inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2003
Decret de nomenament del Sr. Javier Tejero Isla com a membre del grup III del CES i cessament de l'anterior.
Número de butlletí:  BOIB 159/2003
Data:  15-11-2003
Veure la normativa   (130 KB)
Decret 180/2003, de 7 de novembre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el grup III a proposta del Consell Insular de Menorca.


Decret de cessament i nomenament de nous membres en el CES, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals.
Número de butlletí:  BOIB 139/2003
Data:  07-10-2003
Veure la normativa   (127 KB)
Decret 171/2003, de 3 d'octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals.


Decret de nomenament de la Sra. Margarita Bordoy Seguí i la Sra. Magdalena Bordoy Seguí com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Número de butlletí:  BOIB 110/2003
Data:  02-08-2003

Veure la normativa   (11 KB)
Decret 149/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular y suplent en representació de les organitzacions representatives dels interessos dels consumidors i usuaris, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de nomenament del Sr. Antoni Fuster Zanoguera com a membre del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Número de butlletí:  BOIB 110/2003
Data:  02-08-2003

Veure la normativa   (11 KB)
Decret 148/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de nomenament del Sr. Jeroni Albertí Picornell com a membre del grup III del CES i cessament de l'anterior.
Número de butlletí:  BOIB 110/2003
Data:  02-08-2003

Veure la normativa   (17 KB)
Decret 147/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular, a proposta del Consell Insular de Mallorca, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de nomenament del Sr. José Domingo Bonnin Forteza i el Sr. Antoni Garau Bonnin com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Número de butlletí:  BOIB 107/2003
Data:  26-07-2003

Veure la normativa   (117 KB)
Decret 139/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació del sector pesquer, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de nomenament del Sr. Gabriel Company Bauzá i el Sr. Mario Garcia Trujillo com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Número de butlletí:  BOIB 107/2003
Data:  26-07-2003

Veure la normativa   (129 KB)
Decret 138/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació del sector agrari, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de nomenament del Sr. Bartolomé Planells Planells com a membre del grup III del CES i cessament de l'anterior.
Número de butlletí:  BOIB 107/2003
Data:  26-07-2003

Veure la normativa   (128 KB)
Decret 137/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent que proposa el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre ( BOIB 09-12-2000 ).Decret de nomenament del Sr. Esteban Bardolet Jané com a membre del grup III del CES i cessament de l'anterior.
Número de butlletí:  BOIB 107/2003
Data:  26-07-2003

Veure la normativa   (126 KB)
Decret 136/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent, a proposta del Govern de les Illes Balears, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de nomenament del Sr. Luis Vallcaneras Nebot com a membre del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Número de butlletí:  BOIB 107/2003
Data:  26-07-2003

Veure la normativa   (130 KB)
Decret 135/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació de les organitzacions de defensa del medi ambient, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000) i cessament dels anteriors.Decret de nomenament del Sr. José Ignacio Aguiló Fuster i la Sra. Margalida Payeras Llodrà com a membres del grup III del CES i cessament dels anteriors.
Número de butlletí:  BOIB 107/2003
Data:  26-07-2003

Veure la normativa   (131 KB)
Decret 134/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació de la Universitat de les Illes Balears, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000) i cessament dels anteriors.Decret de nomenament de la Sra. Jerònima Bonafé Ramis com a membre titular del grup III del CES.
Número de butlletí:  BOIB 105/2003
Data:  22-07-2003

Veure la normativa   (125 KB)
Decret 122/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i suplent en representació del sector de l'economia social del grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000).Decret de cessament de la Sra. Dolors Talens Aguiló, com a membre titular del grup III del CES.
Número de butlletí:  BOIB 105/2003
Data:  22-07-2003

Veure la normativa   (135 KB)
Decret 121/2003, de 18 de juliol, de cessament de la Sra. Dolors Talens Aguiló, com a membre titular i del seu suplent en el grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre.