Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL


NOVETAT  5/abril/2019
Ja s'han signat les dues resolucions que regulen les proves de maduresa, o proves d'accés de caràcter general, per les persones sense la titulació acadèmica necessària per poder accedir a les formacions esportives (dissabte dia 23 de març es varen publicar al BOIB):

CAT resolució GM 2019 - sigt.pdf  Resolució proves accés Grau Mitjà 2019

CAT Resolució prova general Grau Superior 2019 - sigt.pdf Resolució proves accés Grau Superior 2019

Resolució Comissió Avaluadora sig.pdf Resolució Comissió Avaluadora sig.pdf

Resolució nomenament tribunals sig.pdf Resolució nomenament tribunals aplicadors

La inscripció a les proves es pot fer del 10 al 12 d'abril de 2019 a l'IES CTEIB (Mallorca), a l'IES Cap de Llevant (Menorca), a l'IES Algarb (Eivissa) i a les delegacions territorials d'educació de Menorca i Eivissa.
Les proves de Grau Mitjà es duran a terme els dies 10 i 13 de maig i les proves de Grau Superior dia 13 de maig, a l'IES CTEIB (Mallorca), a l'IES Cap de Llevant (Menorca) i a l'IES Algarb (Eivissa).