Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

1.- Està permesa la venda per internet? Per a qualsevol tipus de producte o només per a béns de primera necessitat?

La venda per internet està permesa, per a qualsevol tipus de producte, durant la vigència de l'Estat d'Alarma. Hauran de complir-se les mesures de protecció de caràcter general tant per al repartiment com per al lliurament de productes adquirits a través d'internet.

2.- Tinc una tenda física i venc per telèfon i Facebook. A més de la tenda, tinc un magatzem. Puc anar a la feina realitzar les comandes i enviar-los des del magatzem?

D'acord a l'article 10.1 del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, el comerç per internet o telefònic està exceptuat de les mesures de contenció que preveu l'esmentat article, motiu pel qual el seu exercici està permès.


Pel que fa als desplaçaments als magatzems, aquests no estan expressament prohibits, de manera que s'ha d'entendre que estan permesos. A més, si el comerç per telèfon està permès, els desplaçaments necessaris per a això, tant al magatzem com el transport al consumidor final estan permesos. En cas contrari, no seria possible l'exercici d'aquesta activitat, que l'esmentat Real Decreto permet seguir realitzant amb les mesures de seguretat obligades i recomanades pel Ministerio de Sanidad, que es poden consultar a la «Guía de buenas prácticas para centros de trabajo».

3.- He de preparar una comanda que m’ha arribat per correu electrònic amb productes que estan físicament a la meva tenda. La puc obrir?

D'acord a l'article 10.1 del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, se suspèn l'obertura al públic dels locals i
establiments minoristes.


Per tant, l'establiment solament podrà obrir per a permetre l’accés a les persones encarregades de la gestió del comerç per internet o telefònic, sense atenció al públic.

4.- Per als trasllats a la tenda per preparar comandes o per als meus repartidors que les transportin a domicili, quina documentació haurem de presentar en el cas d’un control de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat?

D’acord a l’article 7 del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, es podrà circular per les vies d'ús públic per a la realització de la prestació laboral, professional o empresarial.


Encara que el Real Decreto no indica cap documentació específica, es recomana justificar els desplaçaments amb còpia dels detalls de les comandes i de les dades de l’establiment, afegint que els trasllats es fan a l’empara de les excepcions a la restricció de la mobilitat que figuren a l’article 10.1 del Real Decreto.

5.- Hi ha ajuts o subvencions al comerç electrònic?


La Direcció General d’Innovació del Govern de les Illes Balears té oberta una línia d’ajuts destinats a promoure implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per millorar la gestió empresarial, que es poden consultar a:


https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093

6.- On puc trobar més informació?

 

Si teniu més dubtes, podeu trucar al 971178900, enviar un correu electrònic a infocomerc@dgce.caib.es, i consultar el web de la Direcció General de Comerç.