LOGO CAIB
Contingut
10 juliol 2020Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia

El programa anual d'estadística 2020 comptarà amb 261 operacions, 10 de nova incorporació

\ L’IBESTAT fa una aposta decidida per l’Agenda Balear 2030, amb la incorporació d’indicadors per al desenvolupament sostenible

\ Es posa en marxa la comptabilitat anual de les Illes, que suposa la base per tenir un sistema propi de comptes econòmics

El Consell de Govern ha aprovat el Programa Anual d’Estadística de 2020, el qual desenvolupa el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021, amb un total de 261 operacions, de les quals 10 són de nova incorporació respecte del Programa 2019.

En la línia iniciada pel Govern de les Illes Balears per a l’aposta de l’Agenda Balear 2030, l’IBESTAT ha incorporat al Programa Anual de 2020 l’operació estadística Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. L’objectiu és constituir un marc d’indicadors estadístics oficial, robust i comparable internacionalment que serveixi per al seguiment dels objectius i les fites de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a la nostra comunitat.

També cal destacar la posada en marxa i publicació de la Comptabilitat anual de les Illes Balears, un cop finalitzat el Marc input output de 2014, el qual és la base necessària per poder construir i mantenir un sistema propi de comptes econòmics. Aquesta comptabilitat permetrà disposar per primera vegada d’estimacions pròpies del PIB des de l’any 2014 fins a l’actualitat.

El nou programa també inclou la incorporació a l’estadística oficial de l’operació Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers per tal de disposar anualment d’informació rigorosa sobre l’aportació d’aquest segment turístic a la nostra economia.  

Cal esmentar també, entre altres estadístiques que es duran a terme, la realització de l’Explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), que permetrà conèixer l'evolució global dels salaris, avançar en un coneixement més detallat de la qualitat de l'ocupació i que a més a més serà la base d’estudis de bretxa de gènere en l'àmbit laboral.

Com a element significatiu d’aquest Programa cal destacar la incorporació del Consell Insular d’Eivissa, com a unitat productora, al Sistema Estadístic de les Illes Balears, fet que completa la presència de tots els consells al SESTIB .

Les noves operacions estadístiques que s’incorporen, per unitat productora, són:

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
•    Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització
•    Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB2

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
•    Estadístiques de serveis socials en l'àmbit municipal  

Conselleria de Mobilitat i Habitatge  
•    Inspecció d’habitatges
•    Sancions en matèria d’habitatge

Consell Insular d’Eivissa
•    Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa
•    Llicències de caça d'Eivissa

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
•    Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
•    Explotació de l'Enquesta de turisme de residents (ETR)
•    Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers

El Govern de les Illes Balears vol potenciar el paper de les estadístiques públiques autonòmiques com a mecanisme d’impuls del principi de transparència. L’objectiu principal és garantir que la ciutadania, les empreses i les administracions públiques disposin d’una informació estadística amb més nivell de qualitat des del punt de vista del territori, i incrementar el nombre de variables rellevants per a la realitat balear.