Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Amb la publicació del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, es configura la formació de tècnics esportius com a ensenyaments de règim especial, la qual cosa suposa un canvi qualitatiu en l'oferta i desenvolupament d'aquest tipus de formacions passant aquestes a convertir-se en titulacions oficials . Aquest Reial decret disposa que la formació dels tècnics esportius s’haurà de dur a terme en centres reconeguts per les Comunitats Autònomes amb competències en matèria  d’educació.
La Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, de 3 de maig, dóna a aquests Ensenyaments Esportius un tractament similar a la resta d'ensenyaments que ofereix el sistema educatiu, és a dir, una validesa acadèmica i professional de la qual abans mancaven.
Una vegada que els Ensenyaments Esportius formen part de l'oferta del sistema educatiu, es veu necessària l'actualització del Reial decret 1913/1997 desenvolupant-se el Reial decret 1363/2007 de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels Ensenyaments Esportius de règim especial, el qual actualment està vigent.

La normativa que regula cada una de les modalitats esportives es pot  consultar als següents enllaços:

NIVELL I i II Grau Mitjà i NIVELL III Grau Superior (LOGSE)

Muntanya i Escalada

Futbol i futbol sala

Handbol

 

CICLE INICIAL i FINAL Grau Mitjà (LOE)

CICLE SUPERIOR Grau superior (LOE)

Atletisme

Atletisme

Bàsquet

Bàsquet

Busseig esportiu

Hípica

Judo

Piragüisme

Salvament i socorrisme

Vela

Vela