Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Instruccions sobre l'organització i el funcionament dels centres autoritzats per impartir ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears per al curs 2019-2020

Resolució Instruccions 2019-2020 sign. oculta.pdfResolució Instruccions 2019-2020.pdf

Instruccions Ensenyaments Esportius  curs 2019-2020.pdfInstruccions Ensenyaments Esportius curs 2019-2020.pdf