inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2007

 

   Decret 148/2007, de 21 de desembre, de nomenament de la Sra. Núria García Canals secretària general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Número de butlletí:
  195 EXT/2007
Data:  28-12-2007

   Veure la normativa (14 Kb)
Decret 148/2007, de 21 de desembre, pel qual es nomena la Sra. Núria García Canals secretària general del Consell Econòmic i Social de les Illes BalearsDecret 138/2007, de 9 de novembre, de cessament i nomenament d'un nou membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell Insular d'Eivissa
Número de butlletí:
171/2007
Data: 17-11-2007

 Veure la normativa (19 Kb)
Decret 138/2007 de 9 de novembre, pel qual es procedeix al cessament del següent titular inclòs en el Grup III com a membre representant del Consell Insular d'Eivissa:

Titular: Bartolomé Planells Planells

 D'acord amb el que preveu el núm. 3 de l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000), a designació del Consell que va promoure'n el cessament, en aquest cas el Consell Insular d'Eivissa, es designen i es nomenen el següent titular i suplent inclosos en el Grup III com a membres representants del Consell Insular abans esmentat:

Titular: José Manuel Bar Cendon
Suplent: Vicent Guasch Torres 

 

 Decret 134/2007, de 26 d'octubre, de cessament i nomenament d'un nou membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat del Grup III, com a representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
Número de butlletí:
163/2007
Data: 01-11-2007

 Veure la normativa (18 Kb)
Decret 134/2007, de 26 d'octubre, pel qual es disposa el cessament del següent suplent inclòs en el Grup III com a membre representant de la Universitat de les Illes Balears:

Suplent: Margarita Payeras Llodrà

 D'acord amb el que preveu el núm. 3 de l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000), a proposta de la Universitat es designa i es nomena el següent suplent inclòs en el Grup III com a membre representant de la Universitat abans esmentada:

Suplent: Rafel Crespí Cladera

 

 Decret 127/2007, de 5 d'octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals
Número de butlletí:
154/2007
Data: 13-10-2007

 Veure la normativa (21 Kb)

Decret 127/2007, de 5 d'octubre, pel qual es procedeix el cessament del següent titular i suplent inclòs en el Grup II com a membre representat de Comissions Obreres de les Illes Balears:

Titular: Eva Cerdeiriña Outeiral
Suplent: Agustina Canosa Valdomar 

 Complint allò que preveu el núm. 2 de l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000), la designació de les organitzacions i institucions que promogueren el cessament, en aquest cas Comissions Obreres de les Illes Balears, es designa i es  nomena el següent titular i suplent inclòs en el Grup II com a membre representat de l'organització abans esmentada:

Titular: Agustina Canosa Valdomar 
Suplent: José Antonio Rojas Pizarro 

 

 Decret 126/2007, de 5 d'octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants dorganitzacions sindicals
Número de butlletí:
154/2007
Data: 13-10-2007

 Veure la normativa (15 Kb)
Decret 126/2007, de 5 d'octubre, pel qual es procedeix al cessament dels següents titulars i suplents inclosos en el Grup II com a membres representats de la Unió General de Treballados de les Illes Balears

Titulars:
Manuel Pelarda Ferrrando
Margarita Bárez Moreno
Antoni Garcia Salvador
Joana Maria Alorda Fiol
Javier Bustamante Moreno
Llorenç Pou Garcias
Mª del Carme Orte Socias

Suplents:
Joan Huguet Amengual
Mª Luisa Morillas Navarro
Antonio Copete González
Andreu Ferrer Gomila
Pedro Berruezo Chiva
Aurelio Martínez Guerrero
Juan Herranz Bonet

 Atès allò que preveu el núm. 2 de l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000), es designen i es nomenen els següents titulars i suplents inclosos en el Grup II com a membres representats de l'organització abans esmentada:

Titulars:
Manuel Pelarda Ferrando
Margarita Bárez Moreno
Juan Herranz Bonet
Joana Maria Alorda Fiol
Llorenç Pou Garcías
Mª del Carme Orte Socias
Carlos Moreno Gómez

Suplents:
Joan Huguet Amengual
Mª Luis Morillas Navarro
Antonio Copete González
Maite Silva Sánchez
Aurelio Martínez Guerrero
Mª Carmen Santamaría Pascual
Miquel Àngel Bordoy Garí

 

Decret 87/2007 de 20 de juliol, de cessament i nomenament d'un membre titular en representació de la Universitat de les Illes Balears, integrant del grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Número de butlletí:
112/2007
Data: 21-07-2007

 Veure la normativa (18 Kb)
Decret 87/2007 de 20 de juliol, pel qual es disposa el cessament del Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster com a membre titulat del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de la Universitat de les Illes Balers i el nomenament del Sr. Antoni Llull Gilet com a membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de la Universitat de les Illes Balears

 

Decret 71/2007, de 12 de juliol, pel qual es disposa el cessament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Número de butlletí:
  105 EXT/2007
Data:  13-07-2007

   Veure la normativa (21 Kb)
Decret 71/2007, de 12 de juliol, pel qual es dispossa el cessament dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma:

- Sr. Pere Aguiló Crespí, secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Decret 3/2007 de 26 de gener, pel qual es nomena al Sr. Llorenç Huguet Rotger president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Número de butlletí:  017/2007
Data:  03-02-2007

Veure la normativa   (14 KB)
Decret 3/2007 de 26 de gener, pel qual es nomena al Sr. Llorenç Huguet Rotger president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears