inici . inicio

   desc_símbolo youtube ok.png    desc_logo twiter.jpg 

Detall El CES Illes Balears en els mitjans de comunicació

Compareixença RGE núm. 1501/18, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, del president del Consell Econòmic i Social, per tal d'explicar el pla d'actuació per al 2018 del CES

22/03/2018

DIARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

IX legislatura

Any 2018

Núm. 39

Informació Addicional