Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

PROVES MADURESA ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL. (Persones sense titulacions acadèmiques necessàries)

NOMENAMENT TRIBUNAL MENORCA

Resolució tribunal Menorca.pdfResolució tribunal Menorca.pdf

NOMENAMENT TRIBUNAL EIVISSA

Resolució tribunal Eivissa.pdfResolució tribunal Eivissa.pdf

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de maig de 2021 per la qual es nomenen els membres de la comissió avaluadora i els membres del tribunal de les proves d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà i del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, per a Mallorca (IES CTEIB)

Resolució  tribunal Mallorca.pdfResolució tribunal Mallorca.pdf

TIPUS D'EXAMENS PER LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL.

GM Àmbit.pdfGM Àmbit.pdf

GM Català.pdfGM Català.pdf

GM Socials.pdfGM Socials.pdf

GS Anglés.pdfGS Anglés.pdf

GS Castellà.pdfGS Castellà.pdf

GS Català.pdfGS Català.pdf

ATENCIÓ ¡¡¡

INSCRIPCIÓ DE LES PROVES DEL 10 AL 13 DE MAIG. TELEMATICAMENT AL CORREU DEL CENTRE DE REFERENCIA DE CADA ILLA: IES CTEIB (Mallorca), IES S'ALGARB (Eivissa) i IES CAP DE LLEVANT (Menorca)

PROVES ELS DIES 26 i 27 de maig (cicle inicial/nivell I) i dia 27 de maig (grau superior/nivell III)

NOVETAT PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL CURS 20-21.  MAIG 2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 d’abril de 2021 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova.

Resolució proves cicle inicial.pdfResolució proves cicle inicial.pdf

Resolución pruebas ciclo inicial.pdfResolución pruebas ciclo inicial.pdf

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2021 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova.

Resolució proves grau superior.pdfResolució proves grau superior.pdf

Resolución pruebas grado superior.pdfResolución pruebas grado superior.pdf

PROVES CURS 2019-2020

LLISTES DEFINITIVES D'APTES I NO APTES.

Llista Definitiva aptes.pdfLlista Definitiva aptes.pdf

LLISTES PROVISIONALS D'APTES I NO APTES

Llistat provisional GM..pdfLlistat provisional GM..pdf

Llistat provisional GS..pdfLlistat provisional GS..pdf


LLISTAT DEFINITIU ADMESOS PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL

Proves grau mitjà dia 22 i 23 a les 15 hores

Proves grau superior dia 22 a les 15 hores

Lloc: IES CTEIB.

CONSULTAR LLISTES AL ies CTEIB ò TELEFON Telf: 971177754   Extensió: 62173

DIA 9 DE JUNY DE 2020

Resolució canvi de membres del tribunal.

Res. canvi tribunal.pdfRes. canvi tribunal.pdf

NOVETAT DIA 21 DE MAIG

ANNEXOS 3 I 4  DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR DE LA RESOLUCIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL.

ANNEX 3. CALENDARI

Calendari  GS.pdfCalendari GS.pdf

calendario GM.pdfcalendario GM.pdf

ANNEX 4. FULL D'INSCRIPCIÓ

Anexo 4 GRADO MEDIO.docxAnexo 4 GRADO MEDIO.docx

Anexo 4 GRADO SUPERIOR.docxAnexo 4 GRADO SUPERIOR.docx

Annex 4 GRAU MITJÀ.docxAnnex 4 GRAU MITJÀ.docx

Annex 4 GRAU SUPERIOR.docxAnnex 4 GRAU SUPERIOR.docx

Publicació al BOIB de les dues Resolucions que modifiquen les anteriors resolucions per poder realitzar les proves d'accés de caràcter general per les persones sense la titulació acadèmica necesaria per poder realitzar els ensenyaments esportius de règim especial.

Les inscripcions es realitzaran telemàticament a les direccions de correu electrònic facilitades pels centres, reflexades a les instruccions de la pròpia resolució.

Les dates d'inici per les inscripcions seran del 3 al 5 de juny

Les proves es realitzaran el 22 i el 23 de juny.

Grau mitjà. Resolució proves accés caracter general.pdfGrau mitjà. Resolució proves accés caracter general.pdf

Grado medio. Resolución pruebas de acceso generales.pdfGrado medio. Resolución pruebas de acceso generales.pdf

Grado superior. Resolución pruebas de acceso generales.pdfGrado superior. Resolución pruebas de acceso generales.pdf

BOIB Grau superior.pdfGrau superior. Resolució proves d'accés general.pdf

NOMENAMENTS  DE LA COMISSIÓ AVALUADORA I DELS TRIBUNALS

PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL CURS 20-21

Nomenament comissions avaluadores 2020.pdfNomenament comissions avaluadores 2020.pdf

Resolució Nomenaments tribunals  2020.pdfResolució Nomenaments tribunals 2020.pdf

Ja s'han signat les dues resolucions que regulen les proves de maduresa, o proves d'accés de caràcter general, per les persones sense la titulació acadèmica necessària per poder accedir a les formacions esportives (dijous 19 de març es varen publicar al BOIB):

resolució BOIB Grau mitjà.pdfresolució BOIB Grau mitjà.pdf

resolucio BOIB grau superior.pdfresolucio BOIB grau superior.pdf

BOIB GM castellano.pdfBOIB GM castellano.pdf

BOIB GS Castellano.pdfBOIB GS Castellano.pdf