inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2008

Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2008, de correcció d'errades del Decret 122/2008, de 14 de novembre, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals
Número de butlletí: 169
Data: 04-12-2008

PDF Veure la normativa

Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2008, de correcció d'errades del Decret 122/2008, en els termes següents:

On diu: "Atès allò que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de Comissions Obreres de les Illes Balears, es nomena com a membre titular representant d'aquesta organització, inclòs en el Grup II, la senyora Diana Roberta Borràs Rhodes."

Ha de dir: "Atès allò que disposa l'article 5.2 de la llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de comissions Obreres de les Illes Balears, es nomena com a membre suplent representant d'aquesta organització, inclòs en el Grup II, la senyora Diana Roberta Borràs Rhodes."

Decret 122/2008, de 14 de novembre, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals
Número de butlletí: 163
Data: 20-11-2008

PDF Veure la normativa

Decret 122/2008, de 14 de novembre, pel qual es disposa el cessament del Sr. Antonio Baos Relucio, inclòs en el Grup II, com a membre representant de Comissions Obreres de les Illes Balears:

Titular: Baltasar Piñeiro Pico 

 Atès allò que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de Comissions Obreres de les Illes Balears, es nomena com a membre titular representant de l'organització abans esmentada, inclòs en el Grup II, la Sra. Diana Roberta Borràs Rhodes

   Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2008, de rectificació d'un error material en l'article 2 del Decret 50/2008, de 18 d'abril, de cessament i nomenament d'un nou membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a representant d'organitzacions sindicals
Número de butlletí:
83/2008
Data: 14-06-2008

 Veure la normativa
Acord del Consell de Govern de 6 de juny, pel qual es disposa la rectificació de l'error material observat en l'article 2 del Decret 50/2008, de 18 d'abril, en els termes següents:

 On diu:

   'Vist el que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de Comissions Obreres de les Illes Balears es nomena membre suplent representant de l'organització abans esmentada, inclòs en el Grup II, el Sr. Antoni Baos Regulado'.

 Ha de dir:

   'Vist el que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de Comissions Obreres de les Illes Balears es nomena membre suplent representant de l'organització abans esmentada, inclòs en el Grup II, el Sr. Antoni Baos Relucio'.

   Decret 52/2008, de 25 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector agrari
Número de butlletí:
63/2008
Data: 08-05-2008

 Veure la normativa
Decret 52/2008, de 25 d'abril, pel qual es disposa el cessament com a membre titular representant del sector agrari, inclòs en el Grup III:

Titular: Gabriel Torrens Llabrés

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de les institucions, entitats i associacions representants d'aquest sector locals, inclosos en el Grup III:

Titular: Gabriel Torrens Llabrés
Suplent: Gabriel Company Bauzá

    Decret 50/2008, de 18 d'abril, de cessament i de nomenament d'un nou membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a representant d'organitzacions sindicals
Número de butlletí:
56/2008
Data: 24-04-2008

 Veure la normativa
Decret 50/2008, de 18 d'abril, pel qual es disposa el cessament del Sr. Joan Jiménez Llinás, inclòs en el Grup II, com a membre representant de Comissions Obreres de les Illes Balears:

Suplent: Joan Jiménez Llinás

 Atès allò que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de Comissions Obreres de les Illes Balears, es nomena com a membre suplent representant de l'organització abans esmentada, inclòs en el Grup II, el Sr. Antoni Baos Relucio 

   Decret 44/2008, d'11  d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell Insular d'Eivissa
Número de butlletí:
56/2008
Data: 24-04-2008

 Veure la normativa
Decret 44/2008, d'11 d'abril, pel qual es disposa el cessament del titular i del suplent següents, inclosos en el Grup III com a membres representants d'aquest Consell Insular:

Titular: José Manuel Bar Cendon
Suplent: Vicent Guasch Torres

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació del Consell Insular d'Eivissa es nomenen el titular i la suplent següents, inclosos en el Grup III, com a membres representants d'aquest Consell Insular:

Titular: Santiago Ferrer Costa
Suplent: Maria Torres Bonet

    

 Decret 40/2008, de 4 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de les entitats locals
Número de butlletí:
46/2008
Data: 5-04-2008

 Veure la normativa
Decret 40/2008, de 4 d'abril, pel qual es disposa el cessament del següent titular, inclòs en el Grup III com a membre representant de les entitats locals:

Titular: Antoni Fuster Zanoguera

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de les entitats locals, es nomenen com a membres per representar-les, inclosos en el Grup III:

Titular: Pedro Bofill Contreras
Suplent: Joan Rotger Seguí

   Decret 35/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals
Número de butlletí:
46/2008
Data: 5-04-2008

 Veure la normativa
Decret 35/2008, de 28 de març, pel qual es disposa el cessament del titular següent, inclòs en el Grup II com a membre representant de Comissions Obreres de les Illes Balears:

Titular: Fernando Galán Guerrero

 Atès allò que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de Comissions Obreres de les Illes Balears, es nomena com a membre titular representant de l'organització abans esmentada, inclòs en el Grup II:

Titular: Fernando González Martínez

   

 Decret 34/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector pesquer
Número de butlletí:
46/2008
Data: 5-04-2008

