Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

INSTRUCCIONS PRORROGADES PER EL CURS 2020 - 2021.

Resolució  pròrroga instruccions esportives 20-21.pdfResolució pròrroga instruccions esportives 20-21.pdf

Instruccions ensenyaments esportius.pdfInstruccions ensenyaments esportius.pdf 

NOVETAT especificació instruccions Covid-19 i Punt 5 de les instruccións: Protocol d'actuació per a les classes presencials que impliquen la pràctica d'activitat física en ensenyaments de règim general i de
règim especial (S'afegeix com a annex 12 de la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020.)

Instruccions sobre l'organització i el funcionament dels centres autoritzats per impartir ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears per al curs 2019-2020

Resolució Instruccions 2019-2020 sign. oculta.pdfResolució Instruccions 2019-2020.pdf

Instruccions Ensenyaments Esportius  curs 2019-2020.pdfInstruccions Ensenyaments Esportius curs 2019-2020.pdf