Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

ÉS MOLT IMPORTANT PREPARAR-SE PER FER LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA

 

- Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle inicial o nivell 1 és necessari tenir el títol d'ESO, o equivalent, o haver superat una prova d'accés general (prova de maduresa)

- Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell 2 NO és necessari haver finalitzat els estudis de cicle inicial o nivell 1. Sí és necessari aquest requisit per iniciar el curs durant el mes de setembre (excepcionalment, es pot començar un curs de nivell 2 o cicle final sense haver finalitzat el bloc de formació pràctica).

PREUS per poder realitzar le proves d'accés:

Els alumnes aspirants a cursar els ensenyaments esportius hauran d'abonar un import al compte de  federació de la modalitat esportiva corresponent. A la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es convoquen i regulen les proves d’accés de caràcter específic (veure calendari propers esdeveniments) es publiquen els preus de les proves i el compte on fer l'ingrés.

ATLETISME

Prova

Saber executar les següents accions tècniques:

-Preparació i acció de sortida de tacs.

- Pas de tanques.

- Salt de longitud

- Salt d’altura

- Llançament de pes

 

Casos d’exempció:

- La condició d’esportista d’alt nivell  o alt rendiment.

- Haver estat classificat entre els vuit primers, almenys una vegada en els últims dos anys, en qualsevol especialitat o prova de la categoria absoluta del campionat d'Espanya.

BÀSQUET

Prova

A l'alumne se li presenten imatges de les accions tècniques ofensives i defensives establertes en els criteris d'avaluació: bloqueig, rebot, llançament en suspensió, posició defensiva...
Se li presenta una seqüència de joc col·lectiu en el qual hi ha  presents les accions de joc col·lectiu defensiu i ofensiu: defensa individual, defensa en zona, contraatac...

Es presenta a l’aspirant una seqüència de joc en un partit de bàsquet  on apareixen les infraccions i els gestos arbitrals establerts en els criteris d'avaluació i que ha d’identificar: passes, dobles, camp enrere...

El format de presentació pot ser imatge fixa o en moviment.
La resposta a les qüestions pot realitzar-se de forma oral o escrita.

Casos d’exempció:

- La condició d’esportista d’alt nivell  o alt rendiment.

- Acreditar el mèrit esportiu d'haver competit durant almenys una temporada a qualsevol categoria de competició federativa des de la categoria infantil fins a categoria absoluta.

SENDERISME.jpg   PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES AL CICLE INICIAL DE GM EN SENDERISME

ANEXO X CICLE INICIAL DE GM EN SENDERISME.pdfANEXO X CICLE INICIAL DE GM EN SENDERISME.pdf

BARRANCS.jpg   PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES AL CICLE MITJÀ DE GM EN BARRANCS

ANEXO XI CICLE FINAL DE GM BARRANCS Real Decreto 702_2019.pdfANEXO XI CICLE FINAL DE GM BARRANCS.pdf

  ESCALADA.jpg  PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES AL CICLE MITJÀ DE GM EN ESCALADA

ANEXO XII CICLE FINAL DE GM ESCALADA Real Decreto 702_2019.pdfANEXO XII CICLE FINAL DE GM ESCALADA.pdf

MITJA MUNTANYA.JPG  PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES AL CICLE MITJÀ DE GM EN MITJA MUNTANYA

ANEXO XIII CICLE FINAL DE GM MEDIA MUNTANYA Real Decreto 702_2019.pdfANEXO XIII CICLE FINAL DE GM MEDIA MUNTANYA.pdf

       VELA

Prova

- Es farà un a prova amb una embarcació amb aparell fixe i una prova amb una embarcació amb aparell lliure (windsurf). L’aspirant ha de saber:

          - Preparar l’embarcació: col·locar el peu de màstil i la botavara,  muntatge de veles...

           - Entrada i sortida de la platja: botar el vaixell tenint en compte la direcció del vent, pujar i baixar del vaixell...

            - Navegar amb l’embarcació: aturada i arrencada, trabujar, realitzar diferents maniobres, canvis de rumb, seguir un itinerari marcat per balises...

               - Desmuntatge de l’embarcació.

 

Casos d’exempció:

- La condició d’esportista d’alt nivell  o alt rendiment.

- Haver estat seleccionat per la Reial Federació Espanyola de Vela per representar a Espanya, dins dels dos últims anys, en almenys una competició oficial internacional de categoria absoluta, en la modalitat o especialitat corresponent

- Haver quedat classificat entre els 5 primers en algun dels campionats del Món, d'Europa o d'Espanya en la modalitat corresponent.

Als següents enllaços trobareu la normativa que regula cada modalitat esportiva i hi podreu consultar com són les proves d’accés i els casos d’exempció:

Modalitats LOGSE

 

Nivell I

Nivell II

Nivell III

Futbol i futbol sala

Capítol V i annex I

-

-

Handbol

Annex I

-

-

 

Modalitats LOE

 

Cicle inicial

Cicle final

Grau Superior

Atletisme

Articles 19-24

Annex VII

-

-

Bàsquet

Articles 20-23
Annex VII

Busseig esportiu

Articles 19-26

Annex VII

-

-

Hípica

Articles 23-29

Annex VIII i IX

Articles 23-29

Annex VIII i IX

-

Judo

Articles 18-22

-

-

Piragüisme

Articles 27-34

Annex IX

Articles 27-34

Annex X i XI

-

Salvament i socorrisme

Articles 19-26

Annex VII

-

-

Vela

Articles 22-29

Annex VIII

-

-