprenedoria i la conversió de les aules en espais de tecnologia aplicada.

Així, per al curs 2020-2021 es preveu un important increment de l’oferta que suposarà un creixement destacat del nombre d’alumnes. En total s’implantaran 27 cicles més que permetran un augment de fins a 990 més l’oferta de places i per tant un augment de 65 docents més.

El curs 2020/2021 s’ha optat per impulsar els cicles de grau superior ja que en els darrers cursos s’ha treballat en la consolidació del grau mitjà i de l’FP bàsica.

Des d’Educació s’ha explicat que una de les novetats d’aquest curs és l’entrada en funcionament de dos Cursos d’Especialització (el de Pa i rebosteria artesanal i el d’Especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació), coneguts com a “màsters d’FP” que tenen com a objectiu complementar les competències dels titulats en Formació Professional. Tenen una durada de 300 a 600 hores i completen la formació general dels cicles amb una especialització concreta que vol donar una resposta ràpida a les demandes del món industrial i empresarial.

Reconeixement de l’experiència professional dels treballadors

Un dels aspectes més destacats del Programa de Cooperació Territorial és la inversió en l’acreditació de les competències bàsiques i professionals que permetrà reconèixer l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials. Aquest reconeixement oficial els permetrà accedir a estudis d’FP en els que només hauran de cursar aquells mòduls que no s'hagin pogut acreditar.

Fins ara aquest procés d’acreditació es feia en convocatòries puntuals però a partir del curs 2020/21 es farà de manera permanent, i permetrà que els treballadors puguin sol·licitar en qualsevol moment iniciar el procés.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és incrementar el nombre de persones titulades i animar a la formació al llarg de la vida. La necessitat de treballadors qualificats i titulats és cada vegada més present. Aquest nou enfocament que facilitarà la inscripció i el procés en general, pretén arribar a uns 7.000 aspirants a Balears. Cal tenir en compte que en un curs habitual es tramitaven uns 400 expedients d’acreditació.

A Balears, per tal de dur a terme aquest objectiu, es preveu incrementar el nombre de Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP i extensions dels POAP) que passaran dels 5 actuals a 17,  que estaran ubicats als centres d'educació d'adults (CEPA) i als centres integrats de Formació Professional (CIFP) de les Illes. A més es posarà en marxa una aplicació per facilitar la inscripció i es dotarà amb 7 persones l’equip d’acreditació de manera que puguin crear la infraestructura informàtica necessària i exercir tasques d’orientació. També s'ha previst fer promoció a tots els ajuntaments de les Illes per tal de facilitar l’accés al procés d’acreditació al màxim d’alumnes possible.

Es preveu que aquest operatiu estigui en funcionament al llarg del darrer trimestre de 2020 i suposarà una inversió de 4.693.181,32 euros.

9 aules d'emprenedoria a Balears

El curs 2020/21 s’implantaran a Balears 9 aules d'emprenedoria principalment als Centres integrats d’FP amb una inversió de 45.000 euros.

Aquestes aules faciliten els instruments necessaris per a la constitució de microempreses amb la finalitat de promoure l’autoocupació com a alternativa al treball per compte aliè. L’alumnat proposa una idea de negoci i troba els recursos necessaris per posar-la en marxa, amb el suport d’un tutor assessor i un espai físic dotat d’equipaments informàtics.

Els usuaris d’aquestes aules seran alumnes que estudien a diferents cicles formatius però també estaran obertes a antics alumnes al llarg dels tres anys següents a la finalització dels seus estudis.

Formació en digitalització per al professorat d’FP

El curs que ve es preveu formar en digitalització aplicada als sectors productius a 654 professors de Formació Professional. Comptaran amb un mínim de 30 hores de formació acreditable com a formació permanent del professorat.

La participació de les empreses en aquesta formació és fonamental per acostar els aspectes tecnològics punters al professorat encarregat d’impartir els ensenyaments corresponents a les titulacions de cada àmbit productiu. Es vol afavorir les estades a empreses i que la formació també es pugui fer dins i fora d’Espanya, sempre que la situació sanitària ho permeti, anant als indrets on la tecnologia o la prestació de serveis siguin més avançats en el sector de referència.

Aquesta iniciativa suposarà una inversió de 64.701,67€.