 Veure la normativa
Decret 34/2008, de 28 de març, pel qual es disposa el cessament del titular i del suplent següents, inclosos en el Grup III com a membres representants del sector pesquer:

Titular: José Domingo Bonnín Forteza
Suplent: Antoni Garau Bonnín 

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de les institucions, entitats i associacions sepresentants del sector pesquer es nomenen com a membres representants d'aquest sector, inclosos en el Grup III:

Titular: José Quintana Fullana
Suplent: Rafael Mas Piedecausa 

   

 Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants d'associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient
Número de butlletí:
46/2008
Data: 5-04-2008

 Veure la normativa
Decret 33/2008, de 28 de març, pel qual es disposa el cessament del titular inclòs en el Grup III com a membre representant de les organitzacions i associacions que s'encarreguen de protegir el medi ambient:

Titular: Lluís Vallcaneras Nebot 

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de les organitzacions i associacions protectores del medi ambient es nomenen com a membres representants d'aquest sector, inclosos en el Grup III:

Titular: Macià Blázquez Salom
Suplent: Carlos Zayas Mariategui

 

 Decret 29/2008, de 7 de març, de cessament i de nomenament d'un nou membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell Insular de Mallorca
Número de butlletí:
37/2008
Data: 15-03-2008

 Veure la normativa
Decret 29/2008, de 7 de març, pel qual es disposa el cessament del suplent següent inclòs en el Grup III com a membre representant del Consell Insular:

Suplent: Cristina Moreno Mulet

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació del Consell es designa i nomena el suplent següent inclós en el Grup III com a membre representant del Consell Insular:

Suplent: Mercedes Vacas Guerrero 

 

 Decret 12/2008, d'1 de febrer, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Baleaars, integrats en el Grup III, com a representantants del Consell Insular de Mallorca
Número de butlletí: 18/2008
Data: 07-02-2008

  Veure la normativa
Decret 12/2008, d'1 de febrer, pel qual es disposa el cessament del titular següent inclòs en el Grup III com a membre representant del Consell Insular:

Titular: Miquel Rullan Coll

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació del Consell es nomenen el següent titular i suplent inclós en el Grup III com a membres representants del Consell Insular:

Titular: María del Pilar Sánchez-Cuenca López
Suplent: Cristina Moreno Mulet

 

 Decret 8/2008, d'11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Baleaars, integrats en el Grup III, com a representantants del sector de l'economia social
Número de butlletí:
9/2008
Data: 19-01-2008

 Veure la normativa

Decret 8/2008, d'11 de gener, pel qual es disposa el cessament del titular i del suplent següents inclosos en el Grup III com a membres representants del sector d'economia social:

Titular: Juli Mascaró Pons
Suplent: Dolors Talens Aguiló 

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de les entitats representants del sector de l'economia social es nomenen el següent titular i suplent inclosos en el Grup III com a membres representants de les entitats esmentades:

Titular: Pere Albertí Huguet
Suplent: Jerònima Bonafé Ramis Decret 6/2008, de 4 de gener, de cessament i nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a representants de les organitzacions empresarials
Número de butlletí:
5/2008
Data: 10-01-2008

 Veure la normativa
Decret 6/2008, de 4 de gener, pel qual es disposa el cessament dels titulars i suplents següents, inclosos en el Grup I, com a membres de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB):

Titular: Gabriel Pons Moles
Suplent: Juan Bufí Arabí (del titular Alfonso Ribas Prats)
Suplent: Amanda Garau Fullana (del titular José Olver Marí)

 Atès allò que disposa l'article 5.1 de la Llei 10/200, de 30 de novembre, per designació de la Confederació d'Associacions empresarials de Balears (CAEB), es nomena com a membres representants de l'organització abans esmentada, inclosos en el Grup I:

Titular: José Fortuny Gomila
Suplent: Jaime Vidal Ladaria (del titular Alfonso Ribas Prats)
Suplent: Juan Bufí Arabí (del titular José Oliver Marí)

 


Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants de les organitzacions sindicals
Número de butlletí:
5/2008
Data: 10-01-2008

 Veure la normativa
Decret 1/2008, de 4 de gener, pel qual es disposa el cessament de la Sra. M. Luisa Morillas Navarro, inclosa en el Grup II, com a membre representant de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears.
 Atès allò que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de la UGT, es nomena com a membre representants de l'organització abans esmentada, inclòs en el Grup II, el Sr. Tomás Casado Sánchez, que serà el suplent de la Sra. Margarita Bárez Moreno, titular.
 

 

 Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de les associacions de consumidors i usuaris
Número de butlletí:
5/2008
Data: 10-01-2008

 Veure la normativa
Decret 7/2008, de 4 de gener, pel qual es disposa el cessament del titular i del suplent següents inclosos en el Grup III com a membres representants de les associacions de consumidors i usuaris:

Titular: Margarita Bordoy Seguí
Suplent: Magdalena Bordoy Seguí

 Atès allò que disposa l'article 5.3 de la LLei 10/2000, de 30 de novembre, per designació del Consell de Consum de les Illes Balears es nomenen el titular i el suplent següents, inclosos en el Grup III, com a membres representants de les associacions de consumidors i usuaris:

Titular: Claudia de Haro Porres
Suplent: Francisca Dols Company