Torna

Atenció a la ciutadania


COVID-19: INFORMACIÓ D'INTERÈS

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears prioritza l’atenció telefònica i telemàtica per garantir la seguretat de la ciutadania i del seu personal sense deixar d'oferir l'atenció presencial.

― La via preferent per a l'atenció a la ciutadania és la telefònica; podeu consultar com fer-ho a l'apartat d'atenció telefònica.

― La via preferent per a presentar documentació és mitjançant la Seu Electrònica per als procediments amb tràmits telemàtics o el Registre electrònic comú per als procediments que no disposen de tràmit telemàtic. A l'apartat d'atenció telefònica trobareu com fer-ho.

― Si la presentació telemàtica no és possible, els subjectes no obligats a relacionar-vos electrònicament podeu acudir a una oficina de registre (recordau que algunes funcionen amb cita prèvia). A l'apartat d'atenció presencial trobareu tota la informació sobre les oficines que estan obertes i tancades, si s'ha de sol·licitar cita prèvia per acudir-hi i com fer-ho, així com els serveis que donen.

Podeu sol·litar cita prèvia per la web accedint a l'enllaç següent: cita prèvia web

Oficines de registre que romandran obertes/tancades (Actualitzat 23/10/2020). Format PDF. Format ODS


Podeu obtenir informació sobre l'estructura i el funcionament de l'Administració autonòmica per via presencial, telemàtica i telefònica. A més, podeu registrar els vostres documents a les oficines d'informació i registre o per via telemàtica. Presentau les vostres queixes i suggeriments i sol·licitau informació a través de qualsevol d'aquestes vies.

  Consultau aquí les oficines d'informació i registre i els models que podeu presentar.
Accediu a tots els procediments i serveis que s'ofereixen en línia.
Us atenem a través del número de telèfon 012.  


quadre sol interes cat.PNG quadre IB Salut cat.PNG quadre ocupacio cat.PNG quadre SOIB cat.PNG quadre consum.PNG