Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NÚMEROS DE COMPTA BLOC ESPECÍFIC.

NUMERO DE COMPTA BLOC ESPECÍFIC.pdfNUMERO DE COMPTA BLOC ESPECÍFIC.pdf

PUBLICACIÓ BOIB núm. 165 de 24 de SETEMBRE de 2020

BOIB 165. Res. admisión y matrícula.pdfBOIB 165. Res. admisión y matrícula.pdf

BOIB 165. Res. admissió i matrícula.pdfBOIB 165. Res. admissió i matrícula.pdf

ANNEXOS CAT..docANNEXOS CAT..doc

ANEXOS CAST..docANEXOS CAST..doc

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULA DEL 25 AL 30 DE SETEMBRE

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de setembre de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2020-21, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Resolució i annexes admissió i matricula.pdfResolució i annexes admissió i matricula.pdf

Resolucion y anexos admisión y matrícula.pdfResolucion y anexos admisión y matrícula.pdf

BOIB NÚMERO 129. 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de setembre de 2019 per la
qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als
ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica,
muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2019-2020, així com la matrícula del mòdul/bloc
de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors 

resolucio matricula setembre 2019.pdfresolució matricula setembre 2019.pdf

resolucion matricula setiembre 2019.pdfresolución matricula setiembre 2019.pdf

NOVETAT. 23 de SETEMBRE dE 2019

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ , ORDENACIÓ I CENTRES.

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULA

resolucio matricula setembre 2019.pdfresolucio matricula setembre 2019.pdf

resolucion matricula setiembre 2019.pdfresolucion matricula setiembre 2019.pdf

NOVETAT  14/JUNY/2019

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de juny de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2019-2020, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Dies d'admissió: del 25 al 28 de juny de 2019 a l'IES CTEIB, IES Cap de Llevant o IES Algarb.

Modalitats esportives de les que es pot fer admissió ara al juny:

IES CTEIB: cicle final atletisme, cicle inicial i final bàsquet, cicle superior bàsquet, cicle final hípica (modalitats no olímpiques), cicle inicial vela, cicle final vela, nivell I muntanya i escalada, nivell II baranquisme i nivell II escalada.

IES Cap de Llevant:cicle inicial i final bàsquet, cicle final hípica (modalitats no olímpiques), cicle final vela i nivell I muntanya i escalada.

IES Algarb: cicle final atletisme, cicle inicial i final bàsquet, cicle final vela, nivell I muntanya i escalada i nivell II escalada.

Annex 1 Instruccions juny 2019.pdfAnnex 1 Instruccions juny 2019.pdf

Annex 2 Sol·licitud admissió juny 2019.pdfAnnex 2 Sol·licitud admissió juny 2019.pdf

Annex 3 Declaració responsable juny 2019.pdfAnnex 3 Declaració responsable juny 2019.pdf

Annex 4 Calendari juny 2019.pdfAnnex 4 Calendari juny 2019.pdf

Annex 5 Sol·licitud bloc formació pràctica juny 2019.pdfAnnex 5 Sol·licitud bloc formació pràctica juny 2019.pdf

Annex 6 Mòduls pendents cursos anteriors juny 2019.pdfAnnex 6 Mòduls pendents cursos anteriors juny 2019.pdf

Annex 7 Autorització juny 2019.pdfAnnex 7 Autorització juny 2019.pdf

17/09/2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de setembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Resolució admissió i matrícula setembre 2018.pdf Resolució admissió i matrícula setembre 2018.pdf

+ Annex 1-Instruccions setembre.pdf Annex 1-Instruccions setembre.pdf

Sol·licitud admissió setembre 2.pdf Annex 2-Sol·licitud admissió setembre.pdf

+ Annex 3- Declaració responsable setembre.pdf Annex 3- Declaració responsable setembre.pdf

+ Annex 4- Calendari setembre.pdf Annex 4- Calendari setembre.pdf

+ Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic setembre.pdf Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic setembre.pdf

+ Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària setembre.pdf Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària setembre.pdf

Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula setembre.pdf Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula setembre.pdf

14/06/2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de juny de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Resolució admissió i matrícula juny 2018.pdf Resolució admissió i matrícula juny 2018.pdf

+ Annex 1-Instruccions.pdf Annex 1-Instruccions.pdf

Annex 2 Sol·licitud admissió 2.pdf Annex 2 Sol·licitud admissió.pdf

+ Annex 3- Declaració responsable.pdf Annex 3- Declaració responsable.pdf

+ Annex 4- Calendari.pdf Annex 4- Calendari.pdf

+ Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic.pdf Annex 5- Sol·licitud de matrícula al bloc pràctic.pdf

+ Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària.pdf Annex 6- Sol·licitud de matrícula extraordinària.pdf

Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula.pdf Annex 7- Autorització tràmits admissió i matrícula.pdf

20/10/2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica

27/09/2017

Ja hem publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

Dies d'admissió: 2,3 i 4 d'octubre

Dies de matrícula: 9 i 10 d'octubre

Inici classes: 11 d'octubre

 

Ja podeu consultar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela  per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

S'obrirà un nou termini extraodinari d'admissió i matrícula al mes de setembre pels alumnes que al juliol no reunien els requisits, pels que no superaren les proves al juny, pels alumnes que superin les proves específiques a la convocatòria del setembre... i per aquells alumnes que vulguin continuar els seus estudis de nivell II/cicle final i nivell III/cicle superior.

En el cas que no hi hagi un mínim d'alumnes matriculats a un curs en concret, aquest curs no es podrà dur a terme. Aquest mínim d'alumnes vendrà determinat per la modalitat esportiva (esport d'equip/individual), per criteris pedagògics, per la seva  viabilitat econòmica i sempre tenint com a referència la normativa específica de cada modalitat esportiva.