Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

convocatoria.png

CURS 2020-21
Es podran presentar sol·licitud segons la tipologia de centre:

Modalitat A: Centres públics de les Illes Balears (sense requisits previs).

Modalitat B: Centres que ja han participació del curs de "Disseny de la gestió de la millora contínua als centres educatius"

El termini de presentació se les sol·licituds finalitza dia 20 de juny de 2019 per a les dues modalitats.

 

Dia 25 de juny es publicaran les llistes provisionals
Dia 30 de juny es publicaran les llistes difinitves

Llistat definitiu de centres admesos curs 20-21 - Full 1.pdfLlistat definitiu de centres admesos curs 20-21 - Full 1.pdf
 

La sol·licitud s'enviarà per correu electrònic a: qualitat@dgplacen.caib.es

PMT.infografia (1).png

Editor de Text odtSol·licitud participació al programa (google doc)

Gravació de la sessió informativa 18/06/20