LOGO CAIB
Contingut
25 setembre 2020Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia

El Govern aprova tres línies de subvenció a l’economia social a les Illes Balears i per ajudar les empreses i associacions afectades per la COVID19


El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i el director de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, Manel Porras, s’han reunit avui amb els representants de les principals agrupacions de l’economia social (UCTAIB, UCABAL, REAS i Confederació Empresarial de Societats Laborals) per informar de les convocatòries d’ajuts d’enguany adreçades a fomentar l’economia social i ajudar també les empreses afectades per la COVID19.

El conseller ha manifestat la seva satisfacció per la feina que desenvolupen les entitat d’economia social, malgrat les dificultats per les quals passa aquest sector, degut a la crisi generada per la COVID19. Negueruela ha recordat que a l’anterior legislatura es va traçar el full de ruta perquè l’economia social adquirís major pes a l’economia de les Illes, i ara, en unes condicions diferents, no s’ha interromput però sí que ha redefinit els objectius. En aquest sentit, el conseller ha expressat que el suport del Govern segueix essent clar a qualsevol de les formes de l’economia social, ja siguin cooperatives, microcooperatives, societats laborals o empreses d’inserció.

Per la seva banda, la presidenta de la Unió de Cooperatives de les Illes Balears (UCTAIB) Malena Riudavets, que ha xerrat en nom de totes les agrupacions reunides avui, ha expressat que l’economia social contribueix de forma clara a un nou model econòmic, i que malgrat estar afectats dins una crisi causada per la pandèmia, aquests models empresarials es mostren vàlids. En aquest sentit, a mode d’exemple ha expressat que en aquests darrers mesos s’han creat unes 15 microcooperatives, de diversos sectors.

La quantia global dels ajuts per enguany és de 815.000 euros, distribuïdes en  tres convocatòries per a aquest període, que compren l’activitat desenvolupada entre octubre de 2019 i setembre de 2020.

SUPORT A L’ASSOCIACIONISME D’ENTITATS D’ECONOMIA SOCIAL

D’una banda, es publica una primera convocatòria extraordinària d’ajuts per al foment i la difusió de l’economia social i pel suport a l’associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció afectades per la COVID19.

Aquests ajuts estan dotats amb un import de 185.000 euros i contempla tres programes.

  1. D’una banda se subvencionen actuacions per a la promoció i divulgació de fórmules empresarials d’economia social per part de les entitats associatives (màxim de 7.000 euros);
  2. en segon lloc se subvencionen parcialment les despeses estructurals de les entitats associatives (màxim de 50.000 euros) i,
  3. en tercer lloc, s’aporten recursos per a despeses de neteja i equips de protecció individual i altres mesures higienistes, relacionades amb la pandèmia (màxim de 1.000 euros).

La convocatòria de 2020 està enfocada a afectats per la COVID19, tant si han realitzat un ERTO amb treballadors, com si no l’han fet, però s’han vist obligats a cessar activitat o han reduït la seva facturació com a mínim en un 30%.

 

AJUTS PER A COOPERATIVES, MICROCOOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

Una segona convocatòria d’ajuts es destina a pal·liar els efectes produïts a cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la COVID19, i a fomentar l’economia social mitjançant la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat.

 En aquest cas, l’import global és de 305.000 euros, i es planteja en 4 programes.

  1. D’una banda, es subvencionen cooperatives, microcooperatives i societats laborals que, una vegada aixecat l’estat d’alarma, reprenguin la seva activitat mantenint els llocs de feina que hi havia abans de la declaració de l’estat d’alarma, amb ajuts d’entre 2.000 i 3.000 euros.
  2. El segon programa promociona la incorporació de nou personal a cooperatives, microcooperatives o societats laborals, amb un import que oscil·la entre els 4.000 i els 10.000 euro, depenent si la persona incorporada pertany a algun col·lectiu d’especial protecció.
  3. Un tercer programa d’aquesta convocatòria s’adreça al foment de la creació de microcooperatives, amb una subvenció del 100% dels costos de posada en marxa de l’empresa, fins a un límit de 1.000 euros.
  4. Finalment, el quart programa subvenciona inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a l’adaptació a la nova normalitat. L’import és el 50% del cost subvencionable, fins a un límit de 2.000 euros.

 

AJUTS  PER A EMPRESES D’INSERCIÓ

Finalment, la tercera convocatòria s’adreça a oferir ajuts públics destinats a pal·liar els efectes de la crisi de la COVID19 fomentant l’economia social i el suport al manteniment dels llocs de treball a les empreses d’inserció. Una subvenció global de 325.000 euros distribuïda en dos programes.

  1. Manteniment de llocs de treball de persones en situació d’exclusió social en empreses d’inserció, mitjançant la subvenció parcial de salaris  i de les despeses de seguretat derivades de la tramitació d’un ERTO per causes productives (255.000 euros).
  2. Manteniment de serveis d’intervenció i acompanyament en empreses d’inserció, adreçats a mantenir els llocs de treball de tècnics de producció i d’acompanyament de la pròpia empresa d’inserció, adreçats a mantenir llocs de treball de tècnics de producció o d’acompanyament, mitjançant la subvenció parcial de salaris i de les despeses de seguretat derivades de la tramitació d’un ERTO per causes productives. (70.000 euros).