inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2011

Decret 106/2011, de 4 de novembre, de cessament i de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup I
Número de butlletí:
170/2011
Data: 15-11-2011
PDF Veure la normativa (16 Kb)

En compliment del que estableix l'article 7.1.b) de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, es disposa el cessament del senyor Vicenç Tur Tur i del senyor Josep Sintes Vinent com a consellers titular i suplent, respectivament, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

D'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 10/2000 respecte dels membres del Grup I, i a proposta de la CAEB, es nomena el senyor Josep Sintes Vinent conseller titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sense suplent.

Decret 104/2011, de 14 d'octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup III
Número de butlletí:
159/2011
Data: 22-10-2011
PDF Veure la normativa (19 Kb)

En compliment del que estableix l'article 7 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, es disposa el cessament dels consellers i conselleres titulars i d'un conseller suplent inclosos en el grup III següents:

Titulars:
- José Quintana Fullana (sector pesquer)
- Macià Blázquez Salom (associacions i organitzacions que tenen com a finalitat principal la protecció del medi
  ambient)
- Miquel Alenyà Fuster (Govern de les Illes Balears)
- Javier Tejero Isla (Consell Insular de Menorca)
- Santiago Ferrer Costa (Consell Insular d'Eivissa)
- Sergio Colomar Mayans (Consell Insular de Formentera)
Suplent:
- Pablo Serra Serra (Consell Insular de Formentera)

D'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 10/2000 respecte dels membres del Grup III, es nomenen els consellers i conselleres titulars del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents:

Titulars:
- Tomás de Villanueva Cortés Cortés (sector agrari)
- Bernat Bonet Lladó (sector pesquer)
- Lluís Vallcaneras Nebot (associacions i organitzacions que tenen com a finalitat principal la protecció del medi
  ambient)
- Gabriel Jover Arbona (Govern de les Illes Balears)
- Guillem Camps Coll (Consell Insular de Menorca)
- Alex Minchiotti Fábregas (Consell Insular d'Eivissa)

Decret 97/2011, de 30 de setembre, de cessament i de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears integrats en el Grup III
Número de butlletí:
150/2011
Data: 04-10-2011

 PDF  Veure la normativa (15 Kb)

En compliment del que estableix l'article 7 de la Llei 10/2000, es disposa el cessament de la senyora Maria Pilar Sánchez-Cuenca López i de la senyora Mercedes Vacas Guerrero com a conselleres titular i suplent, respectivament, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

D'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 10/200 respecte dels membres del Grup III, i a proposta del Consell Insular de Mallorca, es nomena el senyor Cristòfol Soler cladera conseller titular del Consell Económic i Social de les Illes Balears, sense suplent.

Decret 80/2011, de 22 de juliol, de cessament d'un membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III
Número de butlletí:
112/2011
Data: 23-07-2011

  PDF  Veure la normativa (16 Kb)

En compliment del que estableix la lletra c) de l'article 7.1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es disposa el cessament del senyor Gabriel Company Bauzá com a conseller titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Decret 44/2011, de 6 de maig, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III
Número de butlletí:
72/2011
Data: 17-05-2011

  PDF  Veure la normativa (15 Kb)

En compliment del que estableix la lletra b) de l'article 7.1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta de la Universitat de les Illes Balears, es disposa el cessament d'Antoni Llull Gilet com a conseller titular.

Vist el que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de la Universitat de les Illes Balears, es nomena David Pons Florit conseller titular i Rafael Crespí Cladera suplent del conseller titular.

   Decret 15/2011, de 25 de febrer, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II
Número de butlletí:
  37/2011
Data:  12-03-2011

   Veure la normativa (14 Kb)

En compliment del que estableix la lletra b) de l'article 7.1 de la llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta de l'organització que promogué el nomenament, en aquest cas Comissions Obreres de les Illes Balears, es disposa el cessament de:

Titular 1:                                                          Suplent 1:
Macià Bibiloni Oliver                                           Júlia Sánchez Moreno

Titular 2:                                                          Suplent 4:
Manolo Pino Pertierra                                         Ernest Suria Ruiz

Titular 5:
Silvia Montejano Cofreces

Vist el que disposa l'article 5.2 de la llei 10/2000, de 30 de novembre, per designació de l'organització sindical Comissions Obreres de les Illes Baleares, es nomena:

Titular 1:                                                          Suplent 1:
Júlia Sánchez Moreno                                         Manolo Pinto Pertierra

Titular 2:                                                          Suplent 4:
Ernest Súria Ruiz                                               Silvia Montejano Cofreces

Titular 5:
Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

 Decret 10/2011, d'11 de febrer, de cessament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III
Número de butlletí:
  25/2011
Data:  19-02-2011

   Veure la normativa (15 Kb)
Decret 10/2011, d'11 de febrer, pel qual es disposa el cessament de Pere Alberti Huguet com a conseller titular.

Atès allò que disposa l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, modificada per la Llei 5/2009, de 17 de juny (BOIB núm. 93, de 27 de juny) del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en relació al Grup III constituit per representants de diferents sectors (agraris, pesquers, de la Universitat de les Illes Balears, etc.).