Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

MISSATGE PER AGENTS SOCIALS: DRETS I OBLIGACIONS

Missatge per a treballadors: nous drets i obligacions a la nova normalitat.

Missatge per empresaris: nous drets i obligacions a la nova normalitat.


GUIES DE SALUT LABORAL PER SECTORS 

En aquest espai es troben els protocols elaborats per l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral (Ibassal), juntament amb la Conselleria de Salut, per a garantir la seguretat i la salut en el treball, d'aquells sectors que reprenen l'activitat en les fases de desconfinament. 

 

GUIES ACTUALITZADES NOVA NORMALITAT

A continuació es detallen les mesures preventives generals amb relació a l'alerta per la COVID-19 dela Nova Normalitat.


La informació que apareix en aquests documents està en constant revisió i actualització.  

CA NN Mesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per AUDIOVISUALS NOVA NORMALITAT.pdfMesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per AUDIOVISUALS Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per COMERÇ Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per COMERÇ Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per DENTISTES Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per CLINIQUES DENTALS Nova Normalitat.pdf

CA NN Mesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per ESDEVENIMENTS I CÀTERING NOVA NORMALITAT.pdfMesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per ESDEVENIMENTS I CÀTERING Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS Nova Normalitat.pdfMesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per OFICINES Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per OFICINES Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES CANINES Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES CANINES Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per Perruqueries i centres estetica Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA Nova Normalitat.pdf

CA NN Mesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per RESTAURACIÓ NOVA NORMALITAT.pdfMesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per RESTAURACIÓ Nova Normalitat.pdf

CA NN Mesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per SECTOR NÀUTIC NOVA NORMALITAT.pdfMesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per SECTOR NÀUTIC Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per Tallers mecànics Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TALLERS MECÀNICS Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TAXI Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TAXI Nova Normalitat.pdf

CA NN Mesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT DISCRECIONAL I ALTRES NOVA NORMALITAT.pdfMesures preventives generals amb relació a alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT DISCRECIONAL I ALTRES Nova Normalitat.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per Transport i Distribució de mercaderías Nova Normalitat.pdf.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ MERCADERIES Nova Normalitat.pdf


GUIES ACTUALITZADES FASE III 

A continuació es detallen les mesures preventives generals amb relació a l'alerta per la COVID-19 de la FASE III.

La informació que apareix en aquests documents està en constant revisió i actualització.  
 

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per HOTELERIA Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per HOTELERIA Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per CLÍNIQUES DENTALS Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per CLÍNIQUES DENTALS Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per OFICINES Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per OFICINES Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES CANINES Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES CANINES Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES I CENTRES D ESTETICA Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per RESTAURACIÓ Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per RESTAURACIÓ Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TALLERS MECANICS Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TALLERS MECÀNICS Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TAXIS Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TAXIS Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT I DISTRIBUCIO DE MERCADERIES Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT I DISTRIBUCIO DE MERCADERIES Fase III.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT DISCRECIONAL Fase III.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per TRANSPORT DISCRECIONAL Fase III.pdf


GUIES ACTUALITZADES - FASE II 

A continuació es detallen les  mesures preventives generals amb relació a l'alerta per la COVID-19 de la FASE II, que han estat acordades en la Comissió de seguiment, que es va crear el passat 22 de maig. 

La informació que apareix en aquests documents està en constant revisió i actualització.  

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per CLÍNIQUES DENTALS Fase II.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per CLÍNIQUES DENTALS Fase II

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per COMERÇ AL DETALL I PRESTACIO DE SERVEIS Fase II.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per COMERÇ AL DETALL I PRESTACIO DE SERVEIS Fase II

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIA CANINA Fase II.pdfMesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per PERRUQUERIA CANINA Fase II

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per a OFICINES Fase II.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per a OFICINES Fase II

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per AUDIOVISUALS Fase II.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per AUDIOVISUALS Fase II

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per a PERRUQUERIES I CENTRES ESTETICA - FASE 2.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per a PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA - FASE 2.pdf

Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per a NETEJA VIARIA I GESTIO DE RESIDUS- FASE 2.pdf Mesures preventives generals amb relació a l’alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) per a NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS- FASE 2.pdf

A continuació es detallen les guies ja vigents, després de la seva publicació en el Boib del dimarts 5 de maig, sobre les mesures de seguretat i salut en el treball per a la FASE I de desescalada.

GUIES PUBLICADES AL BOIB - FASE I 

Guia de salut laboral COVID-19 per a RESTAURACIÓ.pdf Guia de salut laboral COVID-19 per a RESTAURACIÓ.pdf

Guia de salut laboral COVID-19 per a TALLERS MECÀNICS.pdf Guia de salut laboral COVID-19 per a TALLERS MECÀNICS.pdf

Guia de salut laboral COVID-19 per a COMERÇ MINORISTA I DE SERVEIS.pdf Guia de salut laboral COVID-19 per a COMERÇ MINORISTA I DE SERVEIS.pdf

Guia de salut laboral COVID-19 per a DENTISTES.pdf Guia de salut laboral COVID-19 per a DENTISTES.pdf

Guia de salut laboral COVID-19 per a REPARTIMENT A DOMICILI.pdf Guia de salut laboral COVID-19 per a REPARTIMENT A DOMICILI.pdf 

Guia de salut laboral COVID-19 per a PERRUQUERIES I CENTRES ESTÈTICA.pdf Guia de salut laboral COVID-19 per a PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a la CONSTRUCCIÓ.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a la CONSTRUCCIÓ.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a PERRUQUERIES CANINES.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a PERRUQUERIES CANINES.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a TRANSPORT DE MERCADERIES.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a TRANSPORT DE MERCADERIES.pdf

Guia de Salut laboral COVID-19 per a TAXIS.pdf Guia de Salut laboral COVID-19 per a TAXIS.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a EMPRESES DE SEGURETAT.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a EMPRESES DE SEGURETAT.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a NETEJA D EDIFICIS I LOCALS.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a NETEJA D' EDIFICIS I LOCALS.pdf

Guia de Salut Laboral COVID-19 per a OFICINES.pdf Guia de Salut Laboral COVID-19 per a OFICINES.pdf

Com a mesura general a tots aquests protocols per a aquests sectors, tot el personal que es reincorpora al seu lloc de treball ha de respondre el següent QÜESTIONARI, a efectes de fer seguiment de les actuacions per garantir el control i la seguretat de la població: 

 

QÜESTIONARI DE SALUT INCORPORACIÓ DELS TREBALLADORS_ cat.pdf Qüestionari


Principals mesures sobre l’organització de l’activitat 
 

 • Establir jornades de treball continuades

 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals

 • Han de ser el mínim temps possible al carrer

 • Es fixaran torns per a les menjades

 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina

 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim

 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials...)

 • Es fixaran panells informatius a varis punts amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus

 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans

 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores

A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:

 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina

 • Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals

 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran

 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines

 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció  o coberts, tassons o begudes

Què fer en casos de sospita

En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador és troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que les autoritats sanitària i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions.

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers...)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.