Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 

 Normativa i protocols

Normativa Protocols

Inspecció

PDF Decret de drets i deures dels alumnes i normes de convivència de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

PDF Acord de coordinació entre la Conselleria d'Educació i Universitat i la Fiscalia Delegada de Menors en relació amb les comunicacions dels centres docents a aquesta Fiscalia refrents a fets amb repercussions sobre els drets dels menors

Instruccions 1-2017 desprotecció i maltractament.pdf Instrucció 1/2017, de 19 de gener de 2017, del director general d’Innovació i Comunitat Educativa per a la detecció, notificació i intervenció en situacions de desprotecció (risc o desemparament) de menors als centres docents de les Illes Balears

PDF Acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per fomentar i impartir formació al professorat en la detecció i  notificació de casos de maltractament infantil

resolució protocol assetjament signada.pdf Resolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa de 25 d'abril de 2016 per al qual s'aprova el Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

BOIB Institut.pdf Decret 10/2008 de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les >Illes Balears

1. Protocol d'acompanyament a l'alumnat trans* als centres educatius de les Illes Balears (amb annexos)(revisió 26 juny 2020)

2.TRANS CAST PROTOCOL.pdfProtocolo de acompañamiento al alumnado trans*.pdf

3. Protocol integral d'atenció sanitària per a persones trans* a les Illes Balears

Editor de Text 4. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balears (doc)

PDF 4. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balears (pdf)

PDF Esquema del Protocol

5. Protocolo de acoso escolar en castellano

PDF Dubtes i orientacions en cas d'agressió

 rumi.jpg

RUMI

(Registre Unificat Maltractament Infantil)

 

servei d'atenció a la diversitat

Instruccions absentisme escolar

inspecció.jpg

Instruccions de creació de la comissió d'assessorament i d'acompanyament LGTBI, 6 juny 2020

Instruccions_Pla_d_igualtat_i_coeducació signat.pdfInstruccions_Pla_d_igualtat_i_coeducació signat.pdf

BOIB Resolució creació Comissió Seguiment Pla Coeducació.pdfBOIB Resolució creació Comissió Seguiment Pla Coeducació.pdf